Հարթակ

ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻ ԿԱԼԱՆՔԻ ՏԱ՞Կ. ՏԱԳՆԱՊԸ ԿԸ ԹԷԺԱՆԱՅ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն Լիբանանի մէջ արձանագրուած զարգացումները ցոյց կու տան, թէ երկրէն ներս անցեալ Շաբաթ օր ծագած քաղաքական տագնապը տակաւին երկար կրնայ շարունակուիլ:

ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ

ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

Հալէպէն դուրս, կամաց-կամաց, ամէն օր սկսաւ մեր մէջ սուզուիլ այն ուշացած գիտակցութիւնը, որ մեր գաղութն էր եւ կը շարունակէ մնալ սփիւռքի ամենէն կազմակերպուած, ամենէն աւելի ոգի ունեցող գաղութը՝ ոչ միայն երկրին խաղաղ օրերուն, այլ նաեւ, թերեւս զարմանալիօրէն, պատերազմի ընթացքին:

Կ՚ԸՍԵՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Կ՚ըսեն խօսէ՛
-չէ, կ՚ուզեմ լսել
լսել ցաւը
հնչիւն առ հնչիւն
ապրիլ զայն 
խրիլ անոր մէջ
սուզուիլ խորը
    կուլ տալ լո՜ւռ...

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊ՝ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շաբաթավերջին յայտնի դարձած Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիի հրաժարականէն ի վեր երկիրը մտած է նոր քաղաքական փուլ մը: Լիբանանեան քաղաքական կողմեր, որոնք բոլորն ալ հետամուտ են խնդրին շուտափոյթ լուծում մը տալու՝ կը յայտարարեն, որ էականը այս պահուն զգօնութիւնն ու ապահովութիւնը պահպանելն է:

ՀԱԼԷՊԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅ ԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին շաբաթներուն յատուկ կարգադրութեամբ մը կատարուեցաւ Հալէպը հարուածած պատերազմի թէժագոյն փուլերուն ընթացքին մահացած հանգուցեալներու աճիւններուն տեղափոխումը:

ԱՐԴԱՐԸ, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՍԷՐԸ ԵՐԱԶ ԵՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԵԼՈՒ ԿԱՄՔՈՎ ԱՐԱՐՄԱՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Տարբերութիւնը մեր ըրածին եւ ընելու կարողութեան միջեւ պիտի բաւէր աշխարհի հարցերուն մեծ մասը լուծելու:
ՄԱՀԱԹՄԱ ԿԱՆՏԻ

Ազգերը չեն ապրիր առանց երազի: Պատմութիւնը աներազ ազգերու դամբարան է:

​ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻՈՅ ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻԶԱԿԷՏԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անցնող օրերուն Ռիատի մէջ կատարուած զարգացումները անշուշտ, որ իրենց հետքը պիտի թողեն Սէուտական թագաւորութեան ապագայ ընթացքին վրայ: Շաբաթ յետմիջօրէին, մինչ միջազգային լրահոսը կլանուած էր Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրիի հրաժարման լուրով, ուշ երեկոյեան Ռիատէն կը հասնէին մէկէ աւելի հարցականներու դուռ բացող զարգացումներ:

 

ԱՅՍՕՐ…

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Նոյեմբեր 6. տարիի մը 310-րդ (նահանջ տարիներուն 311-րդ) օրը։ Տարիի մը վերջաւորութեան կը մնայ միայն 55 օր։ Կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն 6 Նոյեմբեր թուականին պատահած կարեւոր դէպքերէն մի քանին։

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐ. ԼՐԱՑԱՒ ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՈՒՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 31-ին կը լրա­նար Լի­բա­նա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ զօ­րա­վար Մի­շէլ Աու­նի ընտ­րու­թեան եւ պաշ­տօ­նի ստանձն­ման ա­ռա­ջին տա­րե­դար­ձը:
Աուն, որ նա­խա­գա­հա­կան ա­թոռ կը հաս­նէր կեր­տե­լէ ետք քա­ղա­քա­կան բա­ւա­կան «թէժ» հա­մա­րուած կեն­սագ­րու­թիւն մը, կու գար լրաց­նել 28 ա­միս նա­խա­գա­հի չգո­յու­թեան հե­տե­ւան­քով ըս-տեղ­ծուած բա­ցը: 

Էջեր