DEĞABAH SAHAK SRPAZANDAN ORTAK BİLDİRİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Gündeme ilişkin sorulara basın, sosyal medya ve halk toplantılarında verdiğim yanıtlar, giderek başka detayları da halkımıza belgelerle aktarmayı gerekli kılmıştır. 

Yazının ilerleyen bölümünde, 

3 Ekim 2019 tarihinde Ruhaniler Meclisi ve Ruhaniler Genel Meclisi’nin “ORTAK BİLDİRİSİ’ni aynen aktarmadan önce kısaca bazı hususları da ayrıca belirtmek isterim:

Örneğin, “Seçime mevcut Talimatnameyle gidilmesi” kararının, din adamlarının oybirliğiyle almasının Episkopos Aram Ateşyan’ı da ‘içerdiğini’ açıklama zorunluluğu hasıl olmuştur. Bazı çevrelerce, ruhanilerin bu ortak kararının sadece şahsıma mal edilme çabalarını haklı çıkaracak hiçbir durum söz konusu olamaz. 

Bizim Ruhani Meclisimiz (dokuz kişilik ve başkanı Aram Srpazan) ve Ruhaniler Genel Meclisi (İstanbul’da görev yapan tüm ruhaniler, Reisi Sahak Srpazan), Talimatname’nin patrik aday şartlarını yerine getiren “Episkoposları belirleme toplantıları”nda zorunlu olarak Talimatname konusunu ele almıştır. 

Her iki Mecliste de Talimatname’nin işleme koyulup koyulmayacağı tartışmasından; “oybirliğiyle” seçime mevcut Talimatnameyle gidilmesine karar verilmiştir. “Oybirliğiyle” tabiri meclislere katılan her üyenin sonucu onayladığı anlamına gelmektedir. Sayın Aram Başepiskopos Ateşyan da dahil olmak üzere ortak karara hiçbir itiraz eden, tarafsız kalan veya şerh koyan din adamı olmamıştır. Ruhaniler Genel Meclisi’nin bu kararını açıklamak görevi, Kıdemli Peder Krikor Damatyan’a verilmiştir. Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurul Başkanları ve Ruhani Meclis ortak toplantısında müzakereler öncesi aşağıdaki ortak metin, Peder Krikor tarafından okunmuş ve katılımcılara dağıtılmıştır. 

Bu toplantıda da Aram Srpazan’ın sessiz kalması onu özel bir konuma koymuyor maalesef. Sükût kabulün beyanıdır.

Peder Krikor tarafından tüm katılımcılara okunan metni, halkımıza daha net bir bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve ilerleyen günlerde şehir efsanesi şeklinde kulaktan kulağa yayılması muhtemel muğlak bilgilerin önüne geçmenin bilinciyle sizlerle paylaşmak isterim.

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 26, 2019