Հարթակ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԴ.)

Աշխատասիրեց՝  
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

- «Օրհնեա՜լ է Աստուած» դպիրներու երգեցողութեան ընթացքին քահանան ծածկաբար ի՞նչ կ՚աղօթէ։
- Դպիրները երգելու ատեն, Ս. Սեղանին վրայ պատարագիչը սրբագործուած նշխարը կը կտրէ ու չորս մասերու բաժնելով՝ ամբողջութեամբ կը թաթխէ գինիին մէջ եւ ծածկաբար կ՚աղօթէ՝ ըսելով. «Լրումն Հոգւոյն Սրբոյ» (Լրումը Սուրբ Հոգիին)։ 

ՏԵՐԱՅԷՆ ՎԵՐՋ Ի՞ՆՉ ԿՐՆԱՅ ԸԼԼԱԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միջազգային լրահոսին եւ լրատուական գործակալութիւններուն համար, վերջին օրերուն, գլխաւոր լուր կը դառնար Սուրիոյ հիւսիսային հատուածին վրայ գտնուող Տերա աւանը, որ այսօրուան դրութեամբ կը համարուի Սուրիոյ պատերազմին մասնակցող ընդդիմադիրներու ամենակարեւոր եւ «վերջին» բերդերէն մին։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ 

Ամերիկայի մէջ եւ հաւանաբար ալ այլուր սովորութիւն դարձած է, որ երկրորդական վարժարաններու ամավերջի  հանդէսներուն հրաժեշտի ուղերձը կարդայ դասարանի առաջնութիւնը շահող աշակերտը, որ կը կոչուի Valedictorian:

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԳ.)

Աշխատասիրեց՝ 
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

- Ին­չո՞ւ հա­ւա­տա­ցեալ­ներ Ս. Եր­րոր­դու­թեան օրհ­ներ­գու­թեան ըն­թաց­քին ե­րեք ան­գամ «Ա­մէն» ը­սե­լով կը ձայ­նակ­ցին։
- «Ա­մէն» եբ­րա­յե­րէն բա­ցատ­րու­թիւն մըն է, որ կը նշա­նա­կէ ե­ղի­ցի, այն­պէս ըլ­լայ, ինչ­պէս նաեւ կը նշա­նա­կէ իս­կա­պէս, ստու­գա­պէս, ճշմար­տա­պէս, ի­րա­ւամբ։

ԵՐԻԿԱՄԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մեծ մայրը կողը բռնած օրն ի բուն կ՚աղօթէ ու փառք կու տայ Բարձրեալին: Միշտ այս կեցուածքը ունի ան, գոհունակութիւն մը կայ անոր դէմքէն ցոլացող, քիչ մըն ալ թաց աչքեր կը պսպղան փայլք մը տալով դէմքին շողին: Կողը: Ի՞նչ կայ հոն:

Ի ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ՝ ՀԱՅՐԵՆԱՊԱՇՏ ԵՐԱԺԻՇՏ ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱՆԻՆ

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Սրտակից ընկեր մը, որ մօտէն կը ճանչնայ բոլորիս սիրելի երաժիշտ Գէորգ Հաճեանը, առաւօտ մը, ուրախ տրամադրութեամբ լեցուած, սեղանիս վրայ դրաւ գեղատիպ կողքով ձայնասկաւառակ մը, ապա անպաճոյճ բառերով ըսաւ. «Գէորգին նուէրը՝ քեզի»:

ԿՈՒՌՔԵՐՈՒ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Ելի՛ր, մեզի աստուածներ շինէ, որպէսզի մեր առջեւէն երթան. քանզի Մովսէսը, մեզ Եգիպտոսի երկրէն հանող մարդը, չենք գիտեր թէ ի՞նչ եղաւ» (Ելք 32.1)
Սա իսրայէլացիներուն բողոքի ձայնն էր, որ Ահարոնին ուղղեցին, երբ Մովսէսը Սինա լեռ բարձրացած էր՝ Աստուծոյ մօտ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԷՍԵՐ. ՆՇԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ

Հին ժամանակներուն հայերուս ամուսնական ընտրութեան կարգը ունեցած է նահապետական բնոյթ: Այսօր շատերուն զարմանալի կը թուի նոյնիսկ ա՛յն, որ կողմերու սեփական ընտրութիւնը եղած է խիստ սահմանափակ:

Էջեր