Ընկերա-մշակութային

«ՏՈՒՏՈՒԿ ԱՆԱՏՈԼԻԱ» ՀԱՄԵՐԳԸ ՍՏԵՂԾԵՑ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

«Տու­տուկ Ա­նա­տո­լիա» հա­մեր­գը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցաւ Թաք­սի­մի «60m2» կո­չուած սրա­հին մէջ։ Ա­նուա­նի տու­տու­կա­հար Սու­րէն Ա­սատ­րեա­նի կող­քին բեմ ա­ռին հա­րուա­ծա­յին գոր­ծիք­նե­րու սի­րուած ա­նուն­նե­րէն Հեր­ման Ար­թուչ, դա­սա­կան կի­թա­ռի տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն Ռո­նի Ա­ռան Ա­տը­պել­լի եւ ճա­զա­յին կի­թա­ռի մաս­նա­գէտ Ճէմ Նա­սու­հօղ­լու։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ԿԸ ՀԱՄԱԼՐՈՒԻ ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՆՄՈՅՇՆԵՐՈՎ

Ե­րե­ւա­նի նոր­ահաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րա­նը ար­դէն ա­ռար­կայ կը դառ­նայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Թէեւ տա­կա­ւին շատ կարճ ժա­մա­նակ ան­ցած է այս թան­գա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մէն ի վեր, սա­կայն այն­տեղ ստեղ­ծուած է մեծ ե­ռու­զեռ։

Նոր Հա­յու Տե­սակ՝ Ֆէյս­պու­քա­հայ

Կար­ծես տրա­մադ­րու­թիւն ը­սո­ւա­ծը, սանկ, տե­սակ մը «բան» մըն է, որ շատ բա­րակ թե­լէ մը կա­խո­ւած կ՚ըլ­լայ, եւ որ ա­նա­խորժ լու­րով եւ կամ վի­ճա­բա­նու­թիւ­նէ մը ծնունդ ա­ռած ցնցու­մով մը կրնայ շու­տով փրթիլ ու իյ­նալ եւ պատ­ճառ դառ­նալ, որ դուն ըլ­լաս անտ­րա­մա­դիր, մտա­հոգ, ան­խօս, լուռ եւ՝ շրջա­պա­տէդ կա­մա­ւոր ձե­ւով ան­ջա­տո­ւած:

 

1915 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

2015-ի տարելիցի շրջանին «Tarih Vakfı»ի կողմէ կազմակերպուած ելոյթներու շարքը կը շարունակուի:
Տնտեսագէտ Նեւզատ Օնարան կալուածներու ձեռք փոխելու վերաբերեալ հարցերը մեկնաբանեց այն իրաւական ու քաղաքական գործընթացներու լոյսին տակ, որոնք Հանրապետութեան հիմնադրութեան առաջին տարիներուն հետ եւս առընչութիւն ունին:

ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԻ ՄԵԾ ՎԱՐՊԵՏԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի մէջ տեղի ունեցած վերջին համերգի թարմ տպաւորութիւններով հռչակաւոր արուեստագէտը հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին։
Շահան Արծրունի. «Գիտեմ, թէ մենք զօրաւոր կ՚ըլլանք միութեամբ, այդ մէկն ալ մեր ուժը, միութիւնն ու համախմբուածութիւնը մեզ կը զօրացնեն»։

Էջեր