Հարթակ

ՈՒԽՏԸ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ (Գ.)

Ուսումնասիրեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ծննդոց գրքի 6-9 գլուխներուն մէջ կը յիշուի, թէ ինչպէս ջրհեղեղէն ետք ժողովուրդը դարձեալ սկսաւ աճիլ։ Ապա Ծննդոց գրքի 11-րդ գլխուն մէջ սերնդաբանական կարգով ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս Աբրահամ Սեմի սերունդէն էր։

«ԾԵՐ ԱՐԾԻՒ»ԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ. ԿԱՄ Ի՞ՆՉ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ անսպասելի եւ ծայրայեղ քաղաքական դիրքորոշումներու կողքին վճռած է իր շրջապատը «մաքրել» ու ձեւաւորել բոլորովին «նոր» տեսակի խորհրդատուներու եւ օգնականներու ցանցով մը:

911 ԵՒ 9/11

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Գալիֆորնիա նահանգը ճանչուած է որպէս երկրաշարժերու եւ հրդեհներու հակամէտ շրջան: Վարժուած ենք:
Ամրան տաք եղանակին, երբ օդի ջերմաստիճանը բնականէն շատ աւելի բարձրանայ, հեռատեսիլի առաջնահերթ լուրերուն մէջ տեղ կը գրաւեն անտառային հրդեհները: Բլուրներու վրայ գտնուող թանկարժէք բնակարանները առաջին զոհերը կը դառնան այդ անզուսպ կրակներուն:

Վասն Ու­սու­մի Եւ Կրօ­նի

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Քանի տարեկան ըլլալս չեմ յիշեր, հաւանաբար՝ 7 կամ 8: Տակաւին Էշրեֆիէ կը բնակէինք, ու կը յաճախէի Ղազար Չարըգին դպրոցը, որ տակաւին բարերարի մը անունը չէր կրեր եւ ճանչցուած էր յայտնի կուսակցական գործիչ, մտաւորական, տնօրէն Ղազար Չարըգին անունով (յետագային «Եփրեմեան», իսկ աւելի ուշ՝ «Չաթալպաշեան»):

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԵՆՍԱՆՈՐՈԳ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա­ՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՏԱ­ՄԱ­ՏԵԱՆ

«Կեն­դա­նա­րար քո յա­րու­թեամբդ ան­մահ թա­գա­ւոր, կեն­դա­նա­ցո զմե­ռեալս մե­ղօք, կեն­դա­նա­կան գոր­ծովք բա­րեաց ըստ լու­սա­ւոր քոց պա­տուի­րա­նաց…» (Շա­րա­կան)

ՔՐԻՍ­ՏՈՍ ՅԱ­ՐԵԱՒ Ի ՄԵ­ՌԵ­ԼՈՑ։
Մեծ պա­հոց ա­պաշ­խա­րու­թեան շրջա­նը կա­րե­ւոր է այն ա­ռու­մով, որ մեզ կը պատ­րաս­տէ Ս. Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին։

«ԵՍ ԵՄ. ՄԻ՛ ՎԱԽՆԱՔ»

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

«Խա­ղա­ղու­թի՜ւն ձե­զի։ Ես եմ, մի՛ վախ­նա­ք» (Ղկ 24.36)

Յիսուսի հետեւորդները խուճապի մատնուած էին Անոր երկրաւոր կեանքի վերջին օրերու իրադարձութիւններուն առ ի հետեւանք։ Անակնկալի եկած էին այդքան արագ կատարուած իրադարձութիւններէն։

Քրիս­տոս Յա­րեաւ ի մե­ռե­լոց

ԿՈ­ՐԻՒՆ Ա. ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՖԷ­ՆԷՐ­ՃԵԱՆ

Յարգելի ու սիրելի ընթերցողներ, կը շնորհաւորեմ ձեր Ս. Յարութեան տօնը ու կը մաղթեմ աստուածային օրհնութեամբ լեցուն շրջան մը։
Այո՛, նոր շրջան մը եւս կը սկսի եկեղեցական կեանքէ ներս, մանաւանդ երբ կու գանք դուրս երկարաշունչ Մեծ պահքէ մը՝ զոր ամէն մէկ եկեղեցւոյ անդամ, կը կարծեմ, որ իր կարելիութեան չափով արժեւորեց այս օրերը՝ իր անձին հոգեւոր շինութեան համար։

Էջեր