ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԷՆ ՎԱՏ ԼՈՒՐԵ

Անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը Տիար­պա­քը­րի մէջ կը շա­րու­նա­կեն լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ու ծանր հա­րուած­ներ կը հասց­նեն ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն։ Այդ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս կեդ­րո­նա­ցած են Սու­րի շրջա­նին վրայ։ Ծա­նօթ է, որ Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին ալ կը գտնուի նոյն շրջա­նին մէջ։ Վեր­ջին քա­նի մը օ­րե­րուն տե­ղա­կան մա­մու­լը կը հա­ղոր­դէ, որ ՓՔՔ լուրջ վնաս կը հասց­նէ շրջա­նի սրբա­վայ­րե­րուն, նե­րա­ռեալ ե­կե­ղե­ցի­նե­րը։ Այս շրջագ­ծով Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին ալ կրած է լուրջ վնաս, ինչ որ կը ցո­լա­նայ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ լոյս տե­սած զա­նա­զան լու­սան­կար­նե­րուն մէջ։

Դժբախ­տա­բար տա­կա­ւին նոր վե­րա­նո­րո­գուած Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղեց­ւոյ պա­րա­գա­յին կ՚ար­դա­րա­նան յո­ռե­տես վար­կած­նե­րը։ 

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016