Հարթակ

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Այ­սօր 7.6 մի­լիառ բնա­կիչ հա­շուող երկ­րա­գուն­դը կը դի­մագ­րա­ւէ մար­դոց քա­ղաք­նե­րու մէջ բնա­կեց­ման ծան­րա­գոյն մար­տահ­րա­ւէ­րը։
Յու­լիս 11-ին քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թիւ­նը կը նշէ «Աշ­խար­հի բնակ­չու­թեան օր»ը:

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Եսայի մարգարէին գիրքը կը սկսի Աստուծոյ յանդիմանութիւններով ուղղուած Իսրայէլի ժողովուրդին, սկիզբը Տիրոջ բարկութիւնը, ահեղութիւնը անհաւատ քաղաքներուն հանդէպ, բարոյական ազդարարութիւնները կը նկարագրուի (Հմմտ. Ես.1-12), որոնց համար Աստուած Եսայի մարգարէն կը ղրկէ։

ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ՏԱՐԻՔ ՉԻ ՃԱՆՉՆԱՐ…

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ոճ­րա­գոր­ծու­թիւ­նը ոչ միայն տա­րիք չի ճանչ­նար, այ­լեւ խտրա­կա­նու­թիւն չի դներ զո­հին ինք­նու­թեան։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րեմ։
Վա­տա­համ­բաւ այս դէպ­քը կը պա­տա­հի Գա­լի­ֆոր­նիոյ մեր­ձա­կայ Ա­րի­զո­նա նա­հան­գի Ֆաուն­թին Հիլլզ քա­ղա­քին մէջ, ուր 92 տա­րե­կան Ան­նա Մէյ Պլէ­սինկ (տես՝ նկա­րը) կը սպան­նէ իր 72 տա­րե­կան տղան։

ՀԱՐԻՑ ԶՀՈՎԻՒՆ ԵՒ ՑՐՈՒԵՍՑԻՆ ՈՉԽԱՐՔ ՀՕՏԻՆ

ՏՔԹ. ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Հակառակ անոր, որ Պետրոս Դուրեանի «Տրտունջք»ը իմ շատ սիրած բանաստեղծութիւններէս մէկն է, հակառակ անոր, որ գիտաթէզիս նիւթը եղած է մեր գրականութեան նշանաւոր «Գանգատ»ին հեղինակ՝ Ֆրիկը, իմ քրիստոնէական դաստիարակութիւնս ինձ երբեք թոյլ չէ տուած, որ ես հարցում ուղղեմ Բարձրեալին նոյնիսկ կեանքի ձախողութիւններու, յուսախաբութիւններու, անհանգստութիւններու ընթացքին։ Ես մի՛շտ վստահ եղած եմ, որ Տիրոջ ծրագիրը աւելի լաւ է եւ մեծ՝ քան հասարակ մահկանացուինս։

ԱՐԱԲԱԳԷՏ ԱՐՄԷՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ. «ՍՈՒՐԻՈՅ ՎԵՐՋԻՆ ԴԷՊՔԵՐԸ ՑՈՅՑ ՏՈՒԻՆ, ՈՐ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԴԷՄ ԵՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2011 թուականէն ի վեր սկիզբ առած սուրիական պատերազմը իր տարբեր երեսակներով, «նրբութիւններ»ով եւ շրջանային հաւասարակշռութիւններուն առընթեր յառաջ բերած նոր մօտեցումներով՝ կը հանդիսանայ իւրօրինակ եւ աննախընթաց հիմնախնդիր մը։

«ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԵՐ՝ ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՏԵՍԱՅ»

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

Պէյրութի մէջ 2018-ին լոյս տեսաւ Տքթ. Հրայր Ճէպէճեանի «Սփիւռքահայ կեանքեր՝ ինչպէս որ տեսայ» գիրքը, բաղկացած՝ 550 էջերէ: Խմբագիր՝ Տքթ. Արտա Ճէպէճեան: Հեղինակը գիրքը ձօնած է կնոջ՝ Արտայի եւ զաւակներուն՝ Վահէի եւ Ալիքի:

«ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՆՈՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ»...

ԱՍԱՏՈՒՐ ԿԻՒԶԵԼԵԱՆ

Հայկական լրամիջոցներէ իմացանք երկու օր առաջ, որ ինքզինք «Նոր Հայաստան, նոր կաթողիկոս» կոչող խմբակ մը, գրաւած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Դիւանատունը եւ կը պահանջէ Ամենայան Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի հրաժարականը։

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԶ.)

Աշխատասիրեց՝ 
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Երկու ամիսներու վրայ տարածուող մեր այս համեստ աշխատասիրութիւնը կ՚եզրափակենք տաղանդաշատ, սրբակենցաղ, երանաշնորհ Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի խօսքով. «Սուրբ Պատարագը միայն Քրիստոսի զոհագործումը յիշատակող եւ անոր փրկագործական խորհուրդը տեւականացնող եւ այժմէականացնող ծէս մը չէ, միայն գեղեցիկ, վեհացնող ու վերացնող երաժշտութիւն չէ, այլ մանաւանդ՝ գագաթնակէտն է Եկեղեցւոյ ծէսին, այլ խօսքով՝ պաշտամունքին, որովհետեւ Պատարագին մէջ հաւատացեալ մարդը ո՛չ միայն մտքով ու հոգիով կը միանայ Աստուծոյ, այլ նաեւ մարմնաւորապէս կը հաղորդակցի Անոր հետ, հաղորդուելով մեր Տիրոջ եւ Աստուծոյն՝ Յիսուս Քրիստոսի կենդանարար Մարմնին եւ Արեան:

Էջեր