ՇԱՀԵԿԱՆ ՅՈՒՇԵՐ. «ZARALI»

Գրասէրներու շրջանակներէն ներս միջոցէ մը ի վեր անանտեսելի ուշադրութեան կ՚արժանանայ «Zaralı» գիրքը, որու հեղինակն է Աւետիս Օլկուն։ Դերձակուհի Վարդանոյշի յուշերը կը մատուցուին այս հետաքրքրական գիրքով, որու արդէն երկրորդ հրատարակութիւնը կատարուած է։ Ցայսօր Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ հեղինակաւոր հինգ համալսարաններու գրադարաններէն ներս տեղ գտած է այս գիրքը, որ ուշադրութիւն կը հրաւիրէ 1915 թուականին ապրուած մարդկային յատկանշական պատմութեան մը վրայ։ Այսպէս, Սեբաստիոյ Զարա գաւառակին մէջ, 1915 թուականին դերձակուհի Վարդանոյշ փրկուած է իր մահմետական հարեւանուհիին կողմէ, երբ տակաւին երկու ամիսէ ի վեր ամուսնացած էր։ Դերձակուհի Վարդանոյշ կեանքին տեւողութեան ամէն առաւօտ ժամը 04.00-ին աշխատանքի լծուած է կարի մեքենային առջեւ եւ Աւետիս Օլկուն այս գիրքին մէջ մատուցած է իր մեծ մօր պատմութիւնը՝ շատ դիպուկ դրուագներով։ Սա դերձակուհի Վարդանոյշի կեանքի պատմութիւնն է՝ թէ՛ աշխատանքով եւ թէ արտասուքով։

Աւետիս Օլկուն սեփական միջոցներով հրատարակած է այս գիրքը, որ ճոխացուած է ընտանեկան ալպոմէ շարք մը լուսանկարներով։

Այն վկայութիւնը, որ կը փոխանցուի Աւետիս Օլկունի կողմէ, անտարակոյս, մէկ կողմէ կը պատկանի ընտանիքի մը անցեալին, իսկ միւս կողմէ կ՚առընչուի արեւմտահայութեան յիշողութիւններուն։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 29, 2019