ՆՈՒՍԱՅՊԻՆԻ ՄԷՋ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿ

Մար­տի­նի Նու­սայ­պին գա­ւա­ռա­կէն ե­րէկ հա­սած լու­րե­րը խոր ցաւ ստեղ­ծե­ցին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Ե­րէ­կուան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուե­ցան անվ­տան­գու­թեան հինգ պաշ­տօ­նեա­ներ։

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ տեղ­ւոյն Տիճ­լէ թա­ղա­մա­սին մէջ հոծ թի­ւով ՓՔՔ­-ա­կան­ներ նկա­տուե­ցան եւ անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը գոր­ծո­ղու­թեան ձեռ­նար­կե­ցին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րուն դէմ։ Այս ըն­թաց­քին ա­հա­բե­կիչ­նե­րը կրակ բա­ցին նաեւ դի­պու­կա­հար­նե­րուն։ Բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուե­ցան հա­զա­րա­պետ Ահ­մէտ Քահ­րա­ման, ոս­տի­կա­նա­պետ Տո­ղան Սա­րը­քա­յա, ոս­տի­կա­նա­պետ Զա­ֆէր Քուրտ, ռում­բի մաս­նա­գէտ Սա­լիհ Թաճ եւ Էր­քան Պաշ­փեհ­լի­վան։ Դի­պու­կա­հար­նե­րու կող­մէ բա­ցուած կրա­կին ա­ռըն­թեր նա­խա­պէս լա­րուած ծու­ղա­կի մըն ալ ազ­դե­ցու­թեամբ նա­հա­տա­կուե­ցան անվ­տան­գու­թեան պաշ­տօ­նեա­ներ։ Հարկ է նշել, որ Սա­լիհ Թաճ եւ Էր­քան Պաշ­փեհ­լի­վան հան­րա­պե­տու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ Ապ­տուլ­լահ Կիւ­լի թիկ­նա­զօ­րին մաս կը կազ­մէին։

Միւս կող­մէ, Ան­գա­րա­յի մօտ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Պեսս զի­նա­դու­լի կոչ ուղ­ղեց ՓՔՔ­-ին։ Ան ը­սաւ, թէ ինչ­պէս ցարդ բազ­միցս ը­րած են ու պի­տի շա­րու­նա­կեն ը­նել՝ կոչ կ՚ուղ­ղեն, որ­պէս­զի ՓՔՔ վերջ տայ բռնու­թիւն­նե­րուն։

Ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ընդգ­ծեց, թէ ի­րենք նա­խան­ձախնդ­րու­թեամբ կ՚ու­սում­նա­սի­րեն թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ ՓԵՏ-ին հաս­ցէագ­րուած մե­ղադ­րանք­նե­րը։  

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016