Հարթակ

ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ. «ՏՊԱԳԻՐ ՄԱՄՈՒԼԸ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքահայ մամուլը ուսումնասիրողները քաջ գիտեն, որ մասնաւորապէս Պէյրութը հանդիսացած է այդ մամուլի արիւնատար երակներէն ամենէն նշանակալիցը: Պէյրութն է, որ վերջին շուրջ յիսուն տարիներուն խմբագիրներ տուած է ամբողջ սփիւռքին ու այսօր ալ պէյրութահայ մամուլը կը շարունակէ ապրիլ ու շնչել՝ դառնալ հայկական մամուլի դաշտի ամենաէական ներկայացուցիչներէն մին:

ԳԾԵԼՈՒ ԲՈՒԺԻՉ ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆԸ

ՇԱՂԻԿ ՍՐՈՒՐԵԱՆ

Գծելն ու ներկելը մատչելի եւ հաճելի զբաղումներ են, որոնց համար պէտք չեն սուղ եւ արտասովոր պիտոյքներ, միայն պէտք ունինք ներկի, վրձինի ու թուղթի: Այդ պատճառով ալ շատեր կը նախընտրեն իրենց ազատ ժամերը անցընել գծելով կամ ներկելով:        

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵՒ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ. Հոլանտայի Ս. Հոգի եւ Պելժիոյ Ս. Մարիամ ՄագԴաղենացի

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԵՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Եւրոպայի հնագոյն Հայ Եկեղեցին Ամսթերտամի Սուրբ Հոգի եկեղեցին կը նկատուի որուն հիմնադրութեան թուականը 1713 Հոկտեմբեր 26 արձանագրուած է պատմական ստոյգ տեղեկութիւններէն՝ գրուած Առաքել Սարուխանի «Հոլլանդան եւ Հայերը» երկասիրութեան մէջ եւ հրատարակուած Վիեննայի Մխիթարեաններուն կողմէ 1926 թուին։

ԱՐՏԱԿ ՔԱԼԱՆԹԱՐԵԱՆ. «ԱՅՍՕՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՏԵՍՆԵՆՔ ՓԱՅԼՈՒՆ ԵՒ ԽՈՍՏՄՆԱԼԻՑ ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ ՄԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արտակ Քալանթարեան բնիկ երեւանցի է: Ան Հայաստանի դժուարին տարիներուն ստիպուած եղած է Միացեալ Նահանգներ գաղթել:

ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

­ԿՈՐԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Հարստութիւնը դարեր շարունակ մարդ արարածի ականչին հնչող ամենէն ցանկալի ու հեշտ բառերէն մէկը եղած է։ Շատեր կ՚ուզեն հարստանալ, որովհետեւ կը խորհին, թէ ստացուածքը կերպով մը աշխարհի դժուարութիւններուն դէմ դնելու միջոցը պիտի ըլլայ իրենց համար։

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԳԻՐՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի առաջին հինգ դասարաններու իւրաքանչիւր աշակերտ, Երկուշաբթի, 22 Յունուարին, ստացաւ «Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը» գիրքէն օրինակ մը։ Այս նոր գիրքը հրատարակուած է Արաբական ծոցի Աստուածաշունչի ընկերակցութեան կողմէ եւ կը բաժնուի որպէս նուէր հայկական տարբեր գաղութներու մէջ։

ԳԱՅԻԱՆԷ ԹԻՒՄՊԱԼԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՊՐՈՂ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐԸ ՉԵՆ ՈՒԶԵՐ ԼՔԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ, ԻՆՉ ՈՐ ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հեշտ չէր ապ­րիլ քա­ղա­քի մը մէջ ու նուի­րուիլ կրթա­կան աս­պա­րէ­զին, երբ ա­մէն օր հրթիռ­ներն ու ա­նոնց կրա­կը հա­րիւ­րա­ւոր ան­զէն մար­դոց մա­հուան պատ­ճառ կը դառ­նա­յին: 
Սար­սա­փե­լին միայն տար­բեր ճա­կատ­նե­րու վրայ պա­տա­հած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը չէին, այլ խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ ար­ձա­կուած՝ հա­րիւ­րա­ւոր, գու­ցէ եւ հա­զա­րա­ւոր հրթիռ­նե­րը, ո­րոնց եր­կա­թեայ տաք եւ մահ սփռող բե­կոր­նե­րը մեծ թի­ւով դե­ռա­տի մա­նուկ­նե­րու կեան­քեր խլե­ցին:

Էջեր