Հարթակ

ՄԱՐԴԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Որ­քան բարդ է մարդ ա­րա­րա­ծը, միշտ փո­փո­խա­կան ու ան­հասկ­նա­լի: Փո­փո­խու­թիւ­նը կեան­քի պայ­ման է կար­ծես, ա­մէն օր նոր յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ, նոր դէմ­քե­րու հետ հան­դի­պում­ներ, կար­ծիք­նե­րու բա­խում­ներ ու միտ­քե­րու փո­խա­նա­կում­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան, ո­րոնք կը կո­փեն, կը յղկեն մար­դը, փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րով կը հարս­տաց­նեն ա­նոր միտ­քը ու ան գա­լի­քը ա­ւե­լի սթափ աչ­քե­րով կը սկսի դի­տել՝ «Մար­դը այ­սօր այն չէ, ինչ որ էր ե­րէկ», կ՚ը­սէր դա­սա­տուս տա­րի­ներ ա­ռաջ, մի­թէ սա հա­մա­կեր­պու­մը չէ՞, որ կը ստի­պէ քեզ այ­սօր չըլ­լալ ե­րէ­կուա­նը, հետզ­հե­տէ փո­խուիլ, ա­ռանց նոյ­նիսկ դուն քեզ ներ­քուստ նկա­տե­լու, քա­նի որ ար­տա­քինդ ար­դէն իսկ կ՚ա­ճի վայր­կեան­նե­րու, ժա­մե­րու, օ­րե­րու, տա­րի­նե­րու սա­հան­քով, կնճիռ­նե­րով ու սպի­տակ մա­զե­րով զար­դեր կը հիւ­սէ մարմ­նիդ վրայ:

«ԿԱՄԵՆԱԼԸ՝ ԿԱՐԵՆԱԼ Է»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ժամանակը կամազուրկ մարդոց թշնամին է, բայց ջանադիր մարդուն՝ ամէնօրեայ ընկերը։ Ժամանակ-ընկերը կամքի տէր մարդուն համար արագահոս եւ հապճեպ թռչող է, իսկ կամակոր մարդուն համար՝ դանդաղ, անպիտան եւ «անդամալոյծ» մը սոսկ։

Մայիսը՝ Կապոյտի Ամիս

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ

Եթէ դուն Հալէպի փողոցները իջնես այս ամիս, անկարելի է, որ կապոյտը չտեսնես: Կիներն ու աղջիկները կապտաւուն կը դառնան մայիսին: Եկեղեցին ալ յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէ այս ամսուան ու կը նուիրաբերէ Աստուածածինին:

ՓՈՔՐԻԿ ՕՐԻՈՐԴԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

«Փոք­րիկ օ­րիոր­դի­կը,
Նստել է սե­նեա­կը,
Լաց է լի­նում,
Լաց է լի­նում...»

Շատ հարազատ հնչիւններ են, «Սարայիկ»ը եղած է «օրիորդիկ», «կու լայ»ն՝ «լաց է լինում» , Հալէպը՝ Երեւան, բայց մեղեդին նոյնն է, նոյն սրտամօտ ու բարութիւն բուրող եղանակը, նոյն սփոփանքի ուսուցումը մանուկները զիրար կապող, ընկերասիրութիւն ու տկարին օժանդակելու սէր ու յարգանք հաղորդող:

ԴԱՐԸ ՉԷ՛ ՓՈԽՈՒԱԾ, ՄԱ՛ՐԴՆ Է ՈՐ ՓՈԽՈՒԱԾ Է

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Շատեր կրնան առարկել եւ համաձայն չգտնուիլ տուեալ վերնագրին բացայայտած ճշմարտութեան հետ, սակայն ճշմարտութենէն կարելի չէ փախուստ տալ՝ ուզենք կամ չուզենք։ Ճշմարտութիւնը ճշմարտութիւն է։

Ի՞ՆՉ «ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ» ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու միջինարեւելեան քաղաքականութեան համար արաբ-իսրայէլեան օղակէն ետք հիմնական «գետին» կը համարուի Լիբանանը եւ յատկապէս երկրէն ներս գործող «Հիզպուլլահ»ը: Ու այս առումով ամերիկացիներուն համար շատ բացայայտ կերպով խնդիր դրուած է տարբեր միջոցներ գործի դնելով ոչ միայն մեկուսացնել այդ զինեալ կազմակերպութիւնը, այլ գտնել այնպիսի գործօններ, որոնց շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ «Հիզպուլլահ»ը դարձնել անդամալուծուած կառոյց մը:

Ի՞ՆՉ «ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ» ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

­ԹԵՀՐԱՆԻ ԴԷՄ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔ
Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամ­փի Մի­ջին Ա­րե­ւելք տուած այ­ցե­լու­թե­նէն ետք ջու­րի ե­րես կը հա­նուէր Ա­մե­րի­կա­յի մի­ջի­նա­րե­ւե­լեան «նոր» քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ընդ­հա­նուր ու­րուա­գի­ծը: 

​ԼԻԲԱՆԱՆ. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔԸ ՈՐՈՇ ՈՒԺԵՐՈՒ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի նախագահի ընտրութենէն ի վեր երկրին մէջ հիմնական օրակարգ կը հանդիսանայ ընտրական նոր օրէնք մը հրապարակելու հարցը:

Էջեր