ՌԻՎԼԻՆԷՆ ՉԱՓԱՒՈՐ ԲԱՆԱՁԵՒՈՒՄ

Իս­րա­յէ­լի Նա­խա­գահ Ռէու­վէն Ռիվ­լին Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան մը մաս­նակ­ցե­ցաւ 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու 100-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Ե­րու­սա­ղէ­մի Նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ իր տան­տի­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թին ժա­մա­նակ ան մէկ­տե­ղուե­ցաւ սա­ղի­մա­հա­յու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Նա­խա­գահ Ռիվ­լին այս առ­թիւ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րուն շուրջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը կը հա­ղոր­դէ, որ ան չէ օգ­տա­գոր­ծած ցե­ղաս­պա­նու­թեան եզ­րոյ­թը։ Ռիվ­լին այդ շրջա­նին ապ­րուած­նե­րուն լոյ­սին տակ յայտ­նեց, թէ հայ ժո­ղո­վուր­դը ե­ղած է ա­ռա­ջին զո­հը՝ ար­դի հա­ւա­քա­կան սպանդ­նե­րուն։

Նոյն հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին ե­լոյթ մը ու­նե­ցած է նաեւ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան դի­ւա­նա­պետ Տ. Ա­րիս Արք. Շիր­վա­նեան։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 27, 2015