SAMATYA'DAN TALİHSİZ DUYURU

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Pazartesi günü bu sütunda Ermenice olarak yayımlanmış olan "Samatya'da Neler oluyor?" başlıklı yazımızla ilgili cemaat basınında bir duyuru yayımladı. Zorunlu addedilmiş olan duyuru hem Ermenice, hem de Türkçe; üstelik iki versiyon arasında tutarsızlıklar da var.

Sorun kısaca şöyle: Samatya'nın son sevgi sofrasından sonra yıllık bütçe açığının kapatıldığı açıklandı. Daha sonra vakfın yöneticilerinden birisi bu bilginin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yönetim Kurulu tekzip etmedi. Akabinde geçtiğimiz günlerde Sahakyan Lisesi'nin ellinci kuruluş yılı vesilesiyle bir balo düzenlendi. Patrik Genel Vekili Başepiskopos Ateşyan bir gün sonra bütçe açığının yine kapatılamadığını duyurdu. Konuyla ilgili konuştuğumuz vakıf başkanı Yesayi Demir çelişkili son açıklamaların mahal verdiği muğlak görüntünün kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Başkan Demir, vakıf yönetiminin fiilen ellerinde bulunmadığını, her şeyin onursal başkan Melkon Karaköse ve yandaşları tarafından domine edildiğini ve sarsıntı yaratmadan bu gidişata bir müdahalede bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu. Biz de cemaatin bu zor döneminde Melkon Karaköse gibi bir ismin yıpranmaması gerektiğini ve bir açıklamanın yararlı olacağını ifade ettik. Yazının ve konunun özeti budur.

Şimdi gelelim Samatya'dan yayımlanmış olan bu son duyuruya. Üzülerek belirtmek gerekir ki, duyurunun entellektüel sığlığı zaten söyleyecek fazlaca bir söz bırakmıyor. Kimse alınmasın, ama cemaatteki sorunların bu seviyede tartışılması hakikaten ortak bir sorun ve aciliyet arz ediyor. Söz konusu duyuru bağlamında temelde altının çizilmesi gereken iki konu var.

1- Basında, bir kişi ya da kurum hakkında yayımlanan eleştirilere öncelikle o yayını yapan yayın organında cevap verilir. Cevap hakkı görmezden gelindiği takdirde alternatif bir mecra aranır. Samatya Vakfı gazetemiz nezdinde böyle bir girişimde bulunmamıştır. Dolayısıyla durum gayet açıktır. Vakfın yayımladığı duyuru, Yesayi Demir'in şikayet ettiği tabloyla bire bir örtüşmektedir. Yani burada perde arkasından Melkon Karaköse’nin yönettiği bir kamu oyu manipülasyonu, bir algı operasyonu söz konusudur.

2- Duyuruda asıl sorun görmezden gelinmiştir. Yani nasıl olmuştur da, Samatya'nın bütçe açığı denkleşmediği halde, açığın kapatıldığı cemaat çevrelerine, üstelik de hemen mahalinde, üstelik de yönetim kurulunun iradesinden bağımsız duyurulmuştur. Bu cemaatimizi yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bunun cevabını veremeyenlerin bu son talihsiz duyuruyla amatör inkarcılıklardan medet umması da şaşırtıcı değildir.

Samatya vakfımız derin bir tarihe ve köklü bir geleneğe sahiptir. Dolayısıyla, beyhude nüfuz mücadelelerini kendisi üzerinden yürütmek isteyenlerin yarattığı yükü ortak aklıyla silkinebilecek kapasitesi vardır.

Ara KOÇUNYAN

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016