ԹՈՒՄՕ-Ի ՊԱՏՈՒՈՅ ՀԻՒՐԸ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր, որ վեր­ջին օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան, ե­րէկ այ­ցե­լեց ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նը։ Ա­ռաս­պե­լա­կան ա­րուես­տա­գէ­տը ջեր­մօ­րէն հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ԹՈՒ­ՄՕ-ի եր­դի­քին տակ, ուր շրջայց մը կա­տա­րեց տնօ­րէ­նու­հի Մա­րի Լու Փա­փա­զեա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ։ «Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Ե­րե­ւան մեկ­նած Շարլ Ազ­նա­ւուր ԹՈՒ­ՄՕ-ի հա­մա­լի­րէն ներս ու­նե­ցաւ վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Ան այ­ցե­լեց նկար­չու­թեան եւ ե­րաժշ­տու­թեան դա­սըն­թացք­նե­րը, հե­տե­ւե­ցաւ ու­սա­նող­նե­րու կարգ մը աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ շփուե­ցաւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հետ։ Ազ­նա­ւուր խո­րա­պէս տպա­ւո­րուե­ցաւ իր տե­սած­նե­րով՝ լու­սան­կար­նե­րով եւ այլ գոր­ծե­րով հան­դերձ։ ԹՈՒՄՕ-ի տղաքն ալ շատ ջերմ վերաբերմունք ցու-ցաբերեցին Շարլ Ազնաւուրին նկատմամբ։

«Տա­րի­ներ ա­ռաջ նման բան չկար Հա­յաս­տա­նի մէջ, շատ լաւ գործ կ՚ը­նէք», ը­սաւ ա­ռաս­պե­լա­կան եր­գի­չը ԹՈՒ­ՄՕ-ի եր­դի­քին տակ՝ ամ­փո­փե­լով իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016