Հարթակ

ԽԱՂԱՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ (Ա.)

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Խաղաղ բնակչութիւն հասկացողութիւնը հիմնականօրէն սերտ առընչուած է պատերազմներու հետ: Եթէ պատկերացնենք աշխարհը առանց պատերազմներու, առանց բանակներու եւ սպառազինութեան, բնականաբար խաղաղ բնակչութիւն հասկացողութիւնն ալ կը պարունակազրկուի:

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ, ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի 115-ԱՄԵԱԿԸ ԵՒ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ

ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Այս տարի ականջալուր կ՚ըլլանք եւ կամ կը կարդանք շարք մը դարադարձերու մասին։ Մեր տան համակարգիչներու պաստառին վրայ կը տողանցեն աշխարհի չորս ծագերուն սփռուած մեր հայատառ մամուլին, հայ մտաւորականներուն ծննդեան հարիւրամեակներն ու անոնց վրայ աւելցած տարիները։

ՄԱՆԿԻԿ. ՓՈՔՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԾՆԱԾ ՎԱՅՐԿԵԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 3-4 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1905)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Եւ այս ինն ամսուան մեռելային դրութենէն, անթափանցելի խաւարի մէջէն, մեծ բնութեան հրաշքային ուժով, ան յանկարծ լոյս աշխարհ կ՚իյնայ, նոր անհատ մը կը դառնայ, որ իր սեփական կեանքը պիտի ունենայ: Ի՞նչ ահագին է այդ փոփոխութիւնը:

ԺԱՄԱՑՈՅՑԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Այդ կիրակի երեկոյ, պարոն Արամ բաւական ուշ իր սենեակը քաշուեցաւ: Անձայն եւ նոյնքան ալ անշշուկ: Ուտել խմելէն եւ մաղթանքներ լսելէն յոգնած գրեթէ ուժասպառ եղած էր:

Էջեր