ՇԱՌԱՒԻՂՆԵՐ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻՆ

Վե­րի լու­սան­կա­րին մէջ կ՚ե­րե­ւի Աս­քա­նազ Նա­զա­րէ­թի Մա­նու­կեան, որ ե­ղած է Վա­նի պատ­մա­կան Այ­գես­տան թա­ղա­մա­սէն։ Մօր ա­նունն է Մա­րի­նէ։ 1914 թուա­կա­նին զօ­րա­կո­չուած է օս­մա­նեան բա­նակ։ Ա­նոնք, ո­րոնք տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նին իր հե­տա­գայ ճա­կա­տագ­րին վե­րա­բե­րեալ, կը խնդրենք, որ գրեն հե­տե­ւեալ ե­լեկտ­րո­նիկ փոս­տի հաս­ցէով.

gevorget@gmail.com

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016