Հարթակ

«ՀԱՒԱՏԱՄՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ»

Հե­ղի­նակ՝ ԶԱՐԵՀ ԱՐՔ. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ
Կը ներ­կա­յաց­նէ՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Երջանկայիշատակ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին բազմավաստակ ծառայութեան պտղաբեր արդիւնաւորութիւնը անուրանալիօրէն անջնջելի եւ սրբադրոշմ կնիքով լուսաւորեց Հայ Եկեղեցին՝ հարստացնելով անոր հոգեմտաւոր գանձարանը։

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ. ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ՔԵՐԹՈՂԱՇՈՒՆՉ ՎԱՐՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յունուար 9-ին հայ ժողովուրդը կը նշէ իր հանճարեղ զաւակներէն Սերկէյ Փարաճանովի ծննդեան 94-ամեակը։ Շարժանկարի արոոեստին բանաստեղծականութիւնն ու խորհրդապաշտութիւնը Փարաճանով մարդկութեան մատուցեց ամենայն գեղեցկութեամբ ու կենսայորդ տեսարաններով։

ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԺԻՇԿՆԵՐ (DOCTORS WITH DISABILITIES)

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Անկարողութիւն» բառը այս յօդուածին մէջ, ինչպէս անգլերէն թարգմանութիւնը կը բացայայտէ, կ՚ակնարկէ մարմնական թերակատարութեան եւ ոչ թէ մտային կամ մասնագիտական անկարողութեան։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԵՒ… ԵՈՒՐԻ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­նո­րո­շու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի... 
Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն հայ­կա­կան լրա­հո­սին գլխա­ւոր նիւ­թե­րէն մին դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի փայ­լուն աստ­ղին՝  Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նի բրի­տա­նա­կան «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թը­տ» խում­բէն «դուրս գա­լու» հար­ցը: 

ՆՈՐ ՊԱՅՔԱՐ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ. ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ «ՏԷՐ» ԵՒ «ԾԱՌԱՅ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մար­սէլ Ղա­նէմ եւ իր «Թոլք շոու»ն «դա­­տա­պար­տեա­լ»ի ա­թո­ռին վրայ…
Ան­ցեալ տա­րուան Նո­յեմ­բե­րի կէ­սէն աս­դին Լի­բա­նա­նի ներ­քին օ­րա­կար­գին մէջ նոր «տրա­մա­թի­ք» թե­մա մը ա­ւել­ցած է:

ՋՐՕՐՀ­ՆԷՔ ԵՒ ՏՆՕՐՀ­ՆԷՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հարուստ է աւանդութիւններով: Աւանդութիւններ, որոնք հաւատացեալներուն համար իւրայատուկ իմաստ եւ արժէք ունին: Աւանդութիւններ, որոնք հաւատացեալին համար խորհրդածելու, ինքնաքննութիւն կատարելու առիթ կ՚ընծայեն:

ՉԵՄ ՅԻՇԵՐ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Աս ի՞նչ է, բոլոր հանրախանութներուն մէջ ուտեստեղէնի պակաս կայ, եղածին ալ չես վստահիր, մանաւանդ՝ կաթնեղէններուն, որոնք ընդամէնը մի քանի օրուան կեանք ունին: Ահա, տարին սկսելէն մի քանի օր անցաւ ու դեռ հին թուականներով կաթնեղէն կը վաճառուի:

ՆԱԽԱԳԱՀ ԹՐԱՄՓ ՄԷԿ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԵՐԿՈՒ ԱՊՏԱԿ ՍՏԱՑԱՒ ՄԱԿ-Ի ՄԷՋ

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Անցեալ ամիս նախագահ Թրամփ երկու նոր մեծ սխալ աւելցուց երկրի արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան մէջ, ամբողջ տարուան մը ընթացքին գոյացած սխալ որոշումներու երկար ցանկին վրայ:

Օ­ՆՈ­ՐԷ ՏԸ ՊԱԼ­ԶԱՔ՝ ՖՐԱՆ­ՍԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՌԷԱ­ԼԻԶ­ՄԻ ՀԻՄ­ՆԱ­ԴԻ­ՐԸ

Պատրաստեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Լաւ գրուած պատ­մա­կան վէ­պե­րը պատ­մու­թեան լա­ւա­գոյն դա­սըն­թացք­նե­րը կ՚ար­ժեն»։­
Օ­նո­րէ տը Պալ­զաք 19-րդ դա­րու ֆրան­սա­կան դա­սա­կան ռէա­լիզ­մի հիմ­նա­դիրն է։

Էջեր