Հարթակ

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Որովհետեւ Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը: Ամէն»:
Տէրունական աղօթքի վերջին նախադասութիւնը, որով մեր Տէրը կը սորվեցնէ մեզի վկայել այն ճշմարտութեան մասին, որով կը յայտարարենք, թէ Արքայութիւնը, զօրութիւնն ու փառքը Աստուծոյ կը պատկանին: Արքայութիւնը՝ որպէս Արքայի ու Թագաւորի:

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԲԵՄԱԴՐԻՉ ԱՆԱՀԻՏ ԱՊԱՏ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՅԱՋՈՂԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԷՏՔ Է ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹԵՆԷՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Ոսկէ ծիրան» փառատօնին մրցանակ շահած իրանահայ բեմադրիչը Երեւանի մէջ պատասխանեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն։
-Յարգելի Անահիտ, դուք «Ոսկէ ծիրան» փառատօնին մասնակցեցաք. ի՞նչ են ձեր տպաւորութիւնները:

ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋՈՑ՝ ԿԵԱՆՔԻՆ ՏԻՐԱՆԱԼՈՒ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

«Արթուն եւ պատրաստ եղէք, որովհետեւ ձեր թշնամին՝ Սատանան առիւծի պէս մռնչելով կը շրջի եւ կլլելու համար մէկը կը փնտռէ…։ Եւ բոլոր շնորհքներուն պարգեւիչը Աստուած պիտի կազդուրէ, զօրացնէ ձեզ…» (Ա. Պտ 5.8-10)։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Գողութիւն մի՛ ըներ» (Ելք 20.15)
Ընկերականութեան մէջ ո՛չ միայն անիրաւ է գողը, որ ուրիշներուն զրկանք կը հասցնէ եւ շատ անգամ մեծ նեղութեան մէջ կը ձգէ, այլեւ՝ աստուածային Նախախնամութեան դէմ ապստամբ է, որու հոգացողութիւնը եւ խնամքը կ՚ուրանայ. հասարակութեան դէմ ապստամբ է, որ միայն փոխադարձ վստահութեան մէջ խաղաղութեամբ կը վայելէ աշխատանքներուն պտուղը:

 

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Գողութիւն մի՛ ըներ» (Ելք 20.15)
Ընկերականութեան մէջ ո՛չ միայն անիրաւ է գողը, որ ուրիշներուն զրկանք կը հասցնէ եւ շատ անգամ մեծ նեղութեան մէջ կը ձգէ, այլեւ՝ աստուածային Նախախնամութեան դէմ ապստամբ է, որու հոգացողութիւնը եւ խնամքը կ՚ուրանայ. հասարակութեան դէմ ապստամբ է, որ միայն փոխադարձ վստահութեան մէջ խաղաղութեամբ կը վայելէ աշխատանքներուն պտուղը:

 

ԿՈՃԻԿԵԱՆ. «ԱՅՍՕՐ ԽՈՐ ՏԱԳՆԱՊ Կ՚ԱՊՐԻ ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անհատականը, հաւաքականը եւ ինքնութեան տագնապը…
Ի՞նչ լուրեր կու գան եւրոպական ցամաքէն։ Ի՞նչ կը կատարուի այն գաղութներուն մէջ, ուր կայ, գոյութիւն ունի մեծաթիւ համայնք մը, որու անդամներուն կարեւոր մէկ տոկոսը կը բաղկանայ երիտասարդներէ։

ՕԴԻՆ ՄԷՋ ՏԵՂ ՄԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Գիտե՞ս, երեք տարի է լեռ չեմ տեսած, հզօրութիւնը կը զգամ լեռներուն. որքան մօտ են, որքան անառիկ, հարազա՜տ...:
Ինքնաշարժը կը սուրայ ճեղքելով երբեմն հարթ ուղիներ, երբեմն անմատչելի լեռնանցքներ, կ՚անցնի երբեմն գիւղերուն կողքէն...: 

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Եւ թոյլ մի՛ տար, որ փորձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ չարէն ազատէ՛»:
Այժմ տեսնենք, թէ Եկեղեցւոյ հայրերը ի՛նչ կերպով բացատրած են այս խնդրանքը:

ՍՈՒՐԲ ԸՆՏԱՆԻՔ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ձեզ­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը թող սրբու­թեամբ եւ պա­տուով ա­մուս­նա­նայ» (Ա.Թս 4.4)
Ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան դափ­նեպ­սա­կը հան­դի­սա­ցող մար­դը՝ վեր­ջի­նը ու ի­մաս­տա­ւո­րո­ղը ա­րար­չա­գոր­ծու­թեան, իբ­րեւ հո­գե­ղէն ու մարմ­նե­ղէն գո­յա­ցու­թիւն, Աս­տու­ծոյ «կեն­դա­նի շունչ»ով ա­րա­րո­ւած, երկ­րա­յին հո­ղէն առ­նուած բայց Երկ­նա­յի­նո՛վ ան­մա­հա­ցած, եղ­ծա­նե­լի տար­րէն գո­յա­ւո­րուած բայց Ա­մե­նա­կա­լին հպու­մո­վը ա­նե՛ղծ դար­ձած, Աս­տու­ծոյ գերբ­նար­փեան շնորհք­նե­րով ո­գե­զինո­ւած, ա­զա­տու­թեամբ, բա­նա­կա­նու­թեամբ եւ ան­մա­հու­թեամբ օժ­տուած, կո­չուած էր բո­լոր ա­րա­րած­նե­րուն պա­րագ­լու­խը դառ­նա­լու եւ Աս­տուծ­մէ ի­րեն տրուած սուրբ կտա­կը շա­րու­նա­կե­լու։ 

Էջեր