Հարթակ

ԱՐԴԱՐԸ, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՍԷՐԸ ԵՐԱԶ ԵՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԵԼՈՒ ԿԱՄՔՈՎ ԱՐԱՐՄԱՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Տարբերութիւնը մեր ըրածին եւ ընելու կարողութեան միջեւ պիտի բաւէր աշխարհի հարցերուն մեծ մասը լուծելու:
ՄԱՀԱԹՄԱ ԿԱՆՏԻ

Ազգերը չեն ապրիր առանց երազի: Պատմութիւնը աներազ ազգերու դամբարան է:

​ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻՈՅ ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻԶԱԿԷՏԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անցնող օրերուն Ռիատի մէջ կատարուած զարգացումները անշուշտ, որ իրենց հետքը պիտի թողեն Սէուտական թագաւորութեան ապագայ ընթացքին վրայ: Շաբաթ յետմիջօրէին, մինչ միջազգային լրահոսը կլանուած էր Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրիի հրաժարման լուրով, ուշ երեկոյեան Ռիատէն կը հասնէին մէկէ աւելի հարցականներու դուռ բացող զարգացումներ:

 

ԱՅՍՕՐ…

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Նոյեմբեր 6. տարիի մը 310-րդ (նահանջ տարիներուն 311-րդ) օրը։ Տարիի մը վերջաւորութեան կը մնայ միայն 55 օր։ Կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն 6 Նոյեմբեր թուականին պատահած կարեւոր դէպքերէն մի քանին։

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐ. ԼՐԱՑԱՒ ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՈՒՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 31-ին կը լրա­նար Լի­բա­նա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ զօ­րա­վար Մի­շէլ Աու­նի ընտ­րու­թեան եւ պաշ­տօ­նի ստանձն­ման ա­ռա­ջին տա­րե­դար­ձը:
Աուն, որ նա­խա­գա­հա­կան ա­թոռ կը հաս­նէր կեր­տե­լէ ետք քա­ղա­քա­կան բա­ւա­կան «թէժ» հա­մա­րուած կեն­սագ­րու­թիւն մը, կու գար լրաց­նել 28 ա­միս նա­խա­գա­հի չգո­յու­թեան հե­տե­ւան­քով ըս-տեղ­ծուած բա­ցը: 

ՏԻրան, Փետուրի Տ՚Արթանիանը

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Անոր աղջկան՝ Սիլվիա Աճեմեանին մղումով եւ հոգատարութեամբ, կը հրատարակուի գիրք մը՝ նուիրուած քաղաքական ծաղրանկարիչին: Անկասկած, Տիրան եղած է ժողովրդավարութեան ամենէն սուր եւ զուարճալի հրացանակիրներէն մին:

ԱՆՐԻ ԹՐՈՒԱՅԱ (ԼԵՒՈՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ, 1911-2007). ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅ ՎԱՐՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նոյեմբեր 1-ին, 106 տարի առաջ, լոյս աշխարհ եկաւ Լեւոն Թորոսեան անունով հայազգի արժանաւոր մանուկ մը, որ կոչուած էր Անրի Թրուայա գրչանունով իր բարձրադիր պատուանդանը նուաճելու ֆրանսական գրականութեան աշխարհահռչակ տաղանդներու փաղանգին մէջ։

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Բենիկ- Գարեջուրի շիշերը բանա՞մ:
Գէորգ- Բաց, հապա ի՞նչ պիտի ընես, այսօր արձակուրդ է, այսպէս հանգիստ, խելքը գլուխը ճաշ մը ուտենք:
Ներսէս- Բաւական ծախսեցինք հա, տղա՛ք, հաշիւնիդ ըրէք, մի քանի օրէն տանտէրը կու գայ, վարձքին ժամանակն է:
Սագօ- Կ՚ըլլա՞յ օր մը չխօսինք ասոր մասին. ճաշին հոտը ի՜նչ անուշ է, հապա աղցանը, հմմմ ի՛նչ ախորժելի. նայէ՛, նայէ՛ հաւուն թեւիկները զիս կը կանչեն:
Ներսէս- Հատէ նստինք, ուտենք, յետոյ ալ լաւ մը սա տունը հաւաքենք:

ՃԱՄ­ԲՈՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՏՊԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ ՃԱ­ԲՈ­ՆԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սեպտեմբեր ամսուայ մէջ՝ բարեբախտութիւնը ունեցայ ճամբորդելու Ճաբոն, բարեկամիս՝ Արա Կէպէշեանի հետ։ Թէեւ մեր ճամբորդութեան տեւողութիւնը միայն մէկ շաբաթ էր, սակայն մենք առիթը ունեցանք այցելելու հինգ քաղաքներ եւ վայելելու Ճաբոնի բնական գեղեցկութիւնն ու վերահաս դառնալու Ճաբոնի ժողովուրդին կենցաղին եւ յատկապէս ճաբոնցիին նկարագրին։

ՎԼԱՏԻՄԻՐ Փու­թին Եւ Վստա­հուած Ան­ձե­րը

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

​Երբ խօսքը կը վերաբերի հարստութեան բաժանումին, Ռուսաստան աշխարհի ամենէն անհաւասարակշիռ հիմնական երկիրներէն մէկն է: Խորհրդային Միութեան փլուզումէն քառորդ դար ետք դրամատիրութիւնը վրէժխնդրութեամբ ժամանեց:

Էջեր