ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Սկիւտարի սանուց միութենէն ներս վերջերս գումարուեցաւ ընդհանուր ժողով։ Այս առթիւ պաշտօնի կոչուեցաւ նոր վարչութիւն մը, որուն մաս կը կազմեն հետեւեալ անդամները.

Պերճ Զընկըք, Յովհաննէս Չաքրաքլը, Լեռնա Քարատերէ, Արա Տանաճը, Սէրտար Էսքիճի, Հաճը Արման Չիչէքօղլու, Դալար Էօքքէ։

Պահեստի անդամ ընտրուեցան՝ Էննա Էօքքէ, Արէտ Օքսանեան, Արտա Սունա, Տիքրիս Չաքրաքլը եւ Ճենի Տանաճը։

Երեքշաբթի, Յունիս 11, 2019