Հարթակ

ԴԵՂԱԳՈՐԾԻՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ «ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

ՍՕՍԻ ՓՈԼԱՏԵԱՆ

Նախ բացատրենք, թէ ի՞նչ է քորոնա ժահրը, ապա պարզաբանենք դեղագործին դերակատարութիւնը։
Այս ժահրերը մարդոց մօտ շնչառական հիւանդութիւններ յառաջացնող ժահրեր են, ներառեալ քորոնան, որ վերածուեցաւ համաճարակի։

ԶԱՆԱԶԱՆՔ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երբ երեկոները քալելու կ՚երթամ մեր տան մօտակայ փողոցները՝ օրական մարզանքս կատարած ըլլալու գոհացումով, յաճախ կը տեսնեմ մարդիկ, որոնք կու գան իրենց շուներով։ Լաւ մը ուսումնասիրելէ ետք շուներուն վարուելակերպը, ինքզինքիս հարց կու տամ, թէ ո՞վ որուն կ՚առաջնորդէ։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ շունն է, որ յանկարծ կը կենայ, կը հոտոտայ չորս դին եւ կը շարունակէ իր ճամբան։

ԳՈՅՆԵՐԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Սեւը մտադրած խանութէ խանութ շրջեցայ:
Սեւ: Անլոյս գոյն մը. ամենայարմարը այս օրերուն: Միակ անփոփոխ երանգը, որուն լոյսը չ՚ազդեր, չի կերպարանափոխեր, չ՚աղաւաղեր, չի մգացներ:

«ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՅՔԱՐ» (ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

 Յիշողութիւնս զիս դէպի գերմանական տիրապետութիւն կը տանի, երբ աղքատ երեխաները կորեկէ շինուած հաց կ՚ուտէին, ու անոնց առողջութիւնը լաւ էր եւ կազմը՝ զօրաւոր: Իսկ հարուստ երեխաները, տկարութեամբ ու հիւանդութեամբ կը տառապին, հակառակ այն պարագային, որ հաց ու կարագ կ՚ուտեն:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Անոնց գայթակղութեան երկրորդ պատճառը այն է, թէ Քրիստոս ըսաւ որ Իր մարմինը մարդոց կերակուր պիտի ըլլայ, իսկ արիւնը՝ ըմպելի, եւ ասիկա իմացան մարմնապէս ուտելու եւ ըմպելու, ըստ որում կերպի՝ կը հալի ու կը տարածուի եւ կ՚ապականի կերակուրը, սակայն Քրիստոսի խօսքը կրնային հասկնալ, [քանի որ] Ան երեք կերպով ըսաւ.

ՄՆԱՅՈՒՆ ՕՏԱՐԱԿԱ՞Ն

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ

Օտար ըլլալու զգացումը համատարած իրականութիւն մըն է այսօր, հաւանաբար ամէն ժամանակէ աւելի՝ նոյնիսկ այն երկրին մէջ, ուր ծնած ու հասակ առած ես, նոյնիսկ այն երկրին մէջ, որ քու պապերուդ հայրենիքը հանդիսացած է։

Տ. ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ. «ՊԷՏՔ Է ՍՐԲԱԳՐԵԼ ՍԽԱԼԸ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ» ԴԱՍԱՆԻՒԹԻ ԱՒԱՆԴՈՒՄԸ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Հայ Եկեղեցւոյ պատմութիւն» դասանիւթը կրթական դասացուցակէն հեռացնելու խնդիրը կը շարունակէ մնալ ազգային-եկեղեցական շրջանակներու ուշադրութեան առարկայ։

ՀԱՄԱԿ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ

ՏՔԹ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

«Կռիւը սրբազան բան է, ճակատամարտը՝ երբեմն նոյնիսկ օգտակար. անոնցմէ ազգ մը դուրս կու գայ պարտուած կամ յաղթական, սակայն երկու պարագային ալ դուրս կու գայ»: (Շ. Շահնուր, «Նահանջը առանց երգի»)

Էջեր