ԻՏԱ ԳԱՀՐԱՄԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ար­ժէ­քա­ւոր գե­ղան­կար­չու­հի Ի­տա Գահ­րա­ման Գնա­լը կղզիի «Ճաշ» ճա­շա­րա­նին մէջ ե­րէկ բա­ցաւ իր հեր­թա­կան գե­ղան­կար­չա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Այ­ցե­լու­ներ ա­ռիթն ու­նին ա­րուես­տա­գի­տու­հիին գոր­ծե­րը դի­տե­լու մին­չեւ Սեպ­տեմ­բե­րի 13-ը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015