Հարթակ

ՏԻրան, Փետուրի Տ՚Արթանիանը

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Անոր աղջկան՝ Սիլվիա Աճեմեանին մղումով եւ հոգատարութեամբ, կը հրատարակուի գիրք մը՝ նուիրուած քաղաքական ծաղրանկարիչին: Անկասկած, Տիրան եղած է ժողովրդավարութեան ամենէն սուր եւ զուարճալի հրացանակիրներէն մին:

ԱՆՐԻ ԹՐՈՒԱՅԱ (ԼԵՒՈՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ, 1911-2007). ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅ ՎԱՐՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նոյեմբեր 1-ին, 106 տարի առաջ, լոյս աշխարհ եկաւ Լեւոն Թորոսեան անունով հայազգի արժանաւոր մանուկ մը, որ կոչուած էր Անրի Թրուայա գրչանունով իր բարձրադիր պատուանդանը նուաճելու ֆրանսական գրականութեան աշխարհահռչակ տաղանդներու փաղանգին մէջ։

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Բենիկ- Գարեջուրի շիշերը բանա՞մ:
Գէորգ- Բաց, հապա ի՞նչ պիտի ընես, այսօր արձակուրդ է, այսպէս հանգիստ, խելքը գլուխը ճաշ մը ուտենք:
Ներսէս- Բաւական ծախսեցինք հա, տղա՛ք, հաշիւնիդ ըրէք, մի քանի օրէն տանտէրը կու գայ, վարձքին ժամանակն է:
Սագօ- Կ՚ըլլա՞յ օր մը չխօսինք ասոր մասին. ճաշին հոտը ի՜նչ անուշ է, հապա աղցանը, հմմմ ի՛նչ ախորժելի. նայէ՛, նայէ՛ հաւուն թեւիկները զիս կը կանչեն:
Ներսէս- Հատէ նստինք, ուտենք, յետոյ ալ լաւ մը սա տունը հաւաքենք:

ՃԱՄ­ԲՈՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՏՊԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ ՃԱ­ԲՈ­ՆԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սեպտեմբեր ամսուայ մէջ՝ բարեբախտութիւնը ունեցայ ճամբորդելու Ճաբոն, բարեկամիս՝ Արա Կէպէշեանի հետ։ Թէեւ մեր ճամբորդութեան տեւողութիւնը միայն մէկ շաբաթ էր, սակայն մենք առիթը ունեցանք այցելելու հինգ քաղաքներ եւ վայելելու Ճաբոնի բնական գեղեցկութիւնն ու վերահաս դառնալու Ճաբոնի ժողովուրդին կենցաղին եւ յատկապէս ճաբոնցիին նկարագրին։

ՎԼԱՏԻՄԻՐ Փու­թին Եւ Վստա­հուած Ան­ձե­րը

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

​Երբ խօսքը կը վերաբերի հարստութեան բաժանումին, Ռուսաստան աշխարհի ամենէն անհաւասարակշիռ հիմնական երկիրներէն մէկն է: Խորհրդային Միութեան փլուզումէն քառորդ դար ետք դրամատիրութիւնը վրէժխնդրութեամբ ժամանեց:

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄՈՒՐՃԻՆ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՍԱԼԻՆ ՄԻՋԵՒ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ մէջ ընթացող զարգացումներու լոյսին տակ բացայայտ սկսած է դառնալ, որ սուրիական «մեծ խաղ»ին մասնակից գլխաւոր ուժերը կը փորձեն ամէն գնով նախապատրաստել երկրին համար «նախատեսուած» յաջորդ փուլը:

«ԺԱՄԱՆԱԿ»Ը ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԹԱՆՁՐԱԽԱՒ ՓՈՇԻԷՆ ՎԵՐ…

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Պատմութիւնը միայն չի՛ կերտուիր սխրագործութիւններով, յաղթանակներով եւ ձեռքբերումներով, ո՛չ ալ պատմագիրներու նկարագրականով ու բնութագիրներով կ՚անմահանայ։ Այդ պատմութեան շունչ տուող անժանգ արժէքներ կան, որոնք շնչատու գործօններ են եւ դարերու վրայ դրասանգուած տրոփիւններ։

ՊԵՇԻՐ ԺԸՄԱՅԷԼ ԵՒ ՀԱՊԻՊ ՇԱՐԹՈՒՆԻ. ԼԻԲԱՆԱՆԸ ԲԱԺՆՈՂ ԵՐԿՈՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երեսունհինգ տարիներ առաջ  կը սպաննուէր Լիբանանի նախագահ Շէյխ Պեշիր Ժըմայէլ: Երկիրը ծանր բաժանումի մատնած քաղաքացիական պատերազմի ողջ տեւողութեան Ժըմայէլի սպանութիւնը կը համարուի կարեւոր դարձակէտ մը:

Էջեր