Հարթակ

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅ ԹԵՄԸ

ՏՔԹ. ԶԱ­ՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Ստորեւ հրատարակուած յօդուածին հեղինակը՝ Տքթ. Զաւէն Ա. Քհնյ. Արզումանեան՝ ծանօթ է մեր ազգային-եկեղեցական կեանքին պատմութեան մասին ունեցած իր բացառիկ հմտութեամբ։ Ան մօտէն ծանօթ է Գանատահայ թեմին, ուր մօտ երեք տարիներ պաշտօնավարած է որպէս առաջնորդական փոխանորդ եւ նաեւ ան հոն ունի ընտանեկան եւ բարեկամական սերտ կապեր։

ՀԱՄԲԻԿ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՏԻՐՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԲՆՈՐՈՇԵԼ ԵՐԿՈՒ ԲԱՌՈՎ՝ ԼԱՒԱՏԵՍԱԿԱՆ ԵՒ ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան (ՍԴՀ) կուսակցութեան ատենապետ Համբիկ Սարաֆեան կը պատասխանէ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն։

ԱՆԿԱԽԱՑՈՒՄ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Բա­րե՜ւ, Ա­նի: Ինչ­պէ՞ս ես: Դեռ նոյն տո՞ւ­նը կը բնա­կիք:
Սա­յաթ Նո­վա պո­ղո­տա­յին վրայ ա­նակն­կալ հան­դիպ­ման մը մի­ջո­ցին կ՚ը­սէ դա­սըն­կերս, որ պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով հոս փո­խադ­րը-ւող­նե­րու փա­ղան­գին կը պատ­կա­նի:

Անդրէաս Արծրունի Հայ Մեծ Գիտնականը. Երկրաբան, Հանքագէտ Եւ Մետաղագէտ

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

10 սեպտեմբերին, 120 տարի առաջ, 51 տարեկանին Գերմանիոյ Հոհենհոնոֆ քաղաքին մէջ մահացաւ հայոց հինաւուրց Արծրունի տոհմին վերջին շառաւիղներէն Անդրէաս Երեմիայի Արծրունի (1847-1898):

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Թող կատարուի Քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ»:
բ) Երկինքին մէջ որո՞նք են Հօր Աստուծոյ կամքը կատարողները:
Այս խնդրանքին մէջ Տէրը կը սորվեցնէ մեզի Աստուծոյ կամքին կատարումը երկրի վրայ ինչպէս որ երկինքի մէջ: Այստեղ հարցումը, որ կու գայ իւրաքանչիւր հաւատացեալի միտքին մէջ, այն է, թէ երկինքին մէջ որո՞նք են Հօր Աստուծոյ կամքը կատարողները: 

ՍԻՐԷ՛, ԲԱՅՑ ԻՆՔՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԴ ՄԷԿ ԿՈՂՄ ԴԻՐ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Շատերու համար ժամանակավրէպ եւ նոյնիսկ այլեւս անիրագործելի թուացող այս խորագիրը գլխաւոր բանալիներէն մին է, որուն միջոցաւ կրնաս խաղաղութիւն կոչուած գանձատան դուռը բանալ եւ անոր հարստութիւններով լիացնել ընդհանուր մարդկութիւնը։ Ներկայ դարը այնքան զարգացած է, որ մարդիկ կեանքի ամէն բնական երեւոյթ կնճռոտած են, բարդացուցած ու մոռացութեան տուած։ Անոնք իրենց փոխյարաբերութիւնը հիմնած են միայն շահի ու շահագործութեան վրայ։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Բարեկամութիւնը մեր վարքին եւ երջանկութեան վրայ մեծ ազդեցութիւն ունի, ուստի մենք մեր բարեկամներուն մէջ պէտք չէ [միայն] բնական համակրութիւն եւ պատրաստակամ ծառայութիւն փնտռենք, այլ՝ առաւելաբար պարտաւոր ենք լուսաւորուած միտք, առողջ դատողութիւն, ճշմարիտ հաւատք եւ առաքինութեան ունակութիւն փնտռենք. «Բնաւ անհաւատներուն լծակից մի՛ ըլլաք։

ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԷՆ ՆԵՐՍ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ե­կե­ղե­ցին յա­րա­տե­ւօ­րէն զար­գա­ցում ապ­րող մեծ ըն­տա­նիք մըն է, ուր բո­լորս միա­սին կ՚աշ­խա­տինք քով-քո­վի գա­լով՝ մեր մէջ գտնե­լու քրիս­տո­նէա­կան մեր նը-կա­րա­գի­րը, սոր­վե­լու մեր Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւ­նը, հասկ­նա­լու մեր Ս. Պա­տա­րա­գի խոր­հուր­դը եւ դառ­նա­լու հո­գե­ւոր տա­ճա­րը նիւ­թա­կան շէն­քին մէջ»։ 
Հայ Ե­կե­ղե­ցին քրիոս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան եւ դա­ւա­նան­քին բնօր­րա­նը ըլ­լա­լով՝ է՛ նաեւ հայ մշա­կոյ­թի եւ հա­յա­պահ­պան­ման օ­ճա­խը։

Աղասի Այվազեան. Տաղանդաւոր Գրողն ու Իրաւ Մտաւորականը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բե­րի 7-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ժա­մա­նա­կա­կից մեր գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ ար­ձա­կա­գիր­նե­րէն Ա­ղա­սի Այ­վա­զեա­նի (1925-2007)։
7 սեպ­տեմ­բեր 1925-ին, Խորհրդա­յին Վ­­րաս­տա­նի Ապաս­թու­ման ա­ւա­նին մէջ, հա­յոց պատ­մա­կան Կա­րին քա­ղա­քէն գաղ­թած հայ ըն­տա­նի­քի յար­կին տակ ծնաւ շնոր­հա­լի մա­նուկ մը՝ Ա­ղա­սի Այ­վա­զեան ա­նու­նով, որ խորհր­դա­յին կո­չո­ւած աշ­խար­հին մէջ մա­քա­ռե­լով իր ու­ղին հար­թեց եւ կրցաւ, գե­ղա­րո­ւես­տա­կան իր տա­ղան­դով ու գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան բե­ղուն վաս­տա­կով, դառ­նալ հայ ար­ձա­կի եւ բե­մագ­րու­թեան ար­ժա­նա­ւոր վար­պետ­նե­րէն մին, այ­լեւ՝ հայ մտա­ւո­րա­կա­նի ի­րա՛ւ տի­պար մը։

Ուսանելի Օրինակներ

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

Դեմոկրատական Ֆրանքլին Տ. Ռուզվելթ 1932-ին ընտրուեցաւ Միացեալ Նահանգներու նախագահ՝ ապահովելով քուէներուն 57 առ հարիւրը: 1933-ին անոր երդման արարողութեան ժամանակ աշխատաւորներուն մէկ չորրորդը անգործ էր եւ երկրին արտադրութիւնը 1929-ի Տնտեսական մեծ ճգնաժամին պատճառով նուազած էր կէսի:

Էջեր