Հարթակ

ԲՈ՛ՒՆ ԷՈՒԹԻՒՆԸ

Մտածել, թէ հնարաւոր է զուտ վերացական եւ ձեւական հռչակումներու հիմքով քաղաքականութիւն յառաջ տանիլ, կը նշանակէ՝ զաւեշտալի մանկամտութիւն դրսեւորել: «Աշխարհիկ պետութեան» նման իրաւական սկզբունքները, եկեղեցւոյ եւ պետութեան տարանջատումը Հայաստանի պարագային լիովին զուրկ են պատմական հողէ: Ոչ ոք կը ժխտէ զանոնք, սակայն քարացած տոկմաներու պէտք չէ վերածուին: Հայ Եկեղեցւոյ նկատմամբ այսօրուան վերաբերմունքին հիմքը պէտք է ըլլայ այն փաստը, թէ ան ո՛չ թէ կրօնական կառոյց մըն է, այլեւ՝ հայոց թագաւորութեան շրջանէն պահպանուած:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱՎԱՐՄԱՆ 100 ՕՐԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴԻՒՆՔԻ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի ներքին քաղաքական վերջին իրադարձութիւններուն շուրջ զրուցեցինք յայտնի մտաւորական, հրապարակագիր ու հասարակական գործիչ Տիգրան Պասկեւիչեանի հետ, որ միեւնոյն ժամանակ մեր թերթի գործակից-բարեկամներէն մին է։ Ստորեւ կը ներկայացնենք Տիգրան Պասկեւիչեանի կողմէ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն տրուած պատասխանները։

Խրի­մեան Հայ­րի­կի Ըն­տա­նե­կան Կեան­քը Եւ Տի­րա­ցուու­թիւ­նը Յան­կոյս­նե­րու Պստիկ Տա­ճար Սուրբ Աս­տուա­ծա­ծին Ե­կե­ղեց­ւոյ Մէջ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

Խրի­մեան Հայ­րիկ ծնած է 4 (16) ապ­րիլ 1820-ին, Վա­նի Յան­կոյս­նե­րու պա­պե­նա­կան տան մէջ, այն պա­հուն, երբ ա­րե­գա­կը իր ա­ռա­ջին շո­ղե­րը կ՚ար­ձա­կէր Վա­րա­գայ լե­րան զոյգ գա­գա­թէն:
Հօ­րեղ­բայ­րը՝ Խա­չա­տուր պա­պե­նա­կան հնա­տիպ Աստուա­ծա­շուն­չի կող­քին ար­ձա­նագ­րած է.

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԳԱՅԻԱՆԷ ՄԱՀՐԷՃԵԱՆ. «ՌԻԱՏԻ ՄԵԹՐՈՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԱՅՍՕՐ ԿԸ ՀԱՄԱՐՈՒԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱՄԵԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Գայիանէ Մահրէճեանի անունը կը լսէի պատահմամբ։ Կարճ այցով մը Երեւան եկած հայուհին ներգրաւուած էր Սէուտական Արաբիոյ կառուցման բաւական հսկայական ծրագրին մէջ։ Հայրենի «Նիուզ» լրատուական կայքը Գայիանէին մասին կարճ լրատուութիւն մը ըրած էր ու ես կարգ մը ընկերներու օգնութեամբ յաջողեցայ «հասնիլ» հայուհիին։

Shadow Government, Կամ՝ Քատ­րա­յին Քա­ղա­քա­կա­նու­թեան Ու­ղի Մը

ՏՔԹ. ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ՏԱ­ԳԷ­ՍԵԱՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան «թաւշեայ յեղափոխութեան» հարիւր օրը անցաւ: Դեռ նորելուկ մանուկ է: Ակնկալիքները մեծ են. թերեւս այդ ակնկալիքներէն միքանին կամ շատերը՝ անիրատես:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Սրբաբանուի՛ անունդ»:
Մեր Տէրն ու Փրկիչը Յիսուս Քրիստոս, երկրորդ նախադասութիւնը, որ սորվեցուց մեզի, եղաւ՝ «Սրբաբանուի՛ անունդ»: Արդարեւ, ամբողջ Հին կտակարանը կը խօսի Աստուծոյ սրբութեան մասին եւ Աստուած, Ի՛նք քանի-քանի անգամներ կը յայտարարէ Իր սուրբ ըլլալու հանգամանքը:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մանիքա Սփարքս եւ Ճեսիքա Թայսըն (տես նկարը) 46 տարեկան երկուորեակ քոյրեր են, որոնք կը բնակին Միշիկըն նահանգի Քենթ գաւառը։ Քենթ գաւառը երկրորդ բազմամարդ գաւառն է Միշիկըն նահանգին մէջ, Տիթրոյթէն ետք։ Անոր բնակչութիւնն է 640.000:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի ներքինքաղաքական կեանքին մէջ տեղի ունեցած «անսպասելի» փոփոխութիւններէն ետք յստակ է, որ նոր իշխանութիւններուն համար ալ կարեւագոյն օրակարգերէն մին պիտի հանդիսանայ Արցախի հիմնահարցը։ Բաւականին յստակ է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կառավարութեան դիմաց ցցուած հիմնական հարցերը առընչուած են երկրի ընկերային-տնտեսական բարդ խնդիրներուն հետ։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Երրորդ պատուիրանը կ՚արգիլէ Աստուծոյ անունը ամէն ինչի մէջ գործածելէ, ինչ որ դէմ է այն խոր յարգանքին, որով պէտք է մեր սիրտը լեցուն ըլլայ: Այս պատուիրանը կ՚արգիլէ երդումի ժամանակ Աստուծոյ անունը գործածել՝ ստութեան համար, որովհետեւ երդուիլ, կը նշանակէ՝ վկայակոչել զԱստուած մեր խոստացած բանին համար:

«ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ»Ը՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԻ ՁԱՅՆ

Մա­մուլ խմբագ­րել ու հրա­տա­րա­կե­լը, մա­նա­ւանդ այս օ­րե­րուն, ա­ւե­լի քան հե­րո­սու­թիւն է, մէկ կող­մէն՝ զայն կեն­դա­նի պա­հե­լու վճռա­կա­մու­թեամբ, միւս կող­մէն՝ զայն նկա­տե­լու ան­փո­խա­րի­նե­լի խօ­սա­փող։
Ա­մե­նուր տե­րե­ւա­թափ մը կայ գրա­ւոր կամ տպա­գիր խօս­քին նկատ­մամբ։ Նա­հան­ջը ակ­նե­րեւ է, թէ՛ գրիչ­նե­րու, թէ՛ ըն­թեր­ցող­նե­րու պա­րա­գա­յին։

Էջեր