Հարթակ

ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք, սա առաջին անգամն է, որ մեր հայրենիքը պիտի դիմաւորէ Նոր տարին։ Անկախութենէն ետք, սա առաջին անգամն է, որ հայրենի մեր ժողովուրդը իրապէս ուրախ է եւ ապագայի նկատմամբ յոյսերով առլցուն ու օժտուած՝ բարձր տրամադրութեամբ։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ 
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աշխարհասէր եւ բազմազբաղ կեանքը մեզմէ մեր պարտաւորութիւնները կատարելու թանկագին ժամերը կը յափշտակէ եւ ի սպառ կը զրկէ՝ մեր կոչումի իրական աշխատանքէն: Կը կորսնցնէ մեր հոգեկան վայելչութիւնը եւ սիրտին ճաշակը, որոնք աւելի ազնիւ են եւ միայն կրնան երջանկացնել մեզ:

 

Կու գամ Պոլիս կամ Պոլիսէն

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Պո­լիս չեմ ծնած։
Ծնած եմ Պէյ­րութ, Լի­բա­նան, 27 տա­րի ա­ռաջ։ Կեան­քիս մեծ մա­սի ըն­թաց­քին Պո­լի­սը ին­ծի հա­մար, այն­պէս ինչ­պէս սո­վո­րա­կան լի­բա­նա­նա­հա­յուն, գրե­թէ գո­յու­թիւն չու­նէր։ 

ՆՈՐ ՏԱՐԻ

ԿՈՐԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Ամէն մէկ նոր տարուայ սկիզբը սովորական ասոյթ եղած է ըսել. տարի մը եւս թողեցինք մեր ետին։
Իրականութեան մէջ ո՛չ ետեւ ու առջեւ գացող եւ ոչ ալ հին ու նոր բան կայ… 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԷՊԻ 2019. ԿԱՐԵՒՈՐԱԳՈՅՆ ԴԷՊՔԵՐ ԵՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անցեալ տարուան ամփոփման ուղղեալ մեր այս նիւթը պատրաստուած է հաշուի առնելով՝ Հայաստանի քաղաքական, անվտանգութեան, ընկերային, տնտեսական եւ մշակութային գլխաւոր իրադարձութիւնները։ Այս ամբողջին մէջ կ՚առանձնանայ «Թաւշեայ յեղափոխութեան» ամբողջ հոլովոյթը, որ իր ազդեցութիւնը ձգեց տարուան վրայ եւ կը պայմանաւորէ յառաջիկայ տարուան վերաբերեալ ակնկալութիւնները։

Ո՞ՒՐ Կ՚ԵՐԹԱՆՔ ԵՒ Ո՞ՒՐ Կ՚ՈՒԶԵՆՔ ԵՐԹԱԼ…

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Դարձեալ Նոր տարի է։ 2018-ի վրայ տարածուած 365 օրերը մեր ետին թողելով, կը դիմաւորենք 2019 տարին՝ նոր յոյզերով, երազանքներով եւ բարեմաղթանքներով։ Տարեսկիզբին, երբ ամէն ինչ նոր կը թուի ըլլալ, իսկ մենք լաւատեսութեամբ լիացած ու հոգեպէս դրական, ուրախ եւ խանդավառութեամբ լեցուն սրտով բարեմաղթութիւններ կը շռայլենք իրարու, յաճախ կը մոռնանք մերձաւոր տարուան օրերուն մեր անյաջողութիւնները եւ զանոնք մեր ետին ձգելով՝ կը շարունակենք նո՛յն յանկերգով կրկնել նոյն սխալներն ու տարեվերջին կը սկսինք զարմանալ մենք մեր ու մեր ըրածներուն վրայ։

ՆՈՐ ՏԱՐԻ ՆՈՐ ՅՈՅՍԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

2018 տարին արդէն թեւակոխեցինք եւ ազգովին ու անհատապէս մեր կեանքի պատմութեան էջերէն էջ մը եւս դարձուցինք: Էջ մը, որ լեցուն էր յաջողութիւններով ու ձախողութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր յոյսերով եւ յուսախաբութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր ուրախութիւններով եւ տխրութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր վերելքներով եւ վայրէջքներով:

 

«ԱՂՋԻԿՍ ԱՅՍՕՐ ՄԵԶԻ ԴԱՐՁԱՒ»

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Տղամարդը կու լա՞յ... Լացաւ ան, սրտին խորերէն լացաւ, հոգիին պոռթկումէն գոյացած կուտակները ալ անկարող էին ծպտուելու, կծկուելու, դերի մը մէջ պահուելու. իր կարողութենէն շատ վեր էր այս պատահածը: Ծպտե՞լ, պահե՞լ, անկարելի էր այլեւս, մանաւանդ երբ արեւելքի մէջ կոփուած, պահպանողական ընտանիքի մը մէջ հասակ առած մը ըլլայ մէկը:

ԿԵԱՆՔԻ ՀԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

2018 տարեթիւը ուրախութեամբ եւ մեծ յոյսերով դիմաւորած էինք մեր շատ մտերիմ ընտանեկան հարազատներուն հետ։ Ըստ իս, աշխարհի ամենաարժէքաւոր բանն է ընտանիքը եւ միշտ բախտաւոր նկատած եմ ես զիս, որովհետեւ մեր տունէն ներս յարատեւօրէն տիրած է ընտանեկան ջերմ մթնոլորտ մը։

ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՑ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԱՄԱՆՈՐԸ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ահաւասիկ եկաւ Ամանորը։ Տօն, երբ բոլոր երազներն ու փափաքները ունակ են իրականանալու։ Ամանորի կախարդական գիշերը՝ դեկտեմբերի 31-ին մարդիկ ակամայ հոգւոյն խորքերուն մէջ՝ հրաշքներու, նորի, բարիի, ապագայի, երազներու հանդէպ ծածուկ պահուած փափաքներ կ՚ունենան ու վստահ կ՚ըլլան, թէ հենց այս գիշեր իրենց բոլոր ցանկութիւններն ու իղձերը կրնան իրականանալ յառաջիկայ տարի։

Էջեր