ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ ՄԵԾ ՊԱՅԹՈՒՄ

Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ ծան­րակ­շիռ դէպք մը։ «CNN Türk»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յար­ձա­կում մը գոր­ծուե­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­քի ճա­շա­րան­նե­րէն մէ­կուն վրայ։ Ռում­բի պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցաւ 18 հո­գի։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015