ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԸ ՍՏԵՂԾԵՑ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Հան­դի­սա­դիր Հայր Սուր­բը այս առ­թիւ տուաւ նաեւ քա­րոզ մը։ Ներ­կայ էին Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան եւ Ար­տա Սրկ. Թագ­ւո­րեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան խմբա­վա­րու­թեամբ Մու­րատ Կսրկ. Իչ­լի­նալ­չա­յի։ Այս տա­րուան Մեծ պա­հոց շրջա­նի Ա­րե­ւա­գա­լի վեր­ջին ժա­մեր­գու­թիւնն էր այս մէ­կը եւ Գուզ­կուն­ճու­քի ե­կե­ղե­ցին դար­ձեալ լե­ցուած էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեան մը կող­մէ։ Ժա­մեր­գու­թեան յա­ջոր­դեց ա­ւան­դա­կան խա­չա­հան­գիս­տը։

Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տին՝ սար­քուե­ցաւ նաեւ սի­րոյ սե­ղան մը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015