Արխիւ

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ռու­սա­կան ու­ժե­րուն Սու­րիա­յէն հե­ռա­նա­լու ո­րո­շու­մը անս­պա­սե­լի չէր: Միակ կա­րե­ւոր հար­ցու­մը, որ կ՚ու­րուագ­ծուէր, թէ ին­չու հե­ռա­ցու­մը կը կա­տա­րուէր այս հանգ­րուա­նին՝ տրուած ըլ­լա­լով, որ այդ ու­ժե­րուն Սու­րիոյ մէջ տե­ղե­կա­յուե­լու տուն տուող հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը ցարդ չէ վե­րա­ցած:

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Հան­գու­ցեալ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած եւ այս տա­րի երկ­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցա­շար­քը նա­խա­տե­սուած էր միջ­նա­կարգ­նե­րու մա­կար­դա­կին հա­մար։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Հայաստան այս տարի կը վարէ Eurocontrol-ի մշտական յանձնաժողովի նախագահութեան պաշտօնը:
Երեւանի որդեգրած «բաց երկինքի» քաղաքականութիւնը՝ զբօսաշրջութեան զարգացման նախադրեալ:

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թեան եւ Քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քէր­մէս մը, որ ա­ռար­կայ դար­ձաւ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Վիրաւորեալներու շարքին կայ հայ մը:
Իսթանպուլի սրտին՝ Իսթիքլալ պողոտային վրայ այսօր ժամը շուրջ 11.00-ին պատահեցաւ ահաբեկչական պայթում մը։ Պէյօղլուի գաւառապետարանի շէնքին մօտ պատահած պայթումին զոհ գնաց չորս հոգի։ Կենդանի ռումբն ալ մահացաւ տեղւոյն վրայ։ Կան տասնեակ վիրաւորեալներ։

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Սան Ֆրան­սիս­քո­յի մէջ կա­յա­ցած IMGA (International Mobile Gaming Awards) մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ժա­մա­նակ հայ­կա­կան Shadowmatic խա­ղը լա­ւա­գոյ­նը ճանչ­ցուած է միան­գա­մայն եր­կու ա­նուա­նա­կար­գի մէջ:

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Վա­տի­կա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Մի­քա­յէլ Մի­նա­սեան Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պին կող­մէ պար­գե­ւատ­րուած է Փիոս Պա­պի աս­պե­տա­կան ուխ­տի Մեծ խա­չի շքան­շա­նով:

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ ար­ձա­գան­գեց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ վեր­ջին օ­րե­րուն դէ­պի Յու­նաս­տան կա­տա­րուած այ­ցե­լու­թեան։ Այս­պէս, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Թան­ժու Պիլ­կիչ Ա­թէնք-Ե­րե­ւան յա­րա­բե­րու­թիւ­նը ո­րա­կեց հի­ւան­դա­գին։

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Պրիւք­սէ­լի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ԵԺԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Հարկ է նշել, որ այդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը վա­րեց ԵԺԿ-ի նա­խա­գահ Ժո­զէֆ Տոլ։

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Մելիքճան Զաման Պաքըրգիւղի մէջ հիմքը դրած է գեղարուեստի կրթութեան ուղղեալ հաստատութեան մը:
Յայտնի արուեստագէտին նախաձեռնութիւնը փայլուն հեռանկարներ կը խոստանայ՝ ծրագրին ներգրաւուած մասնագէտներով:

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ կը զե­տե­ղուի ե­րա­նաշ­նորհ Մա­ղա­քիա Պատ­րիարք Օր­մա­նեա­նի ար­ձա­նը։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Գում­գա­բուի ըն­դու­նե­լու­թեան ներ­կայ էր նաեւ յայտ­նի քան­դա­կա­գործ Է­րօլ Սա­րա­ֆեան, որ ստեղ­ծա­գոր­ծած է Օր­մա­նեան Պատ­րիար­քի ար­ձա­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Գերմանիոյ Թեմէն ներս տեղի ունեցաւ հերթական ընտրութիւն:
Առաջնորդ Տ. Գարեգին Արք. Պէքճեան օրհնեց նորընտիր Թեմական խորհուրդին անդամները, որոնց մաղթեց յաջողութիւն:

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լուն։ Զրոյ­ցին ըն­թաց­քին քա­ղա­քա­պե­տը տե­ղե­կա­ցուց, թէ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս կը նա­խա­տե­սեն կազ­մա­կեր­պել «Ներ­քին գոր­ծա­րան­նե­րու նուի­րա­բեր­ման» մասին հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին նաեւ կրօ­նա­կան առաջնորդ­ներ։ 

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քը, որ ձօ­նուած է հան­գու­ցեալ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին եւ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ երկ­րորդ ան­գամ։

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

Իսթանպուլահայ վարժարաններու հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու տնօրէնները համախմբուեցան Պատրիարքարանի երդիքին տակ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան երէկ երեկոյեան կարեւոր նիւթերու շուրջ խորհրդակցեցաւ համայնքային դպրոցներու պատասխանատուներուն հետ:

Ուրբաթ, Մարտ 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պա­հոց 40 օ­րուայ պա­հե­ցո­ղու­թեան շրջա­նը երբ կը բո­լո­րենք եւ օ­րե­րը կը հաս­նին ի­րենց լրու­մին, հա­ւա­տա­ցեալ­ներ ներ­հա­յե­ցո­ղու­թեան մի­ջո­ցով հո­գե­ւոր հա­շուե­յար­դար մը կը կա­տա­րեն եւ ո­րոնք կա­րո­ղա­ցած կը զգան ի­րենք զի­րենք նուա­զա­գոյն կեր­պով հա­ւա­տա­րիմ մնա­ցած ըլ­լալ այս շրջա­նին ի­մաս­տին ու նպա­տա­կին, գո­հու­թեան զգա­ցու­մով կ՚ու­րա­խա­նան։

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016

«Պո­ղա­զի­չի» տե­սո­ղա­կան ա­րուեստ­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ներ­կա­յա­ցում մը սար­քեց Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հին մէջ։

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ «Քրիս­տին Սա­լե­րի» հիմ­նար­կը թա­փով կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը թէ՛ Իս­թան­պու­լի եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ։ Ան­մահ նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լե­րիի յի­շա­տա­կը կեն­դա­նի պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կ՚աշ­խա­տի այս հիմ­նար­կը, որ զու­գա­հե­ռա­բար ծնունդ կու տայ գե­ղա­րուես­տա­կան նոր շար­ժում­նե­րու։

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Յան­դուգն դա­սա­խօ­սա­կան ե­րե­կոյ մը, մա­նա­ւա՛նդ այս օ­րե­րուն հա­մար, նուի­րուած Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ու յատ­կա­պէս ա­րաբ, պար­սիկ, իս­լամ ժա­մա­նա­կա­կից ա­րուեստ­նե­րուն: Ու այս ի­մաս­տա­ւո­րուե­ցաւ մաս­նա­ւո­րա­պէս երբ կը տրուէր Մեն­հե­թը­նի սրտին՝ «Նիւ Եորք Քա­ղա­քի հա­մալ­սա­րա­ն­»ի «Ա­ւար­տա­կան­նե­րու կեդ­րո­ն­»էն ներս, ա­կա­դե­մա­կան շրջա­նա­կի մը հա­մար որ գե­րա­զան­ցա­պէս լե­ցուն է հրեա­նե­րով ու նաեւ՝ հա­կաա­րաբ ու հա­կաիս­լամ զգա­ցում­նե­րով:

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սաղիմահայ բանաստեղծուհին Երեւան վերջին այցելութեան օրերուն ԺԱՄԱՆԱԿ-ին հարցազրոյց մը տալով՝ բաժնեց իր խոհերը Հայաստանի մասին:
Անուշ Նագգաշեան. «Եթէ մարդիկ աւելի ազնիւ ըլլային, աւելի մօտ ըլլային գիրին ու արուսետին, արդէն այսքան չէր չարանար աշխարհը»:
 

Էջեր