Հարթակ

«ԿՏՈՐ ՄԸ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Գրադարանիս մէջ տեղ գտած անլեզու բայց մշտաբարբառ ոսկեղնիկ գիրքեր զիս անդադրում կը կանչեն ըսելով. «Կարդա՛ մեզ։ Ըմբոշխնէ՛ մեր աստուածապարգեւ հայ լեզուն։ Հարստացո՛ւր հոգեիմացական աշխարհդ անանց արժէքներով։

ՍԵՐՈՒՆԴ ՄԸ ԵՒՍ ՓՐԿԵԼ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Բարեւ Ենովք, ես Հայաստան կ՚իջնեմ: Յուսամ հոն կը հանդիպինք: Բաւական տուներ գտած եմ, ցոյց կու տամ քեզի. իմ տանս մօտ են, ընդարձակ տարածութիւններ ունին, կառոյցը փլատակ է, աւելի լաւ, գոնէ դուն կը նորոգես ուզածիդ պէս, OK՞:

«ՔԱԹԱՐԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՆՊԱՏԱԿԱՅԱՐՄԱՐ Է ԲՈԼՈՐ ԿՈՂՄԵՐՈՒՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Քաթար-Սէուտական Արաբիա տագնապը կը շարունակուի: Հակառակ անոր, որ տագնապի սկիզբէն ի վեր կատարուեցան հաշտեցման մի քանի միջնորդութիւններ, սակայն երեւելի է, որ կողմերէն ոչ մէկը կը պատրաստուի զիջումներու:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԷՏՔ Է՞ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հակառակ անոր, որ Սուրիոյ պատերազմը իր աւարտին չէ հասած տակաւին, միջազգային լրատուական աղբիւրներ սկսած են լուրեր տարածել այդ երկրի վերաշինութեան մասին: Միջին Արեւելքի զարգացումներուն հետեւող լրագրողներուն համար ալ բաւական աշխոյժ քննարկման նիւթ սկսած է դառնալ, թէ ո՛ր պետութիւնները կարեւոր բաժին պիտի ունենան այդ ծանրօրէն «վիրաւոր» երկրի վերակառուցման գործըթացին։

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Բո­լիք­լի­նի­քա­յի մը սպաս­ման սրա­հին մէջ եր­կու սփիւռ­քա­հա­յեր, ո­րոնք հա­ւա­նա­բար նոյն շրջա­նը կը բնա­կին, կը հան­դի­պին ի­րա­րու: Աս­տուած մի ա­րաս­ցէ, երբ մէ­կը ան­հանգս­տա­նայ, շատ եր­կար ժա­մեր պի­տի վատ­նէ այս սպաս­ման սրահ­նե­րուն մէջ, մա­նա­ւանդ ա­նոնք, ո­րոնք նիւ­թա­պէս ան­կա­րող են անձ­նա­կան բժիշկ­նե­րու դի­մե­լու:

ԱՊԵՐԱԽՏՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ՆԿԱՐԱԳՐԱՅԻՆ «ԹԵՐԱՃՈՒԹԻՒՆ»

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Ժպիտը զգացողութեան մը արդիւնքն է եւ փոքրիկ մասնիկ մը դէմքիդ վրայ, որ ո՛չ միայն քեզ գերերջանկութիւն, հոգիիդ խաղաղութիւն կ՚առթէ, այլ քեզմէ դուրս կ՚արտացոլայ ու կը ճառագայթէ՝ շրջապատդ ուրախացնելով եւ հաճելի, սիրալիր մթնոլորտ մը ստեղծելով։ Ժպիտը բազմաթիւ շարժառիթներ ունի, որոնցմէ ամենահեշտը եւ ձեռքբերելին՝ շնորհակալութիւն բառն է։

ԱՖ­ՂԱ­ՆԻՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԸ

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Նիւ Եորք քաղաքի երկնասլաց առեւտրական կեդրոնի երկու շէնքերուն վրայ կատարուած 2001 թուականի յարձակումէն ետք, Միացեալ Նահանգներու պետութիւնը Աֆղանիստանէն պահանջեց Ուսամա Պըն Լատէնի յանձնումը, որ ապաստանած էր այնտեղ, զինք ամբաստանելով այդ ահաբեկչութեան գործով: Աֆղանիստանի դժկամանքին կամ անկարողութեան հետեւանքով, Միացեալ Նահանգներ պատերազմ հռչակեց Աֆղանիստանի դէմ, ստեղծուած անակնկալ պարագայ մը, ուր Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը պարտաւոր չէր Գոնկրէսին հաւանութիւնը ունենալու:

​ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՆԴԴԻՄԱԴԻՐ ԴԱՇՏԻՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՃԻՇԴ ՕՐԱԿԱՐԳ ՁԵՒԱՒՈՐԵԼՆ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Քաղաքական բաւական ձանձրացուցիչ ամառ մը բոլորելէ ետք այսօր պարզ կը դառնայ, որ գործող քաղաքական ուժերը (խօսքը յատկապէս ընդդիմադիր դաշտին մասին է) կը փորձեն իրենց «թեւերը սոթտել» եւ պատրաստուիլ նոր փուլի: Հայաստանի մէջ գրեթէ «աւանդութիւն» սկսած է դառնալ, որ իւրաքանչիւր տարուան աշնանամուտին հայաստանցի ժողովուրդը ապրի «թէժ աշուն» մը ունենալու յոյսերով:

Էջեր