ՀԱՅ ԳԵՂԱՍԱՀՈՐԴՈՒՀԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՐՑԱՆԻՇ

Ռու­սաս­տան ծնած հայ գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­կե­նիա Մետ­վե­տե­ւա սահ­մա­նեց գե­ղա­սահ­քի կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի մրցա­նիշ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պոս­թըն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան ա­զատ ծրագ­րին մէջ 16-ա­մեայ Եւ­կե­նիա նուա­ճեց 150.10 կէտ, որ աշ­խար­հի մրցա­նիշ է: Կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի նա­խորդ մրցա­նի­շը կը պատ­կա­նէր  քո­րէա­ցի Քիմ Եուն Նա­յի, որ 2010 թուա­կա­նին Վան­քու­վը­րի Ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րուն ըն­թաց­քին ար­ձա­նագ­րած էր 150.06 կէտ:

Պոս­թը­նի մէջ Եւ­կե­նիա ա­զատ եւ կարճ ծրագ­րի ար­դիւն­քով նուա­ճած էր 223.86 կէտ եւ հռչա­կուած՝ աշ­խար­հի ա­խո­յեան: Ան­ցեալ տա­րուան Դեկ­տեմ­բե­րին ան աշ­խար­հի մրցա­նիշ հաս­տա­տած էր նաեւ կարճ ծրագ­րի մէջ՝ Ռու­սաս­տա­նի  ա­խո­յե­նու­թեան ըն­թաց­քին:

Եւ­կե­նիա ու­նի հայ­կա­կան ար­մատ­ներ: Ա­նոր հայ­րը Ար­ման Բա­բա­սեանն է, իսկ մայ­րը նախ­կին գե­ղա­սա­հոր­դու­հի մը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016