ԽՃՈՒՃ

Սեւ գիծ                            
    խճուճ սիրուն

Երկու սեւ բիբ սեւ գիծէն վար
    խոր սիրուն
    սիրուն վառ
    խոր

խոր որ իյնամ

իյնամ ներս կամովի
գլխիվար 

սուզուիմ
ու        
    հատնի   
    շունչս     
    թող
                
որ նորն առնեմ

առնեմ խորը
մաքրուիմ
մերկանամ
քաղցր ցաւով համենամ
մնամ հոն
կառուցեմ
կառուցուիմ
փորձեմ
գտնեմ կամ կարծեմ որ
գտած եմ

խճուճ սիրուն խոր սիրուն սիրուն վառ խոր
քաղցր
կը մնա՞ս

Հրայր

Փետրուար 17, 2019

Չորեքշաբթի, Փետրուար 20, 2019