ՍԱՐԳԻՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ ԱՒԱԳ ՄԱՐԶԻՉ

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի ա­ւագ մար­զի­չի պաշ­տօ­նը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս յանձնուե­ցաւ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջերս այդ պաշ­տօ­նէն հրա­ժա­րած էր զուի­ցե­րա­ցի Պեռ­նար Շա­լանտ, ո­րու մա­կա­նին ներ­քեւ հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նը ապ­րե­ցաւ լուրջ ձա­խո­ղում­ներ։ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռու­բէն Հայ­րա­պե­տեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ ե­րէկ ֆութ­պո­լի հայ­կա­կան ընտ­րա­նիին ղե­կը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս յանձ­նուե­ցաւ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նին, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի փոր­ձէ նա­խե­ւա­ռաջ կա­յու­նաց­նել հա­ւա­քա­կա­նին ըն­թաց­քը։

Սար­գիս Յով­սէ­փեան հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի կա­րե­ւո­րա­գոյն դէմ­քե­րէն մին է։ Մին­չեւ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լը ան հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նին խմբա­պետն էր՝ 132 ան­գամ կրած ըլ­լա­լով ա­նոր մար­զա­շա­պի­կը։ Ներ­կա­յիս կեն­դա­նի ա­ռաս­պել­նե­րու շար­քին կը դա­սուի Սար­գիս Յով­սէ­փեան, որ 2013 թուա­կա­նէն ի վեր կը մար­զէ «Փիւ­նիկ» խում­բը, որ բազ­միցս նուա­ճած է Հա­յաս­տա­նի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ան­ցեալ տա­րիէն ի վեր Սար­գիս Յով­սէ­փեան կը մար­զէ Հա­յաս­տա­նի մին­չեւ 19 եւ մին­չեւ 21 տա­րե­կան­նե­րու ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կան­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 29, 2015