Հարթակ

«ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ՊԻՏԻ ՀԱՇՏՈՒԻՍ, ՈՐՊԷՍԶԻ ԿԵԱՆՔԸ ՅԱՌԱՋ ԵՐԹԱՅ»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

26 յունիս-2 յուլիս թուականներուն միջեւ այցելեցի Իրլանտայի Հանրապետութիւն: Երկիր մը, որ օժտուած է Աստուծոյ ստեղծած գեղեցիկ բնութեամբ: Հոն, ուր կանաչ գոյնը կը տեսնես ամէն տեղ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Առակաց 17.3-ին մէջ կը կարդանք. «Արծաթի համար՝ հալոց եւ ոսկիի համար քուրայ կայ, բայց սրտերը փորձողը Տէրն է»: Իսկ Յակոբոս առաքեալի Ընդհանրական նամակին մէջ կը կարդանք. «Երանի՜ այն մարդուն որ կը տոկայ փորձութեան, որովհետեւ փորձութենէն յաղթական դուրս եկողը որպէս մրցանակ պիտի ստանայ այն կեանքը, որ Տէրը խոստացաւ տալ զԻնք սիրողներուն:

ՀՈՎԻՒ. «ԱՅՍՕՐ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ՈՒՆԻ ԾՈՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ հայութեան երկար տարիներէ ի վեր դիմագրաւած կացութիւնը մօտէն ծանօթ է հայաշխարհին։ Ամբողջ երկրին մէջ հայերը ողբերգութեան մը կուրծք տուած են՝ ինչպէս Մերձաւոր Արեւելքի այլ երկիրներու պարագային։

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ ՀԻՄՆԱՒՈՐԵԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Հայաստանի Հանրապետութիւնը, ինչպէս նաեւ շարք մը այլ փոքր պետութիւններ յայտնուեցան ճնշումային իրավիճակի մը մէջ, ուր անվտանգային նախկին պարտաւորութիւնները այլեւս չեն գործեր եւ փոքր պետութիւններու կենսական պայմանները ապահովուած չեն, բայց, միւս կողմէ, չկան գործող այլ միջոցներ»:
Գեղամեան. «Երկիրը ունի բնական պաշարներ եւ ներուժ՝ իր շահերը համադրելու մեծ պետութիւններու հետ։ Երեսուն տարուան ընթացքին միջազգային շահառուներու հետ կապ հաստատելու բաւարար աշխատանք չէ տարուած։ Խնդիր կայ ներուժը աշխարհին հասկնալի լեզուով մատուցելու։ Մեծ ընկերութիւններու շահերուն ներգրաւումը կը զսպեն նաեւ ոտնձգութիւնները»:

ՄԵՂԱՒՈՐ ՓՆՏՌԵԼԷ ԱՆԴԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Հայաստան երկիրը պահելու գործընթացը շատ բարդ է ու ան չի նմանիր իշխանութիւն-ընդդիմութիւն բաւական ապիկար խաղերուն։ Այս առումով ալ աւելի քան որեւէ ժամանակ ու մանաւանդ՝ այս օրերուն, այս պահուն պէտք է իսկապէս հասկնալ, թէ բոլորը կոչուած է տէր կանգնելու այն նաւուն, որուն վրայ է...»:
«Այսօր Հայաստանին ու Արցախին անհրաժեշտ են քննարկել ներկայ հրատապ խնդիրներու ամբողջութիւնը՝ անոնց լուծում մը գտնելու համար: Որպէս հանրային մարմին պէտք է քննարկել զանոնք եւ դիտարկել անոնց յաղթահարման, չէզոքացման, լուծման, դիմակայման ճամբաներն ու հնարաւորութիւնները, որպէսզի յետոյ նոր հետեւանքներ ուսումնասիրելու ստիպոողութիւնը չըլլայ»:

ԱԿՆԱՐԿ - 24 - ԱՆԲԱՆՆԵՐԷՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ՞ՆՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Անցեալ շաբթուան մեր ակնարկը կը կրէր՝ «Եկեղեցին սրբավա՞յր, Աստուծոյ տո՞ւն, թէ՞ մարմիններու ցուցադրութեան վայր» վերնագիրը, ուր ընդհանուր առմամբ անդրադարձանք Եկեղեցւոյ մասին, միւս կողմէ մատնանշեցինք սովորական դարձած «անսովոր» ու «բարոյականութենէ զուրկ» երերւոյթ մը, գլխաւորաբար իգական սեռին վրայ կեդրոնանալով, անոնց անպատշաճ հագ ու կապով եկեղեցի մտնելու վերաբերալ:

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ (ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄ)

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1901)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Սեռական հասունութիւն: Ամուսնութեան տարիքը: Վաղաժամ ամուսնութիւն: Դաշտանն ու սեռական հասունութիւնը: Վաղաժամ ամուսնութեան վտանգները թէ՛ ամուսիններուն եւ թէ՛ զաւակներուն համար:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Յաճախ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք իրենց առօրեայ կեանքի ընթացքին վիճակ կը ձգեն: Գործք Առաքելոցին մէջ ալ կը կարդանք, թէ Տէր Յիսուսի աշակերտները մատնիչ Յուդայի փոխարէն ուզեցին նոր աշակերտ մը ընտրել՝ ամբողջացնելու համար իրենց շարքերը, եւ այդ ընտրութիւնը կատարեցին վիճակ ձգելով: Վիճակ ձգելը մեղք չէ՞:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Սուրիահայութեան մէջ պատկառելի թիւ կը կազմեն բարեգործական կառոյցները, որոնք աղքատախնամութեամբ, կրթական կարիքներու հոգացման, զանազան տեսակի օգնութեան ու աջակցութեան նման գործերով կը զբաղին։ Անոնք ուղղուած են թէ՛ անհատներուն, թէ՛ միութիւններուն եւ թէ ժողովրդային զանազան խաւերուն։

Էջեր