Հարթակ

ՏԱՐԲԵՐ ԻՐԱՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՀԱՄԱՐ. ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ԱՊՐԻԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԱԿՆԹԱՐԹԸ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Անծայրածիր թուացող հնձուած եւ հերկուող արտերը գծուած երկրաչափական բերրիութեան պատկերներ են մինչեւ հորիզոն, արեւուն հետ խաղ ընող ամպերու յաջորդական ստուերներով զանոնք փոփոխող:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽՕՐԷԻՆ

ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ

Հայաստան-Սփիւռք համահայկական 6-րդ համաժողովին ուսումնասիրուելիք գլխաւոր նիւթերն են «Փոխադարձ վստահութիւն, միասնականութիւն եւ պատասխանատուութիւն»:

ԿԱՐՕՏ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Տիկին Մարին եկեր է Քուէյթէն, ով գիտէ ինչե՜ր բերեր է այս տարի: 
-Սաւանի պէտք ունիմ, արդեօք բերա՞ծ է:
-Շուտ պէտք է հասնիս, սաւանները արագ կը սպառին:
-Այո, իրաւունք ունիս, աճապարելու եմ:

ԱՆՅԱՅՏ ԱՐՁԱՆՆԵՐ

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Մեր սիրելի մայրաքաղաք Երեւանի մէջ «ծնած են» ու «կ՚ապրին» արձաններ եւ քանդակներ, որոնց քովէն յաճախ կ՚անցնինք, բայց չենք գիտեր, թէ ի՛նչ պատմութիւն ունին անոնք: Մէկ մասն ալ՝ «պահուըտած է» քաղաքի այգիներուն եւ բակերուն մէջ, լռած են իրենց գոյութեան մասին:

ԳԱԲՐԻԷԼ ԿԱՐՍԻԱ ՄԱՐՔԷՍ ՄՈԳԱԿԱՆ ԽՕՍՔԻ ՎԱՐՊԵՏԸ

Պատրաստեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

«Կեանքի իւրաքանչիւր պահը հնարաւորութիւն է» (Գաբրիէլ Կարսիա Մարքէս)։
Ահա այս սկզբունքով գործեց, ստեղծագործեց, պայքարեցաւ անմահանուն արձակագիր, լրագրող, ֆիլմերու հեղինակ (scenarist), հրապարակախօս, Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր եւ լատին-ամերիկեան գրականութեան ակնառու ներկայացուցիչ՝ Գաբրիէլ Կարսիա Մարքէսը։

ՏԱԼԻԱՅԻՆ ԳՈՐԳԸ

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ

Եթէ Հալէպի մէջ գորգի գործածութիւնը, ձմրան, միայն առտնային անհրաժեշտութենէն մէկը կը համարուէր ու գետինը որպէս փռոց կը գործածուէր, Հայաստանի մէջ փռոցէն անդին կը ծառայէ նաեւ որպէս բազկաթոռի ծածկ, պատերէն կախուած վարագոյր եւ տունը տաքցնելու կամ նոյնիսկ զարդարելու միջոց:

ԽՈՐՔԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

«Դէմքերը, ախ, բութ են այնպէս, կարծես շինուած են տապարով» 
Ե. Չարենց

Յուզումները փոխանցիկ են ելեկտրական հոսանքի նման. տխրութիւնը՝ տխրութիւն. ուրախութիւնը՝ ուրախութիւն կը տածէ առանց հիմնաւոր պատճառի: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽՕՐԷԻՆ

Խմբագրական «Պայքար»ի, Պոսթոն

Սեպտեմբեր 18-20 կայանալիք համահայկական 6-րդ համաժողովը պարտ էր որակական յաւելումներով համախմբել մասնակիցները. սակայն, որոշ հերթականութեամբ կայացող այս համաժողովները կարծէք օրկանական կապով մը չեն զօդուած իրարու եւ իբրեւ հետեւանք՝ որակական չափելի վիճակ մը կարելի չէ փնտռել:

ՄԱՄԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Չեն թողնում, բալէս, որ էնտեղ՝ մի քիչ հեռու, քաղաքին մօտ գնամ ու պամիտորներս մի քիչ թանկ վաճառեմ, թէկուզ 100 դրամի:
Եօթանասունը անց մամիկին հնչիւնները մի առ մի կը կրկնուին մտքիս մէջ, պատկերն ալ կարծես դաջուած է բիբիս վրայ:

Էջեր