«Ո­ղիմ­պիա­կան Խա­ղե­րուն ՊԷՏՔ Է ԾԱԾԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐՕՇԱԿԸ»

Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­խո­յեան­ներ Հռիփ­սի­մէ Խուր­շու­դեան եւ Նա­զիկ Աւ­դա­լեան մամ­լոյ հա­մա­տեղ ա­սու­լիս մը տա­լով ներ­կա­յա­ցու­ցին, թէ ինչ­պէ՛ս յա­ջո­ղե­ցան ձեռք ձգել ի­րենց յաղ­թա­նակ­նե­րը:

Խուր­շու­դեան ը­սաւ, որ իր ա­մէն կա­րե­լին ը­րաւ, որ­պէս­զի կա­րե­նայ հայ ազ­գը ու­րա­խաց­նել, ո­րոշ չա­փով զայն մխի­թա­րել եւ իր յաղ­թա­նա­կը նուի­րել Ար­ցա­խի մէջ կռուող տղոց: Ան ը­սաւ, որ այժմ ի­րենց դի­մաց ու­նին շատ ա­ւե­լի մեծ մար­տահ­րա­ւէր մը. կեան­քի գնով յաղ­թա­կան ըն­թաց­քը շա­րու­նա­կել եւ Հա­յաս­տա­նի դրօ­շա­կը ծա­ծա­նել ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րուն:

Իսկ Աւ­դա­լեան ը­սաւ, որ մինչ ի­րենց մրցում­նե­րը կը կա­տա­րէին, կը յու­սա­յին, որ ա­մէն ինչ լաւ ըն­թա­նայ Ար­ցա­խի մէջ եւ հայ զի­նուոր­նե­րուն կեան­քե­րը վտան­գի չեն­թար­կուին:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016