ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐ

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ պի­տի կա­տա­րէ ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում: Ա­ռա­ջին մրցու­մին (28 Մա­յիս) Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Կուա­թե­մա­լա­յի, իսկ երկ­րորդ մրցու­մին՝ (1 Յու­նիս) Սալ­վա­տո­րի հա­ւա­քա­կան­նե­րուն դէմ:

Կուա­թե­մա­լա ՖԻ­ՖԱ-ի մի­ջազ­գա­յին դա­սա­ւոր­ման մէջ կը գրա­ւէ 95-րդ դիր­քը, իսկ Սալ­վա­տոր՝ 99-րդ դիր­քը:

Այս եր­կու մրցում­նե­րով Հա­յաս­տան կ՚ա­ւար­տէ 2018-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քի զտու­մի մրցում­նե­րուն իր նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւ­նը:

Միւս կող­մէ, Սեպ­տեմ­բե­րի 4-ին Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Դա­նիոյ դէմ, իսկ Հոկ­տեմ­բե­րի 8-ին՝ Ռու­մա­նիոյ դէմ, նոյն զտու­մի մրցա­շար­քի ծի­րէն ներս:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016