Հարթակ

ՓՈԽԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԻ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Օրեր առաջ հայ մամուլը գուժեց սփիւռքահայ ամենէն տարեց բանաստեղծ՝ Ժագ Յակոբեանի մահը։ Անոր համար, այս օրերուն գրական մեր աշխարհէն ներս, սուգ է, որովհետեւ ոչ եւս է երկար տասնամեակներէ ի վեր մեր գրականութեան ածուին մէջ անխոնջ վարուցան ընող մեր երիցագոյն բանաստեղծը։

ԵՈՒՃԻՆ ԷՔՄԷՔՃԻ. «ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԱՅՍՕՐ ԱՌԿԱՅ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ ՄԻՋԻՆԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Խօսակիցս՝ Եուճին Էքմէքճին է, հալէպահայ համայնքային այն գործիչներէն, որ Սուրիոյ պատերազմի ամենաթէժ օրերուն չհեռացաւ իր ծննդավայր՝ Հալէպէն։
Հարցազրոյցին ընդմէջէն խօսակիցս փորձեց ներկայացնել Հալէպի այսօրուան իրավիճակը՝ միշտ շեշտը դնելով այդ պատամկերտ քաղաքի վերանորոգման մեծ յոյսերուն վրայ։

ԳԻՐՔԻՆ ՀԵՏ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Նոր հիւր մը ունիմ:
Հիւր մը, որուն միայն արտաքնապէս ծանօթ էի՝ անուն, ծննդեան թուական, վայր... շատո՜նց որոշած էի աւելի մօտ հաղորդակցութեան մտնել իրեն հետ ու սերտանալ, ճանչնալ, ինքնութեան ու կոչումին ծանօթանալ, սորվիլ իրմէ, շնչել ոչ այդքան հին բոյրը:

ԷԼԻ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ. «ԵՐԳԵԼԸ ՄԻԱՅՆ ԱՊՐԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ ՉԷ, ԱՅԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շատերուն համար զարմանալի պիտի թուի, որ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը շատ մը պարագաներու ունեցաւ իր դրական դերակատարութիւնը։
Խօսքը մանաւանդ լիբանանահայ գաղութի ապրած զարթօնքին մասին է, որուն դրական ոգին ցարդ կը շարունակէ թեւածել ամերիկեան ծայրամասերու վրայ։ 

ՊԷՅՐՈՒԹԷՆ ԹՈՒՐՔԻԱ (Ա.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Այս սիւնակով, ցայսօր, արդէն բաւական գրեցի ուսումնական հետազօտութենէս քաղուած նիւթերու եւ խնդիրներու մասին։ Յիշեցման կարգով, կամ շարքիս ուշ միացած ընթերցողներուն պարագային՝ իրազեկման կարգով, ըսեմ, որ ուսումանսիրութիւնս դաշտային կոչուող տեսակին կը պատկանէր. այլ խօսքով, գրեթէ բոլոր այն տուեալները, այն վերլուծութիւններն ու խոհերը, որոնք շաբաթական յաճախակիութեամբ ի յայտ եկան այս սիւնակի ընդմէջէն, հիմնուած են նոյն Թուրքիոյ մէջ կատարուած անմիջական պրպտումներու վրայ։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ինչո՞ւ համար չարչարուիլ չ՚ըսեր, այլ՝ բարձրանալ:
Պատասխան.
Վարդապետները կ՚ըսեն չորս պատճառով. նախ՝ որովհետեւ Քրիստոս խաչով բարձրացաւ, ըստ այնմ. «Որ խաչը Իր փառքը կոչեց»: Երկրորդ, որովհետեւ Քրիստոս խաչով օդ բարձրացաւ եւ թշնամին հալածեց:

Էջեր