Հարթակ

ԱԿՆԱՐԿ - 62 - ՅԱՆՈՒՆ ՀԶՕՐ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հայաստանի այսօրուան իշխանութիւնները առիթ չեն փախցներ խօսելու պետութեան եւ պետականութեան մասին: Բնականաբար, շատ յաճախ այդ առիթները անտեղի կերպով կ՚օգտագործեն, այդպիսիով թէ՛ իրենք զիրենք նուաստացնելով եւ թէ իրենց խօսքը արժէզրկելով:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ամէն անգամ երբ դժբախտութիւն մը պատահի արաբական աշխարհին, կամ դժբախտութեան մը յիշատակը անցնի իր վրայէն, կամ կարդամ, լսեմ ու դիտեմ այս առիթով կատարուած ցոյց մը կամ քայլարշաւ մը, որ պաշտպանուած է գրեթէ բոլոր կողմերուն կողմէ, քանի որ սրտանց է, կը ղեկավարեն զինք շարք մը այս հարցի նշանաւոր մարդոցմէ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Չարին չարով պատասխանելու մասին բան գրուա՞ծ է Առակացին մէջ:
Պատասխան.
Այո՛, գրուած է: Գրուածը աւելի թելադրութիւն մըն է ուղղուած բոլոր ժամանակներու հաւատացեալներուն համար:

THE SHOW MUST GO ON (2)

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները Հոլիվուտով, մարզական զանազան բնագաւառներէ ներս իրականացուցած եւ արդէն միջազգայնացուած մեծ ներկայացումներով նուաճած է աշխարհը: Եւ տեւաբար ամենամեծ «show»ները ամերիկեան են եւ ԱՄՆ-ի միջոցաւ կը կատարուին ու յաջողութեան կը հասնին:

ԿԱՐԾԷ ՈՐ

ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Մեր մանկութեան ձմրան գիշերները շա՜տ երկար եւ հետաքրքրական էին… Կէսօրէ ետք ժամը հինգ-հինգուկէսին մութը ինկա՞ւ՝ գիշերը կը սկսէր։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Հայրն ու մայրը անիծելու մասին բան գրա՞ծ է առակագիրը:
Պատասխան.
Այո՛: Կը կարդանք. «Ով որ իր հայրն ու մայրը կ՚անիծէ, անոր ճրագը մութ խաւարի մէջ պիտի մարի» (Առ 20.20): 

THE SHOW MUST GO ON (1)

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Մշակոյթը տեւաբար մարդկային գործունէութեան հիմնական ու կենարար մասն է։ Մարդկութիւնը միշտ կարիքը զգացած է մշակոյթի, իսկ ընդհանուր մշակութային կեանքը անբաժան մասը եղած է ժողովուրդներու եւ հասարակութիւններու գործունէութեանց:

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ՓՆՏՌՏՈՒՔՈՎ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այսօրուան ընկերութեան մէջ արժէքներու, սկզբունքներու ու գաղափարներու մասին խօսիլը՝ հոգեւոր, ազգային, մշակութային, երկրոդական ու ոչ-կարեւոր դարձած է եւ ընդհանրապէս ժամանակավրէպ կը համարուի այդպիսի արժէքներու մասին խօսիլը:

Էջեր