Հարթակ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Այս ընթացքին երբ սարկաւագը «Աստուծոյ երկրպագեսցուք» կ՚ըսէ, քահանան ու ժողովուրդը ի՞նչ կ՚ընեն:

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (9)

ԵՐԱՄ

Դէպի Թեհրան կ՚ուղղուէր բեռնակառքը ծանրաշարժ։
Պամն արդէն ետեւ ձգած էր Զանան։ Բան մը, որ երբեք մտքէն չէր անցած։
Մտքէն չէր անցած, ո՛չ թէ անոր կապուած ըլլալուն համար, այլ պարզապէս քանի որ պատճառ չունէր անցընելու։ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Եւ նոյն գիրքերն են, որ կը վկայեն Իմ մասիս» (Յհ 5.39):
Մեկնութիւն.
Այստեղ այս կերպով, որովհետեւ Քրիստոսի գալուստին ժամանակը Արարածքին մջ գրուած էր. «Յուդայէն պետ ու իշխան պիտի չպակսի, մինչեւ որ գայ Ան՝ որ պիտի գայ» (հմմտ. Ծն 49.10): 

ՄԱՐԴԸ ԻՆՔՆ Է ԶՈՀԸ ԵՒ ԴԱՀԻՃԸ

Մինչ ամբողջ աշխարհը կը պայքարի պսակաձեւ ժահրին դէմ, հեղինակաւոր մասնագէտներ այս ահաւոր իրավիճակին տուն տուող պատճառներուն մէջ գլխաւոր յանցաւորը կը համարեն մարդը, որ թէ՛ անհատական եւ թէ հաւաքական իմաստով չարաչար կը շահագործէ Մայր Բնութեան աղբիւրները, կը քանդէ արեւադարձային անտառները, անասուններուն բնակավայրերը կը վերացնէ եւ իր անպատասխանատու արարքներով պատճառ կը դառնայ, որ անասնական աշխարհը մարդ էակին առօրեային միանայ եւ իր չարիքները թափէ մեր վրայ։

ՏՔԹ. ՀՐԱՉ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ. «ԺԱՀՐԻ ՍԱՐՍԱՓԸ ՄԱՐԴԻԿԸ ՍՏԻՊՈՂԱԲԱՐ ՆԵՐՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԵԱՆ ԿԸ ՄՂԷ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ոչ ոք կը մտածէ վաղուան մասին եւ այդ մօտեցումը արդէն աւելի ու աւելի խոցելի կը դարձնէ մեր կեանքը։ Ապրումը՝ բացորոշ է, որ ամբողջ մարդկութիւնը անօգնական է ու տկար։

ՏՊԱԳԻՐ ԹԵՐԹԵՐՈՒ ՄԻՋՈՑԱՒ ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐ ՉԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒԻՐ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Քորոնաժահրի տարածման ուսումնասիրութեամբ զբաղող գիտնականներ քանի մը օր առաջ հաստատած են, որ ոչ հարթ  թուղթի մակերեսներ, ինչպէս՝ օրաթերթերունը, որ բաղդատած այլ թուղթի տեսակներու կամ այլ մակերեսներու՝ ողորկ կամ սահուն չէ,  չի կրնար վայրկեաններէ աւելի այդ ժահրը կրել:

17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՄԵՆԱՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ՆԿԱՐԻՉՆԵՐԷՆ ՄԷԿԸ՝ ՌԱՄՊՐԱՆՏ ՎԱՆ ՌԷՅՆ

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Շուրջ 350 տարի առաջ, հոկտեմբերի 4-ին, իր տառապալից կեանքին հրաժեշտ տուաւ 17-րդ դարու ամենատաղանդաւոր գեղանկարիչներէն մէկը՝ Ռամպրանտ վան Ռէյն:
Այս բազմաժանր նկարիչը կը ներկայացնէ մարդկանց զգացումները, վերապրումներն ու հոգեկան աշխարհը: 

ԵՒԱ ՊԱՊԻԿԵԱՆ. «ԻՏԱԼԻՈՅ ՄԷՋ ԶԱՆԳՈՒԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ԴԵՐ ՈՒՆԵՑԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒ ԱՅՍ ՎԱՐԱԿԻՆ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եթէ քորոնայի այս տագնապալի օրերը անցնին, անկասկած որ միջազգային զանգուածային լրատուական միջոցներու վերլուծաբաններ պիտանի «հաշուարկներ» պիտի կատարեն, ընդհանուր իրավիճակներուն եզրափակիչ գնահատականներ հնչեցնելու համար։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔԸ

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

Քորոնաժահրի համաճարակը կը շարունակէ գործել իր աւերը, որ առաւել նշանակալից քաղաքական հետեւանք պիտի ունենայ արեւմտեան, մասնաւորաբար եւրոպական երկիրներու համար։
«Աներեւոյթ թշնամին» Արեւմտեան Եւրոպայի շարք մը երկիրներու մէջ իսկական ջարդ է, որ կը գործէ՝ օրական հնձելով բազմահազար քաղաքացիներու կեանքերը։

Էջեր