Հարթակ

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ. ՆԱԽԱՐԱՐ ԴԱՒԻԹ ՏՕՆՈՅԵԱՆ ԽՕՍԱԾ Է ԿԱՐԳ ՄԸ ԴՐՈՅԹՆԵՐՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած կտրուկ փոփոխութիւններէն յետոյ, տարածքաշրջանի ընդհանուր հոլովոյթին հետեւող վերլուծաբաններուն համար խիստ կարեւոր դարձաւ իրական գնահատականներ տալ Հայաստան-Ռուսաստան յարաբերութեանց մակարդակին։ Խնդիրն այն էր, որ յեղափոխութեան ամենաթէժ օրերուն Ռուսաստան թաքուն չպահեց իր վերապահութիւնները հանդէպ նոր վարչապետին ու յատկապէս անոր կողմէ գործի հրաւիրուած աշխատանքային կազմին։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՅ պատուիրաններուն յառաջաբանը այսպէս կը սկսի. «Ես եմ քու Տէր Աստուածդ, որ քեզ Եգիպտոսի՝ ծառայութեան տունէն հանեցի» (Ելք 20.2):
Աստուած այս խօսքերով իր ժողովուրդը կը հրաւիրէ հնազանդելու Իր ամենաբարի կամքին եւ այս մասին երեք պատճառներ յառաջ կը բերէ.

 

ՄԿՐՏԻՉ Յ. ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆ. «ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԻ ԲՈԼՈՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻՆ ՊԱԿՍԱԾ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մկրտիչ Յ. Պուլտուքեան միջազգային տնտեսագիտութեան մէջ յայտնի անուն մըն է, որուն վստահուած էր Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան փոխ-կառավարիչի խիստ պատասխանատու պաշտօնը (1985-1990): Ան ներկայացուցած է Լիբանանը Միջազգային հիմնադրամին (IMF) մէջ, արժանանալով նշեալ հաստատութեան բարձր գնահատանքին:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երբ մրցոյթ ըսենք, մենք կը հասկնանք արտասանական, շարադրութեան, ընդհանուր զարգացման եւ մարզախաղերու յատուկ մրցումներ, որոնք յաճախ տեղի կ՚ունենան դպրոցներու եւ միութիւններու մէջ։
Ամերիկայի մէջ, սակայն, բազմաթիւ այլ մրցումներ կը կազմակերպուին, որոնք մտամարզանքի կամ մարմնամարզանքի ծիրէն դուրս կը մնան եւ կարելի չէ բնորոշել երբեք անոնց հետապնդած նպատակը։

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018 - ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

Գրեց՝ ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Յունիս 22-էն 24 Երեւանի մէջ գումարուեցաւ «Հայաստան 2018 - Իրողութիւն եւ հեռանկարներ» գիտաժողովը, որուն կիզակէտն էր Հայաստանի իսկական ներկայի վերլուծումը՝ զեկոյցներու եւ վիճարկումներու ընդմէջէն։ Գիտաժողովը կազմակերպեցին եւ վարեցին Աշոտ Ոսկանեան (փիլիսոփայութեան տոքթոր) եւ Սիրանոյշ Դվոյեան (գրականութեան տոքթոր)։

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Նախորդ գրութեան մէջ խօսեցանք առանց կեղծաւորութեան աղօթելու մասին: Այս գրութեամբ պիտի անդրադառնանք մեր Տիրոջ յայտնած երկրորդ միտքին, որն է ծածուկ կերպով պէտք է աղօթել:

Դիմատետրը Կը Ստուգէ Նկարները Եւ Տեսանիւթերը

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Դի­մա­տետ­րը յայ­տա­րա­րեց, որ կը սկսի լու­սան­կար­նե­րը եւ տե­սա­նիւ­թե­րը ստու­գել, ո­րով­հե­տեւ ա­տի­կա կ՚ըն­դար­ձա­կէ ա­ւե­լի մեծ թի­ւով եր­կիր­նե­րու հա­մար ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան վե­րաց­ման ջան­քե­րը:
«Ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան դէմ պայ­քա­րին մէջ խնդիր­նե­րէն մէ­կը այն է, որ ա­տի­կա տար­բեր ձե­ւով կ՚ար­տա­յայ­տուի եր­կիր­նե­րու եւ բո­վան­դա­կու­թեան տե­սակ­նե­րու ա­ռու­մով», կ՚ը­սէ Դի­մա­տետ­րի տնօ­րէն Թես Լիոնս:

ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ(*)

Միջազգային քաղաքականութեան ընդհանուր տեսարանի ֆոնին կարեւորագոյն տեղ կը գրաւէ Միջին Արեւելքը։ Անցնող տարիներուն տարբեր մակարդակի ընդհարումներու, շահերու բախման եւ ռազմավարական իմաստի «քաշողականութիւն» ունեցող այս տարածքը տարբեր ձեւաչափերով եւ յաճախ հակասական մօտեցումներու բերումով դարձած է համաշխարհային հասարակարգին մէջ իրենց «խօսք»ն ու դիրքը ունեցող գերտէրութեանց «քաշողականութեան առանցք»ը։

Մի՛ Խռովէք Հայու Հոգին «Վերցուր Էջմիածինը՝ Հայ Հոգին Կը Մեռնի»

ՆՈ­ՒԱՐԴ ՄԱ­ՏՈ­ՅԵԱՆ ՏԱ­ՐԱԳ­ՃԵԱՆ

Աշխարհի վրայ կա՞յ հայ մարդ, որ չի գիտեր՝ ի՛նչ կը նշանակէ Ս. Էջմիածին: Սրբագործուած այն վայրը, ուր իջաւ Աստուծոյ Միածին Որդին: Անգիտութի՞ւն է, թէ անտարբերութիւն, այն ինչ որ կը կատարուի մեր ժողովուրդի կրօնական հաւատքի բնօրրան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հանդէպ:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Բազմաթիւ խորհողներու կողմէ աղօթքը սահմանուած է, որպէս խօսակցութիւն, երկխօսութիւն Աստուծոյ հետ, ուր մարդը ազատ կերպով յարաբերութեան մէջ կը մտնէ Աստուծոյ հետ, կը խօսի Անոր, իր մտահոգութիւնները, խնդրանքները եւ երախտագիտական խօսքերը կը յայտնէ Անոր:

Էջեր