Արխիւ

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

Կիւմ­րիի մէջ, այ­սու­հե­տեւ ա­մէն ուր­բաթ օր բո­լոր փա­փա­քող­նե­րը կրնան սոր­վիլ հայ ա­ւան­դա­կան ու ազ­գագ­րա­կան պա­րեր: 
«Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, այս մա­սին կիւմ­րե­ցի­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց «Կա­րին» հա­մոյ­թի ղե­կա­վար, ազ­գա­յին պա­րե­րու բա­նա­հա­ւաք եւ Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ՝ Գա­գիկ Գի­նո­սեան:

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմին տեղակայման վայր սահմանելու համար որոշման նախագիծ:
Նիկոլ Փաշինեան արդէն գործնականօրէն կ՚աշխատի միայն Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակի շէնքին մէջ:

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տա­նըլտ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նա­խագահ Վլատիմիր Փութիլի Հելսինքիի մէջ հանդիպումէն վերջ Ամերիկայի մէջ կայ հա­մընդ­հա­նուր դժգո­հու­թիւն։ 
Այսպէս, վեր­ջին օ­րե­րուն ա­մե­րի­կեան Foreign Policy պար­բե­րա­կա­նը կար­դա­ցող­նե­րուն հա­մար ա­ւե­լի քան պարզ կը դառ­նար, որ ինչ մա­կար­դա­կի դժգո­հու­թիւն մը տի­րէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ներ­քա­ղա­քա­կան մի­ջա­վայ­րին մէջ։

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան խօսեցաւ Հայաստանի վերջին փոփոխութիւններուն շուրջ:
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան ծրագիրներուն մասնակից երիտասարդներուն հետ հանդիպում:

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

42. Գլուխ
Այս գլու­խը մար­գա­րէու­թիւնն է խոս­տա­ցուած Մե­սիա­յին, որ պի­տի գայ։ Ե­սա­յի զայն կ՚ա­նուա­նէ Տի­րոջ Ծա­ռան։ Այս­տեղ եւս պատ­գամ է, որ Աս­տուծ­մէ ժո­ղո­վուր­դին կը փո­խան­ցուի, մխի­թա­րա­կան խօս­քեր, խոս­տում­ներ, ինչ­պէս նաեւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ։

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

 

Դի­մա­տետ­րը յայ­տա­րա­րեց, որ կը սկսի լու­սան­կար­նե­րը եւ տե­սա­նիւ­թե­րը ստու­գել, ո­րով­հե­տեւ ա­տի­կա կ՚ըն­դար­ձա­կէ ա­ւե­լի մեծ թի­ւով եր­կիր­նե­րու հա­մար ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան վե­րաց­ման ջան­քե­րը:
«Ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան դէմ պայ­քա­րին մէջ խնդիր­նե­րէն մէ­կը այն է, որ ա­տի­կա տար­բեր ձե­ւով կ՚ար­տա­յայ­տուի եր­կիր­նե­րու եւ բո­վան­դա­կու­թեան տե­սակ­նե­րու ա­ռու­մով», կ՚ը­սէ Դի­մա­տետ­րի տնօ­րէն Թես Լիոնս:

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Նախորդ գրութեան մէջ խօսեցանք առանց կեղծաւորութեան աղօթելու մասին: Այս գրութեամբ պիտի անդրադառնանք մեր Տիրոջ յայտնած երկրորդ միտքին, որն է ծածուկ կերպով պէտք է աղօթել:

Շաբաթ, Յուլիս 21, 2018

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեանքի հակասութիւններուն նուազագոյնը չէ անշուշտ այն ձգտումը՝ որ տղաները կը մղէ հասուն տարիքի լրջութիւնը կեղծելու, եւ հասուններու մեծագոյն ցաւն ալ է կորուստը մանկութեան կամ երիտասարդութեան խօլ պատրանքներուն՝ որոնց մօտենալու տենչը կը գալարէ զիրենք։

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

«Հայփոստ» ընկերութիւնը նամականիշ թողարկեց «Արշակ Բ.»ի 150-ամեակին առթիւ:
Երեւանի Օփերայի երդիքին տակ երէկ տեղի ունեցաւ կնքման հանդիսաւոր արարողութիւնը:

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

Արտաքին գործոց նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու կը պատրաստուի այցելել Ատրպէյճան։ Կը հաղորդուի, որ Չավուշօղլու Պաքուի մէջ շփումներ պիտի ունենայ 24 յուլիսին։

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը տեսակցեցաւ ՄԱԿ-ի ընդհ. քարտուղարին ու տեղակալին հետ:
Զօհրապ Մնացականեան անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման վերաբերեալ Երեւանի մօտեցումներուն:

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը զօրակցութիւն յայտնեց Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ:
Կուսակցութիւնը կոչ ուղղեց պետական մարմիններուն՝ որպէսզի օրէնքի շրջանակներու մէջ կանխուին՝ իրենց բնոյթով աղանդաւորական եւ կասկածելի ծագումնաբանութեամբ խմբակներու սադրիչ գործողութիւնները:

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

ՆՈ­ՒԱՐԴ ՄԱ­ՏՈ­ՅԵԱՆ ՏԱ­ՐԱԳ­ՃԵԱՆ

Աշխարհի վրայ կա՞յ հայ մարդ, որ չի գիտեր՝ ի՛նչ կը նշանակէ Ս. Էջմիածին: Սրբագործուած այն վայրը, ուր իջաւ Աստուծոյ Միածին Որդին: Անգիտութի՞ւն է, թէ անտարբերութիւն, այն ինչ որ կը կատարուի մեր ժողովուրդի կրօնական հաւատքի բնօրրան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հանդէպ:

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ(*)

Միջազգային քաղաքականութեան ընդհանուր տեսարանի ֆոնին կարեւորագոյն տեղ կը գրաւէ Միջին Արեւելքը։ Անցնող տարիներուն տարբեր մակարդակի ընդհարումներու, շահերու բախման եւ ռազմավարական իմաստի «քաշողականութիւն» ունեցող այս տարածքը տարբեր ձեւաչափերով եւ յաճախ հակասական մօտեցումներու բերումով դարձած է համաշխարհային հասարակարգին մէջ իրենց «խօսք»ն ու դիրքը ունեցող գերտէրութեանց «քաշողականութեան առանցք»ը։

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հարուած մը քարին՝ անշունչին, բայց այնպիսին, որ կարծես շնչաւորի մը ուղղուած ըլլայ: Աչքերէն կրակ կը հոսի, ներսի հուրը այրած է կարծես դէմքին մաշկն իսկ, որ կարմրած, ճառագայթներուն հուրէն այրածի մը կը նմանի. խանձում մըն է ինքնին, ներքին այրում մըն է, որ կը թափի դուրս հարուածներով հաւասար, անհաւասար ու մոլորուն:

Ուրբաթ, Յուլիս 20, 2018

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ, առողջ կամ վատառողջ, խոհեմ կամ անխոհեմ, տրամադիր է յաճախ ինքզինք մտիկ ընելու եւ հակակշռելու իր զգացումները։ Արդարեւ, ինքզինք ճանչնալ՝ առաջին քայլն է շրջապատը ճանչնալու եւ լաւ յարաբերութիւն մշակելու իր շուրջիններուն հետ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 19, 2018

Թուրքիոյ մէջ արտակարգ դրութեան գործադրութիւնը հասաւ իր աւարտին։ Այս օրուան մուտքին, գիշերը ժամը 01.00-ին դրութեամբ վերջացաւ Թուրքիոյ մէջ արտակարգ դրութեան գործադրութիւնը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 19, 2018

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Անգլիոյ թեմի առաջնորդը հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ:
Տ. Յովակիմ Եպսիսկոպոս Մանուկեան. «Պէտք է հասկնալ՝ չշփոթել ազատութիւնը ամենաթողութեան հետ»:

Հինգշաբթի, Յուլիս 19, 2018

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ ընդդիմութեան մօտիկ համարուող «Ալ Մարսատ ալ սուրի» կայքէջը օրեր առաջ տեղեկութիւն կը փոխանցէր այն մասին, որ մասնաւորապէս Ալ Հարա գիւղաքաղաքին մէջ Սուրիոյ բանակին պատկանող ուղղաթիռներ թռուցիկներ կը նետէին, պահանջելով այդ շրջանին մէջ գտնուող զինեալներէն արագօրէն վար դնել իրենց զէնքերը եւ յանձնուիլ այդ շրջան հասնող բանակի ստորաբաժանումներուն։

Հինգշաբթի, Յուլիս 19, 2018

Ռուսաստան կ՚ողջունէ ամէն տեսակ շինիչ շփում՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գծով:
Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ յառաջիկայ շրջանին պիտի հիւրընկալուի Քրեմլինի պալատին մէջ:

Էջեր