ՆԱԽԱԳԱՀ ԻԼՀԱՄ ԱԼԻԵՒ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Փե­քին։ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցզին­փի­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։ Ա­զէ­րի ղե­կա­վա­րին շփում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Դեկ­տեմ­բե­րի 11-ը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ կու գան Փե­քի­նի եւ Պա­քուի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կար­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան հար­ցեր։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 8, 2015