Հարթակ

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

ԱՍՏՈՒԱԾ կը պատուիրէ չգողնալ, չպահել ու չծածկել ուրիշներուն պատկանած իրը՝ անոնց կամքին հակառակ, ընկերոջ վնաս չպատճառել եւ իր գոյքէն չզրկել: Այս յանցանքը, որ գողութիւն կամ աւազակութիւն կը կոչուի, պարտաւոր ենք ընդհանուր առումով հասկնալ, առանց զանազանելու անձը, նիւթը եւ ձեւը:

 

ԻՐԱՆ ՊԻՏԻ ՉՏԱՊԱԼԻ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արմակեթոն, կամ «Իրանը պատժելու օրերը հասան»… Ահա՛, այս բառերով կը նկարագրէին  ամերիկացի պատասխանատուներ Իրանի դէմ գործարդրուող պատժամիջոցները։ Իր կարգին, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ, որ գործի կը լծէր իր Դուիթըրի էջը, կը տեղադրէր իր պատկերը եւ փորձելով ներկայացնել ընդհանուր իրավիճակը՝ կը փորձէր ցոյց տալ պատիժներուն «ուժ»ը։

ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նոյեմբեր 10-ին կ՚ոգեկոչենք հայ ժողովուրդի «Երկաթէ Շերեփ» պատգամած անմոռանալի ՀԱՅՐԻԿին՝ վանեցի Խրիմեան Մկրտիչ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի (1820-1907) վախճանումը։
Կ՚ոգեկոչենք յիշատակը Ամենայն  Հայոց Հովուապետին, որ իր հօտը առաջնորդեց պատմականօրէն ծայր աստիճան բախտորոշ ժամանակաշրջանի մը մէջ՝ մէկ ձեռքին հայու հաւատքին Խաչը բարձր բռնած, միւս ձեռքին ալ հայու իրաւունքին ու արդարութեան ձեռքբերման «Երկաթէ Շերեփ»ը։

Տ. ՎԱԶԳԷՆ ԱՐՔ. ՄԻՐԶԱԽԱՆԵԱՆ. «ԵՍ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ ՎՍՏԱՀ ԵՄ, ԹԷ ՄԵՐ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՀԱՐԹՈՒԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միշտ պատրաստակամ։ Այս բառերով կրնամ նկարագրել Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տ. Վազգէն Արք. Միրզախանեանը։ Թիֆլիզի դարաւոր առաջնորդութիւնը հովուող սրբազան հայրը՝ հակառակ իր բազմազբաղ վիճակին, միշտ ալ պատրաստակամ եղած է պատասխանելու մեր հարցումներուն։

«ԱՅՐԱԾ ՍՐՏԻ ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ…»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ 

Հրապարակի վրայ բաւականաչափ աճ սկսած է արձանագրել ճարտասան ու «փիլիսոփայ» մարդոց թիւը։ Հազիւ երեւոյթ մը կամ միջադէպ մը պատահած, ընդհուպ պատրաստաբաններ ու կոկոզաբաններ կը սկսին զանազան «մեկնաբանութիւն»ներ կատարել իրենց իսկ չհասկցած նիւթին կամ խընդ-րոյ առարկայ անձին շուրջ՝ իրենց այրած սիրտը մխիթարելու եւ հանգստացնելու համար։

ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այս պա­տուի­րա­նով Աս­տուած կ՚ար­գի­լէ շնու­թիւն ը­նե­լը, որ կորսնց­նել է այն հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը, որ այր ու կին խոս­տա­ցած էին սուրբ եւ ան­խախտ պա­հել՝ ուխ­տե­լով ա­մուս­նու­թեան սուրբ կա­պով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՆՈՐ ԷՋ ՊԻՏԻ ԲԱՆԱ՞Յ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պաշտօնական Երեւանը դրական շեշտադրումներով «ճանապարհեց» Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլ Թրամփի ազգային անվտանգութեան հարցերու գլխաւոր խորհրդական Ճոն Պոլթընը։
Ճիշդ է, որ այցելութիւնը եւ անոր ընթացքին Պոլթընի կատարած «մեղմասած» անսպասելի յայտարարութիւնները դարձան ներքին քաղաքական օրակարգի սպառման հիմնական նիւթեր։ 

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԸ (1878-1943) ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

ՏՔԹ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

1878-ին Պոլսոյ Սկիւտար թաղին մէջ լոյս աշխարհ կու գար մանուկ մը, որուն պիտի վիճակուէր դառնալ ոչ միայն հայ, այլեւ միջազգային չափանիշով աչքի զարնող երեւոյթ մը։ Այդ մանուկը յետագային պիտի դասէին դարուս հինգ նշանաւոր կիներէն մէկը։

Էջեր