Հարթակ

ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՒ ՅԵՏԱՄՆԱՑ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Ներկայ մեր բաց, համարկուող ու համաշխարհայնացող ու համաշխարհայնացուող մոլորակին մէջ աւելի հրատապ կը դառնայ ինչպէս երկիրներու, այնպէս ալ ժողովուրդներու զարգացած ու ոչ-զարգացած (չզարգացած) ըլլալու նիւթը:

ՈՒՔՐԱՅՆԱՅԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՊԱՂՏԱՏԻ ՎԻՐԱՒՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆԷՆ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արեւելք-Արեւմուտք հակամարտութեան մասին գրելու յանձնառութիւնը շատ մեծ քաջութիւն կը պահանջէ։ Խօսքը միայն անաչառ ըլլալու, հարցերը բոլոր անկիւններէն ներկայացնելու, խնդիրները ճիշդ դատելու եւ աւելին՝ արդար եզրակացութիւններու յանգելու մասին չէ։

ԳԻՏԱԿՑԵԼՈՎ ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Գաղտնիք չէ, որ աշխարհատարած Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը (ՌԱԿ) այսօր կը ներկայացնէ մասնատուած վիճակ մը։ Անոր թեւերէն մին՝ գլխաւորութեամբ Մայք Խառապեանի, կը շարունակէ «հաւատարիմ» մնալ Հայաստանը պատուհասած իշխանութիւններուն եւ ինչ-ինչ հաշիւներով տարուած նեցուկ եւ համամտութիւն ցոյց կու տայ Նիկոլ Փաշինեանին։

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ ՄԱՀՄՈՒՏ ՏԷՐՈՒԻՇԷՆ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Կրակս, 
Հինգ կեղծ շուշաններ՝ ծաղկամանին մէջ եւ 
Մեզի ժառանգուած սուգը:
Ամպերուն մէջ՝ ջուր,
Արտը՝ ծարաւ,
Իսկ երկինքը կը պատմէ
Եւ հինգ շուշանները՝ ծաղկամանին մէջ:

ՎԱՏ ՑԱՒ ԿԱՄ ՍԻՖԻԼԻՍ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1904)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մինչեւ հիմա կը խօսէինք սիֆիլիսոտի ժառանգներուն մասնաւոր արատներուն եւ վատ աճումներուն մասին:
Հիմա տեսնենք, թէ ի՞նչ կ՚ըլլայ անոնց ընդհանուր առողջութիւնը եւ անոնց արտաքինը (տեսքը):

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ինչպիսի՞ն է Աստուծոյ վերաբերմունքը արդարներուն, խոնարհներուն, իմաստուններուն, ծուռ մարդոց, ամբարիշտներուն, ծաղր ընողներուն եւ յիմարներուն հետ:
Պատասխան.
Վասն զի ծուռ մարդը Տիրոջը առջեւ պիղծ է, բայց Անոր մտերմութիւնը արդարներուն հետ է:

ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ԵՒ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Պատարագիչ քահանան «Ի սուրբ, ի սուրբ»ը ըսելէ ետք կը վերադառնայ Սուրբ Սեղանին առջեւ եւ վարագոյրը կը գոցուի: Այս ընթացքին կը կատարուի մեղքերու հաւաքական խոստովանութիւն, որ կը նախորդէ Սուրբ Հաղորդութեան:

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Մարդասիրութիւնը մարդկութեան բնաւորութեան եւ հոգեւոր ու մտաւոր կառուցուածքին մէկ բաժինն է, իսկ անոր անհատական ու հաւաքական-ընկերային դրսեւորումները շատ են:

Էջեր