Հարթակ

ՉԻԼԻԷՆ ՀԱՅՐԵՆԻ ԿԱՐՕՏ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԻՆԾԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՆ Է»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Նելսոն Փալոյեանը ծնած է Սանթիակօ, Չիլի: Ան երկրաչափ է եւ մասնագիտացած՝ համակարգիչներու մէջ: Ան մեծ եղեռնէն ճողոպրած երրորդ սերունդի հայ է: Կը խօսի եւ կը կարդայ հայերէն եւ ստացած է հայեցի դաստիարակութիւն՝ իր հայ ծնողքէն:

«ԱՅՖՈՆ» 10 ՏԱՐԵԿԱՆ. ԻՆՉՊԷ՞Ս ՓՈԽԵՑ ԱՇԽԱՐՀԸ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Է­փը­լ-ի հիմ­նա­դիր­նե­րէն Սթիվ Ճոպս ա­ռա­ջին այ­Ֆո­նը հրա­պա­րա­կեց Սան Ֆրան­սիս­քո­յի մէջ, 2007-ին:
Տա­սը տա­րի ա­ռաջ Յու­նի­սի վեր­ջին շա­բա­թը այ­Ֆոն-ը տա­րա­ծուե­ցաւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու վա­ճա­ռա­տու­նե­րուն մէջ

ՄԵՏԻԱ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

«Եւ ոս­կե­փայլ պա­տի­ւը ա­նար­ժա­նին զուր տրուած». Շէյքս­փիր։
Ար­դա­րու­թեան սի­րա­հար­նե­րը ան­պայ­ման պի­տի յու­սա­խա­փուին այս աշ­խար­հի մէջ: Ի սկզբա­նէ այդ­պէս է. միշտ ալ ու­ժե­ղը  «ար­դար» է: Այլ խօս­քով՝ «մեծ ձու­կը կը կլլէ պզտիկ ձու­կը»: Դա­րուս վեր­ջին «ձուկ»ե­րէն է ՄԵ­ՏԻԱն:

ՍՈՒՐԻԱՑԻ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԽՆԴԻՐԸ «ԼԱՐՈՒԱԾ ՈՒԺԱՆԱԿ» ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

30 Յունիսի երեկոյեան, լիբանանեան բանակի յատուկ ստորաբաժանումներ նախայարձակ գործողութիւն մը կը կատարէին Արսէլ աւանի սուրիական գաղթականներուն ուղղութեամբ: Գործողութեան արդիւնքով կը ձերբակալուին 300-է աւելի սուրիացիներ, որոնց կարեւոր մէկ տոկոսը կը մեղադրուէր ԻՇԻՊ-ի («Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորում) եւ «Ալ Նուսրա ճակատ»ի անդամակցութեամբ:

Բժիշկ Ալ­պերթ Ա­բէ­լեա­նը Եւ Ա­նոր «Մա­տեան Ման­կանց»ը

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Պատահմամբ, բայց մեծ ուրախութեամբ եւ հաճոյքով գտայ բժիշկ Ալպերթ Աբէլեանի «Մատեան մանկանց» գիրքը, որ հրատարակուած է 1925-ին, Պոսթըն:

ՄԻՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ար­դէն քա­նի մը տա­րի է, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ այ­լեւս չէր կազ­մա­կեր­պուեր «Միս Հա­յաս­տան» գե­ղեց­կու­թեան մրցու­մը:
«Միս Հա­յաս­տան» մրցու­մը ա­ռա­ջին ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցած է 1996 թուա­կա­նին, որ­մէ ետք ո­րոշ ընդ­մի­ջում­նե­րով կազ­մա­կեր­պուած է մին­չեւ 2012 թուա­կան:

«ՃԻՇԴ Կ՚ԸԼԼԱՅ, ՈՐ ՄԵՆՔ ԽՈՒՍԱՓԻՆՔ ԱՅՆ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐԷՆ, ՈՐՈՆՔ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՎԵՐԱԾԵՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԱԾԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Յանուն արդար լրագրութեան, Հայաստանեայց Եկեղեցին յուզող ընդհանուր խնդիրներուն մասին գրելը վերջերս դարձած է «մօտայիք բնոյթ» ունեցող վարժութիւն մը: Բոլորը կ՚ուզեն մեր եկեղեցւոյ հարցերուն մասին գրել, շատ յաճախ սխալ տեղեկութիւններ տալով, իրականութիւնները շեղելով եւ աջ ու ահեակ մեր կրօնական առաջնորդներուն մասին տեղի-անտեղի վերագրումներ կատարելով:

Էջեր