ՉՈՐՍ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐՈՎ ՇՔԵՂ ՀԱՄԵՐԳ

Հա­յաս­տա­նի Սե­նե­կա­յին Ազ­գա­յին նուա­գա­խում­բը վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ հանդէս ե­կաւ ե­զա­կի հա­մեր­գով մը։ «Չորս դաշ­նա­մուր» կո­չուած այս հա­մեր­գը ար­ժա­նացաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Սե­նե­կա­յին նուա­գա­խումբը հան­դէս ե­կաւ չորս դաշ­նա­կա­հար­նե­րու նուա­գակ­ցու­թեամբ։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016