2018-Ի ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԸ

2018 թուա­կա­նին Հա­րա­ւա­յին Քո­րէա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փիոնկ Շան­կի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք ձմեռ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րուն խորհր­դա­նիշն է ճեր­մակ վագ­րը, կը տե­ղե­կաց­նէ Մի­ջազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը:

Ճեր­մակ վագ­րին ա­նունն է Սու­հո­րանկ, որ կը նկա­տուի ա­նա­սուն­նե­րուն սուրբ պա­հա­պա­նը:

Իսկ փա­րա­լիմ­փիք խա­ղե­րուն խորհր­դա­նիշն է հի­մա­լա­յեան Պան­տա­պի ար­ջը:

Միւս կող­մէ, 2018 թուա­կա­նի ձմեռ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Փետ­րուա­րի 9-25 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016