Հարթակ

ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԸ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻԾ Է

Հայաստանի իշխանութիւններուն եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջեւ յառաջացած տարաձայնութիւններուն արձագանգները կը շարունակուին սփիւռքեան մամուլին մէջ։ Պէյրութի «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան վերջերս այս նիւթին կապակցութեամբ գրի առաւ յօդուած մը։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ո՞րն է աշխարհի ծագումը։ Ո՞րն է մարդուն ծագումը։ Աստուած գոյութիւն ունի՞։ Որո՞նք են Աստուծոյ գոյութեան փաստերը։
Պատասխան.
Աշխարհի ծագումը Աստուծոյ արարչագործութեան առաջին հինգ օրերն են, որոնց ընթացքին Աստուած այս տիեզերքը ոչինչէն ստեղծեց։

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (15)

ԵՐԱՄ

Ամբողջ օրը քշեր, կտրեր էին Թեհրանէն դէպի երկրի հիւսիս ճանապարհը Զանան ու քեռին, հասեր էին Հայաստանի սահմանին։ Կանգ էին առեր, պատառ մը կերեր էին, տեղ մը լուացուեր, յետոյ անցեր հանգստի. ամէն մէկը բարձ մը դրեր էր գլխուն ու պատուհանին միջեւ, եւ քնացեր էին բեռնակառքի առաջնասենեակին մէջ մինչեւ բացուեր էր լոյսը։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Շուրջ հինգ հազար մարդիկ նստան գետին» (Յհ 6.10):
Մեկնութիւն.
Ըստ եբրայեցիներու սովորութեան միայն քսանէն մեծ եղողները կը հաշուուին, իսկ այստեղ կիներն ու մանուկները չեն հաշուուիր, ինչպէս Մատթէոս կ՚ըսէ (հմմտ. Մտ 14.21):

ՔԱՂԱՔԱԳԷՏ ՍԱՀԱԿ ԱՆՏԷՔԵԱՆ. «ՅԱՋՈՐԴ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԳԵՐՏԷՐՈՒԹԻՒՆ ՄՆԱԼ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արդէն իսկ հասանք տեղ մը, որուն գլխաւոր խորագիրը պիտի ըլլայ՝ «յետքորոնայի ժամանակները»։ Ի զուր չէ անշուշտ, որ նման գաղափար շրջանառութեան մէջ դրուած է Մեծն Բրիտանիոյ մէջ, ուր մէկէ աւելի անուանի վերլուծաբաններ յաջորդ տասնամեակներուն համար նախանշած են, թէ ամէն ինչ, որ տեղի ունենալ պիտի սկսի քորոնա համաճարակի վերջանալու փուլի առաջին ամիսներուն՝ պիտի տեղադրուի այդ ապառնի ժամանակին մէջ, որուն ընթացքին ալ տարբեր առումներով եւ յաճախ բազմակողմանի տեսանկիւններէ բաւական մեծ եւ ցնցիչ փոփոխութիւններ երեւան պիտի գան։

«ՀԱՇՈՒԵՅԱՐԴԱ՞Ր»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Ապրիլ 1975: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբ: Այդ օրերուն չէինք կրնար պատկերացնել, թէ պիտի սկսինք ապրիլ նոր փուլ մը՝ բոլորովին տարբեր, քան ինչ որ ունէինք Լիբանանի մէջ:

ՄԵՐ ԺԱՀՐԵՐԸ

ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ

Դաս, դաս եւ դասեր…
Դպրոցէն մեզի առցանց թելադրուած դասերը չեն ասոնք, չէ՛, երբեք, այլ «մարդկութեան գլխուն եկած աս պատուհասէն մեր քաղելիք դասերը…»։

ՍՆԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սնապաշտութիւնը (Superstition) հետեւեալ ձեւով կը բացատրուի բառարանին մէջ։
Սնապաշտութիւնը համոզում մը կամ գործադրութիւն մըն է հիմնուած մէկու մը վստահութեան՝ բախտի կամ անտրամաբանական, ոչ-գիտական կամ գերբնական ուժի վրայ։ 

ԱՐՄԷՆ ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ. «ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷՋ ՆԱՒԹԸ ԿԸ ԿՈՐՍՆՑՆԷ ԻՐ ՆԱԽԿԻՆ ԱՐԺԷՔԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն ինչ որ տեղի ունեցաւ ապրիլի 20-ին, անսպասելի չէր, հակառակ անոր, որ ստեղծուած տագնապին հետեւանքով ամերիկեան նաւթի գինին տարողունակ անկումը՝ բոլոր առումներով ալ կ՚արձանագրէր մրցանիշ հաստատող նոր թիւեր։

Էջեր