Եկեղեցական

ՆՈՐԱՕԾ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը նախընթաց օր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց խումբ մը նորաօծ քահանայ հայրեր, որոնք ձեռնադրուած էին անցեալ հոկտեմբերի 7-ին։ Այս եօթ նորաօծ քահանայ հայրերը, աւարտած ըլլալով իրենց ապաշխարութեան շրջանը, ներկայացան Վեհափառ Հայրապետին եւ ստացան իր օրհնութիւնները, նաեւ հայրական թելադրութիւնները իրենց յետագայ ծառայութեան վերաբերեալ։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին Երեւանի մէջ հիւրընկալուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի կողմէ։ Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով, Վեհափառ Հայրապետն ու Հանրապետութեան նախագահը քննարկեցին Հայաստանի ապագային, պետութիւն-եկեղեցին յարաբերութիւններուն եւ ազգային-եկեղեցական կեանքի վերաբերեալ խնդիրներ։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՉԻ ԿՐՆԱՐ ՈՂՋՈՒՆԵԼ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՌԱԿՏՄԱՆ ՈՒՂՂԵԱԼ ՔԱՅԼԵՐԸ»

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը յայտարարեց, որ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին չի կրնար ողջունել եկեղեցւոյ պառակտման ուղղեալ քայլերը։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, Վեհափառ Հայրապետը Նովոսիտիսկի մէջ զանգուածային լրատուութեան միջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ զրուցելու ժամանակ անդրադարձաւ Ուքրայնայի Ուղղափառ եկեղեցւոյ շուրջ ստեղծուած իրավիճակին։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆԸ՝ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց յայտնի արուեստաբան ու շարժանկարի մասնագէտ Արմէն Մետվետեւը։ Հարկ է նշել, որ այս վերջինը նախապէս արժանացած է «Եղիցի լոյս» մրցանակին։

ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԷՆ ՄԵԿՆԱԾ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐ

​Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց Ուրուկուայէն մեկնած խումբ մը ուխտաւորներ։ Հանդիպման սկիզբին, յանուն ուխտաւորներուն շնորհակալութեան խօսքով մը հանդէս եկաւ «Արաքս» ռատիօկայանի տնօրէն Տիէկօ Գարամանուկեան։ Աւելի վերջ Վեհափառ Հայրապետը փոխանցեց իր օրհնութիւնը ուխտաւորներուն։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՃԱՐՆԵՐ

Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալութեան 19-րդ տարեդարձը:
Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին հիւրընկալեց ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները:

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ սկսաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նը։ 
Ժո­ղո­վը բա­ցուե­ցաւ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով, ա­պա Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ող­ջու­նեց ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րը։ 

Էջեր