ԱՄՆ-Ի ՀՐԵԱՅ ՀԱՄԱՆՔԻ ԱԶԴՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հրեայ հա­մայն­քի ա­մե­նաազ­դու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կող­մէ խումբ մը ղե­կա­վար­ներ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նան մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը ու­շագ­րաւ կը հա­մա­րէ այս պա­տուի­րա­կու­թեան շփում­նե­րը։ «Մա­վի Մար­մա­րա» նա­ւուն վե­րա­բե­րեալ ապ­րուած ճգնա­ժա­մէն վերջ ներ­կա­յիս բնա­կա­նո­նաց­ման ո­րո­նում­ներ կ՚ապ­րուին Թուր­քիա-Իս­րա­յէլ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով։ «NTV»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նոյն ծի­րին մաս կը կազ­մեն այ­սօ­րուան շփում­նե­րը։

Ա­մե­րի­կեան Մե­ծա­գոյն հրէա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու խոր­հուր­դին կող­մէ Ան­գա­րա փու­թա­ցած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Յի­շեալ խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր փոխ-նա­խա­գահ Մալ­քոլմ Հէօն­լէյ­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը յետ­մի­ջօ­րէին Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ կը տե­սակ­ցի Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի հետ։ Խում­բը ա­ւե­լի վերջ պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Պէշ­թէ­փէ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հետ։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տի եր­դի­քին տակ Էր­տո­ղան պի­տի զրու­ցէ Հէօն­լէյ­նի եւ ըն­կե­րա­կից­նե­րուն հետ։

Այս շփում­նե­րուն նպա­տակն է քայլ մը առ­նել Թուր­քիա-Իս­րա­յէլ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման գոր­ծըն­թա­ցի դիւ­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։   

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016