Հարթակ

ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ռաս ալ Հայ­մի է­միր, Շէյխ Սաուտ պըն Սաքր ալ Ղա­սի­մի բա­ցու­մը կա­տա­րեց startup վե­հա­ժո­ղո­վին, որ ա­ռա­ջին ան­գամն ըլ­լա­լով կը կա­յա­նայ է­մի­րու­թեան Ալ Մա­րիան կղզիին մէջ:
Ծո­վե­զե­րեայ startup վե­հա­ժո­ղո­վը ա­ռա­ջինն է, զոր «Startup Հա­յաս­տան» հիմ­նա-դը­րա­մը կը կազ­մա­կեր­պէ Հա­յաս­տա­նի սահ-­ման­նե­րէն դուրս:

 

«F-16»Ի ԱՆԿՈՒՄԷՆ ԵՏՔ ԻՍՐԱՅԷԼ «ՇՓՈԹ» Կ՚ԱՊՐԻ. Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ ՅԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տարի մը առաջ, 2017 թուականի Փետրուարին, Սուրիոյ կառավարական ուժերը թէժ մարտեր մղելէ ետք յաջողեցան ԻՇԻՊ-ի («Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորում) տիրապետութենէն ազատագրել Հոմսի արեւելեան հատուածին մէջ եղող «Թայֆուր» զինուորական օդակայանը:

ԼԱՊՏԵՐՍ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Ի՞նչ կո­չուե­ցաւ ե­կե­ղե­ցին,- կը հարց­նեմ սար­կա­ւա­գին, որ խո­րա­նին առ­ջեւ մո­մը բռնած Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի լոյ­սը կը սփռէ մօ­տե­ցող հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն մո­մե­րը լու­սա­ւո­րե­լով:
-Ս. Խաչ, աղ­ջի՛կս,- կը պա­տաս­խա­նէ:

ՄԵԾ ՊԱՀՔ (Ա.)

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին տա­րուան ըն­թաց­քին ու­նի պա­հե­ցո­ղու­թեան զա­նա­զան ա­ռիթ­ներ, ո­րոնք տար­բեր ա­նուա­նում­ներ ու­նին, ինչ­պէս՝ Օ­րա­կան, Քա­ռաս­նոր­դա­կան, Յիս­նա­կաց, Նա­ւա­կա­տեաց, Ա­ռա­ջա­ւո­րաց եւ Շա­բա­թա­կան։
Նախ­քան ման­րա­մա­սու­թիւն­նե­րուն անց­նի­լը, փոր­ձենք հասկ­նալ, թէ ի՞նչ կը նշա­նա­կէ պահք եւ ին­չո՞ւ հա­ւա­տա­ցե­լը պէտք է պահք պա­հէ:

ԸՆՏԱՆԻՔ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ (Ա.)

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Երկնքի ու երկրի ստեղծումէն ետք, տակաւին բուսական ու կենդանական աշխարհը գոյութեան չեկած, Աստուծոյ առաջին արարքը կ՚ըլլայ մարդը ստեղծել։ Ադամամարդի ստեղծումէն ետք, Աստուած չ՚ուզեր մարդը լքել եդեմին մէջ, այլ կ՚ուզէ անոր օգնական արարածներ տալ։ Հետեւաբար, կնոջ ստեղծումէն առաջ կենդանիներ կը ստեղծէ։

ՌՈՒԲԷՆ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ. «ԱՅՍՕՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՓՆՏՌՈՒԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ Է ԱՐԵՒԵԼԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ծաղկաձորեան հանգստեան օր մըն էր (2015) ու երեկոյեան Talk Show-ին կը մասնակցէր Ռուբէն Մելքոնեան: Զրոյցի նիւթը բնականաբար Թուրքիոյ զարգացումներն էին, որոնց մասին բացի համոզիչ եւ հասկնալի բացատրութիւններ տալէ, Մելքոնեան իր գիտնականի հմուտ տեսակէտներով կը յաջողէր լռութեան մատնել իր ընդդիմախօսը եւ ակնդիրի մտքին մէջ ներդաշնակ կերպով «տեղաւորել» իր գաղափարները:

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Պատրաստեց՝ ԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Արամ Խաչատուրեան իր շրջագայութիւններու ժամանակ բազմաթիւ հանդիպումներ ունեցած է երկիրներու առաջին դէմքերու՝ նախագահներու հետ, անոնցմէ ստացած է հետաքրքրական առաջարկներ, ինչպէս նաեւ արժէքաւոր նուէրներ: «Արմէնփրէս» այս անգամ առանձնացուցած է աշխարհահռչակ յօրինողի հանդիպումները արքայական ընտանիքներու հետ:

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՈՒՆ ՎԿԱՆԵՐԸ

ԱՆԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

Հայկական լեռնաշխարհը մետաղամշակութեան հնագոյն բնօրրաններէն մին է։ Հայաստանի մէջ մետաղի գեղարուեստական մշակումը ունի հնագոյն աւանդոյթներ։ Սակայն, մինչեւ վերջին տարիները Հայաստանի հելլէնիստական դարաշրջանի տուեալները գրեթէ անյայտ էր։

«ՏԱԼԻՔՍ ՏՈՒԱԾ ԵՄ, ԱՌՆԵԼԻՔՍ՝ ԱՌԱԾ»

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Դպրեվանքեան ուսանողութեանս տարիներն էին, երբ վաստակաշատ եւ մեծ ուսուցիչ հանգուցեալ Պարոն Գէորգ Գանտահարեանը իր ժպտադէմ դէմքով դասարան մուտք գործեց։ «Ալե՛քս,- յանկարծ ըսաւ,- ելիր գրատախտակին վրայ բահ բառը փ-ով գրէ»։ Շշմած էի։ 

Էջեր