ԳԱԼՖԱԵԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԷՍ

Հայ մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը։ Դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Ա­րու­սեակ Մկրտի­չեան, Սի­րա­նոյշ Էօզ­նի­կո­լեան, Թա­մար Ներ­կիզ, Այ­լին Եա­նար, Սե­լին Եա­մաչ, Էպ­րու Եըլ­մազ եւ Է­լի­զա­պէթ Զին­կիլ­լիօղ­լու ա­շա­կերտ­նե­րուն ար­դէն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուած էին Հա­յոց գի­րե­րու գիւ­տին, Թարգ­ման­չաց շարժ­ման եւ Թարգ­ման­չաց տօ­նին շուրջ։ Այդ ներշն­չում­նե­րով ա­շա­կերտ­նե­րը յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան եւ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան ի­րենց ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով, եր­գե­րով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015