ԴԷՊԻ ԹԵՀՐԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Թեհ­րան, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ։ Այս այ­ցը պի­տի ի­րա­կա­նա­նայ վեր­ջին օ­րե­րուն եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ապ­րուած լա­րուա­ծու­թե­նէն եւ Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին շուրջ ձեռք բե­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թե­նէն վերջ։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015