Լրահոս

«ԵՒՐՕ-2016»Ը ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ

13 Նո­յեմ­բե­րին Փա­րի­զի մէջ կա­տա­րուած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը ցնցեց ամ­բողջ աշ­խար­հը: Ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս» մար­զա­դաշ­տին մօ­տա­կայ­քը, այն մի­ջո­ցին, երբ տե­ղի կ՚ու­նե­նար Ֆրան­սա-Գեր­մա­նիա ֆութ­պո­լի բա­րե­կա­մա­կան մրցու­մը:

ՀԱՄԱՏԵՂ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

«Թուրքիոյ եւ Յունաստանի գործակցութիւնը կրնայ փոխել ամբողջ Եւրոպայի հաւասարակշռութիւնները»։
Էրտողան եւ Տավուտօղլու երէկ Անգարայի մէջ հիւրընկալեցին Ալեքսիս Ցիփրասը, որ այցելեց նաեւ Ֆենէր։

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Սէն Փե­թերս­պուրկ գտնուող Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան Ռու­սաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին մայ­րա­քա­ղա­քի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քո­յի հետ մաս­նակ­ցած է հայ ազ­գա­յին դա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր, մեծ եր­գա­հան Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի յու­շար­ձա­նի բաց­ման հանդի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան:

ՆՈՐ ԵՌԱՆԴ, ԹԱՐՄ ՅՈՅՍԵՐ

26-րդ գումարման Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի աշխատաքը պաշտօնապէս սկսաւ՝ երեսփոխաններու երէկուան երդման հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Խորհրդարանի ամպիոնին մօտ իրենց երդումը կատարեցին նաեւ թրքահայ երեք պատգամաւորները՝ Մարգար Էսաեան, Սելինա Տողան եւ Կարապետ Փայլան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԿՈՂՄԷ ՅԱՆՁՆՈՒԵՑԱՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՈԼՈՐՏԻ 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի 2015 թուա­կա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու բնա­գա­ւա­ռի մրցա­նա­կը։ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի ձե­ռամբ այս տա­րուան մրցա­նա­կը յանձ­նուե­ցաւ աշ­խար­հահռ­չակ մաս­նա­գէ­տի մը՝ Եւ­կե­նի Քաս­փերս­քիին, որ հե­ղի­նա­կու­թիւն մը կը նկա­տուի սի­պէր անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս։

Էջեր