Լրահոս

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱԴՐԻՉ

Կարսի մէջ հանդիսաւոր արարողութեամբ տեղի ունեցաւ TANAP-ի հիմնարկէքը՝ Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Վրաստանի նախագահներուն ներկայութեամբ։
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի համոզմամբ, բնական կազի հարաւային հոսքի խողովակաշարի աւարտին ամուր կապ մը պիտի գոյանայ Եւրոպայի եւ Կասպից աւազանին միջեւ, ինչ որ կարեւոր նշանակութիւն ունի ամբողջ Եւրոասիոյ տարածքաշրջանի կարիքներու դիմագրաւման տեսանկիւնէն։

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

Հայաստան-Եւրոմիութիւն առանցքին վրայ շփումները վերստին աշխուժացած են՝ ապագայ համագործակցութեան շրջագիծը յստակացնելու առաջադրութեամբ։
Եւրոյանձնաժողովի հարեւանութեան քաղաքականութեան գծով յանձնակատարը Երեւանի մէջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսեան վաղը պիտի այցելէ Պրիւքսէլ։

ԿԱՐՍԻ ՄԷՋ ՀԻՄՆԱՐԿԷՔ

​TANAP ծրագրի շինարարութիւնը սկիզբ կ՚առնէ այսօրուան հանդիսաւոր արարողութիւնով:
Հանրապետութեան նախագահը կը հիւրընկալէ իր վրացի եւ ազէրի պաշտօնակիցները՝ Կիորկի Մարկվելաշվիլին եւ Իլհամ Ալիեւը - Էրտողան Մարտի 20-ին պաշտօնական այցելութիւն մը պիտի տայ Ուքրայնա:

ԱՌԿԱՅ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

«Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու կարգաւորումը կը համապատասխանէ թէ՛  երկու երկիրներու եւ թէ տարածքաշրջանի շահերուն»:
Ըստ Եդուարդ Նալպանտեանի, ոեւէ մէկը չի կրնար դերակատարութիւն ունենալ Անգարա-Երեւան բնականոնացման ուղղութեամբ:

ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ե­գիպ­տո­սի տնտե­սու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման» մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին։

ԱՅԺՄԷՆ ՀԱՇՈՒԱՐԿՆԵՐ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու յայ­տա­րարեց, որ Ապ­րի­լի 24-ի նա­խա­շե­մին Թուր­քիա մի­ջոց­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Հա­յաս­տա­նի քայ­լե­րուն դէմ։ «A Haber» ­կա­յա­նին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ Չա­վու­շօղ­լու ը­սաւ, թէ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի բո­լոր խնդիր­նե­րու կի­զա­կէ­տին կը գտնուի Հա­յաս­տան։ Իր այս յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը ար­ձա­գանգ գտած են ինչ­պէս Ատր­պէյ­ճա­նի, այն­պէս ալ Հա­յաս­տա­նի զա­նգուա­ծա­յին լրատուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՅՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան Քուէյ­թի շփում­նե­րը ա­ւար­տե­լով ան­ցաւ Գա­հի­րէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւորուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը ներ­կայ կը գտնուի «Ե­գիպ­տո­սի տնտե­սու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման» մի­ջազ­գա­յին տնտե­սա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին։

Էջեր