ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Պա­քու։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատր­պէյ­ճա­նի իր շփում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան այս ամ­սուան կէ­սե­րուն։ Վեր­ջին ան­գամ Էր­տո­ղան Ատր­պէյ­ճան այ­ցե­լած էր ան­ցեալ տա­րուան կէ­սե­րուն։ Ներ­կա­յիս կը ճշդուին յա­ռա­ջի­կայ այ­ցե­լու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը, ժամ­կէտն ու տե­ւո­ղու­թիւ­նը։ Պա­քուի մէջ Էր­տո­ղան պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ։

APA գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղա­նի այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Պա­քուի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Թուր­քիա-Ատր­պէյ­ճան բարձր մա­կար­դա­կի ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի նիս­տը։

 Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ յառաջացած լարուածութեան պայմաններուն ներքեւ Էրտողան առաջին անգամ պիտի այցելէ Ատրպէյճան։ Ան-գարա ներկայիս թափով որոնումներ կ՚իրականացնէ ուժանիւթի այլընտրանքային միջոցներ գտնելու համար, ինչ որ կ՚աւելցնէ Պաքուի դերը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 3, 2016