Հարթակ

ԿՈԹՈՂԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Կամուրջին վրայ էինք ես եւ պատմաբանը: Կը քալէինք չորս կողմի դալարութիւնը ծծելով, թարմութիւն մը կը սահէր դալար այգիներէն դէպի մեր ներսիդին, ու զովութիւն մը կը գալարէր կամուրջին տակէն հոսող Եփրատի կարկաչին հետ միահիւսուելով:

ՄԱՐԱՇՑԻՆԵՐՈՒ Ս. ԳԷՈՐԳ ԲԱԶՄԱՉԱՐՉԱՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

1920-ական թուականներուն էր, երբ մարաշցիք, այլ հայերու նման ցրուեցան ի սփիւռս աշխարհի եւ օթեւան գտան ասպնջական Հալէպի հիւրընկալ ափերուն եւ Լիբանանի գեղածիծաղ աւանին մէջ։

«ՊԻ.ՊԻ.ՍԻ.» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՆԱՐԷ ՔԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Բրիտանական «Պի.Պի.Սի.»ի թղթակից Պեն Լերվիլ, որ ծանօթ է իր ճամբորդական նոթերով, այս անգամ անդրադարձած է հայերուն եւ Հայաստանին, մանաւանդ՝ հայերու հիւրասիրութեան: «Պի.Պի.Սի.»ի միլիոնաւոր ընթերցողներուն համար վստահաբար նոր աշխարհ մը կը բացուի, իսկ մեզի համար հետաքրքրական է բոլորովին օտարին առարկայական աչքով տեսնելը մեր հիւրասիրութիւնը եւ անդրադառնալը ատոր, մանաւանդ որ ան նոյնպէս կը խօսի Եղեռնի մասին:

«ԱՅԴ ՕՐԵՐՈՒՆ ՀԱԼԷՊԸ ԻՆԾԻ ՀԱՄԱՐ ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԷՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երկար տարիներէ ի վեր Ֆրանսայի Թեմէն ներս ծառայող Տ Խաչատուր Ա. Քհնյ. Պօղոսեան ծնած է Սուրիոյ Արաբունար, որ որոշ ժամանակի մը համար եղած է հայկական աւան: Տէր հօր Սուրիոյ հանդէպ ունեցած սէրը, կարօտը եւ վաղ պատանեկութեան տպաւորութիւններն ու հոնկէ ստացած հոգեւոր սնունդը կ՚արտացոլան իր համացանցային գրառումներուն մէջ:

ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹԵԱՄԲ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Թէեւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու ամենատարբեր ղեկավարները ըլլալով ցոյց կը տրուին Ճոն Քենետի եւ Ապրահամ Լինքոլն, սակայն ներկայիս յաճախ կը խօսուի անոնց նմանութիւններուն մասին։ Արդեօք զուգադիպութի՞ւն է անոնց այսքան նմանութիւնը։ Այս պարագան տակաւին անծանօթ է։ Բայց եւ այնպէս, վերջին շրջանին օրակարգի վրայ է իրենց նման եզրերը։

ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻ ԿԱԼԱՆՔԻ ՏԱ՞Կ. ՏԱԳՆԱՊԸ ԿԸ ԹԷԺԱՆԱՅ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն Լիբանանի մէջ արձանագրուած զարգացումները ցոյց կու տան, թէ երկրէն ներս անցեալ Շաբաթ օր ծագած քաղաքական տագնապը տակաւին երկար կրնայ շարունակուիլ:

ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ

ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

Հալէպէն դուրս, կամաց-կամաց, ամէն օր սկսաւ մեր մէջ սուզուիլ այն ուշացած գիտակցութիւնը, որ մեր գաղութն էր եւ կը շարունակէ մնալ սփիւռքի ամենէն կազմակերպուած, ամենէն աւելի ոգի ունեցող գաղութը՝ ոչ միայն երկրին խաղաղ օրերուն, այլ նաեւ, թերեւս զարմանալիօրէն, պատերազմի ընթացքին:

Կ՚ԸՍԵՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Կ՚ըսեն խօսէ՛
-չէ, կ՚ուզեմ լսել
լսել ցաւը
հնչիւն առ հնչիւն
ապրիլ զայն 
խրիլ անոր մէջ
սուզուիլ խորը
    կուլ տալ լո՜ւռ...

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊ՝ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շաբաթավերջին յայտնի դարձած Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիի հրաժարականէն ի վեր երկիրը մտած է նոր քաղաքական փուլ մը: Լիբանանեան քաղաքական կողմեր, որոնք բոլորն ալ հետամուտ են խնդրին շուտափոյթ լուծում մը տալու՝ կը յայտարարեն, որ էականը այս պահուն զգօնութիւնն ու ապահովութիւնը պահպանելն է:

ՀԱԼԷՊԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅ ԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին շաբաթներուն յատուկ կարգադրութեամբ մը կատարուեցաւ Հալէպը հարուածած պատերազմի թէժագոյն փուլերուն ընթացքին մահացած հանգուցեալներու աճիւններուն տեղափոխումը:

Էջեր