ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՈՒԹ ԹԵԿՆԱԾՈՒ՝ ՖԻՖԱ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՕՆԻՆ ՀԱՄԱՐ

2016 թուականի Փետ­րուարի 26-ին, Զուի­ցե­րիոյ Ցիւ­րի­խ քաղաքին մէջ գտնուող ՖԻ­ՖԱ-ի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

Թեկ­նա­ծու­թեան վեր­ջին պայ­մա­նա­ժա­մը ա­ւար­տած ըլ­լա­լով Հոկ­տեմ­բերի 26-ին, պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րուե­ցաւ, որ ութ ան­ձեր ա­ռա­ջադ­րուած են այդ պաշ­տօ­նին հա­մար պայ­քա­րե­լու:

ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին հա­մար պայ­քա­րը պի­տի ըն­թա­նայ հե­տե­ւեալ ութ ան­ձե­րուն մի­ջեւ.

ՈՒԷՖԱ-ի նա­խա­գահ՝ Մի­շէլ Փլա­թի­նի, ՈՒԷՖԱ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար՝ Ճիան­նի Ին­ֆան­թի­նօ, Ա­սիոյ ֆութ­պո­լի դաշնակցութեան նա­խա­գահ՝ շէյխ Սըլ­ման Իպ­րա­հիմ Պըն Իպ­րա­հիմ Խա­լի­ֆա, ՖԻ­ՖԱ-ի փոխ­-նա­խա­գահ, Յոր­դա­նա­նի ար­քա­յա­զն՝ Ա­լի Պըն Հիւ­սէյին, Հա­րա­ւա­յին Ափ­րի­կէի նախ­կին նա­խա­րար՝ Թո­քիօ Սեք­սուալ, ՖԻ­ՖԱ-ի գլխա­ւոր քար­տու­ղա­րի նախ­կին տե­ղա­կալ՝ Ժը­րոմ Շամ­փան­յը, Լի­պե­րիոյ ֆութ­պո­լի դաշնակցութեան նա­խա­գահ՝ Մու­սա Պի­լի­թի եւ Թրի­նի­տա­տի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին խում­բին նախ­կին խմբա­պետը՝ Տէյ­վիտ Նա­քիտ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015