ՊԵԹ ՀԱՐԹԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

Ա­մե­րի­կա­ցի յայտ­նի մե­ներգ­չու­հի Պեթ Հարթ վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րը մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թիւն ցոյց տուին այս ձեռ­նար­կին նկատ­մամբ։ Հա­մեր­գի ծրագ­րին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բը։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015