ԶԵԿՈՅՑ

Կրօնական ժողովը 29 ապրիլ 2019, երկուշաբթի, ժամը 15.00-ին, հաւաքուեցաւ Պատրիարքարանիս դահլիճին մէջ։

Ժողովս բացուեցաւ աղօթքով եւ աղօթելով ի հանգիստ Երանաշնորհ Մեսրոպ Պատրիարք Հօր հոգւոյն։

Օրակարգի նիւթն էր պատրիարքական ընտրութեան դիմում կատարելու ձեռնարկին մասին։

Յետ խորհրդակցութեան եւ կատարուած գաղտնի քուէարկութեան ստացուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը։

5 ձայնով՝ ընտրութեան դիմում կատարել փոխանորդի եւ կրօնական ժողովի ատենապետի միասնական ստորագրութեամբ։

3 ձայն՝ պատրիարքական ընտրութեան գործնթացին սկսիլ տեղապահի ընտրութեամբ։

1 ձայն՝ ձեռնպահ

Որոշուեցաւ առանց յապաղումի դիմում կատարել կուսակալութեան։ 

ԴԻՒԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 30, 2019