«Եւ­րօ-2016»ի Մրցում­նե­րը Ա­ռանց Հա­մա­կիր­նե­րու

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ն հաս­տա­տեց այն տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, ըստ ո­րոնց, նկա­տի ու­նե­նա­լով անվ­տան­գու­թեան հետ կապուած դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, «Եւ­րօ-2016»ի Եւ­րո­պա­յի ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան մրցում­նե­րը կրնան տե­ղի ու­նե­նալ… ա­ռանց հա­մա­կիր­նե­րու:

«Մենք աշ­խա­տանք կը տա­նինք, որ­պէս­զի բո­լոր անհ­րա­ժեշտ նա­խազ­գու­շու­թիւն­նե­րը նկա­տի առ­նուին: Թէեւ ներ­կա­յիս վտան­գի սպառ­նա­լիք­ներ չկան, բայց կը մտադ­րենք մրցում­նե­րը կա­յաց­նել ա­ռանց հա­մա­կիր­նե­րու եւ կամ մրցում­նե­րուն կա­յաց­ման վայ­րը փո­փո­խու­թեան են­թար­կել: Մե­զի հա­մար ա­ռաջ­նա­հերթ խնդիր է հա­մա­կիր­նե­րուն անվ­տան­գու­թեան ա­պա­հո­վու­թիւ­նը», նշուե­ցաւ Ո­ՒԷ­ՖԱ-ին հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ:

 

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016