ՏԽՈՒՐ ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կան­նե­րը ե­րէկ ի­րի­կուն Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցան ըն­կե­րա­կան հան­դի­պում մը։ Ար­դիւն­քին՝ Հա­յաս­տան պար­տուե­ցաւ 4-0 հա­շուով։ Կո­լե­րը ար­ձա­նագ­րե­ցին Ան­թուան Կրիզ­ման, Եո­հան Քա­պայ եւ Քե­րիմ Պեն­զե­մա (2)։ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Եւ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թեան գծով իր յա­ջորդ պաշ­տօ­նա­կան մրցու­մը պի­տի ու­նե­նայ Ալ­պա­նիոյ հա­ւա­քա­կա­նին հետ, Հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին, Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015