Հարթակ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԲ.)

Աշխատասիրեց՝ 
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

- Սուրբերու յիշատակութեանց քարոզները «Յիշեա՜ Տէր, եւ ողորմեա» յանկերգով կրճատելը ի՞նչ նշանակութիւն ունի։ 
- Ոմանք սրբոց յիշատակութիւնները աւելորդ համարելով՝ ամենայն վստահութեամբ կը կրճատեն զանոնք, եւ հազիւ իւրաքանչիւր տունի առաջին մէկ-երկու բառերը արտասանուած՝ զայն կ՚ընդմիջեն «Յիշեա՜ Տէր, եւ ողորմեա» յանկերգով, որ այս ձեւով իր իմաստէն ալ կը պարպուի։

ՈՒԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐՈՒՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՈՎ ԲԱԲԱԽՈՒՆ ՍԻՐՏԸ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾԱՏԱՂԱՆԴ ԳՐՈՂԻՆ

Հայ ժողովուրդը, մայիսի 18-ին ոգեկոչեց մահուան 37-րդ տարելիցը իր մեծատաղանդ գրողներէն եւ աշխարհահռչակ արժէքներէն Ուիլիըմ Սարոյեանի (1908-1981)։ Հայերէն լեզուով չգրեց Սարոյեան։ Ստեղծագործեց ամերիկեան գրականութեան աւանդներուն համահունչ։

ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐԸ ԴԱՐՁԵԱԼ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿԻ ՏԱԿ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններուն մէջ ընդհանուր իրավիճակը կը շարունակէ մնալ խաղաղ եւ «տանելի»։ Սուրիական ընդհանուր տեսարանին մէջ եւ յատկապէս ԻՇԻՊ-ի («Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորում) «նօսրացում»էն ի վեր, գետնի վրայ որոշիչ դեր ունեցող հիմնական ուժերուն համար աւելի քան կարեւոր է, էական նշանակութիւն սկսած է ունենալ Սուրիոյ հիւսիսային հատուածը, ուր  կը գործեն ոչ միայն քրտական ջոկատներ, այլ նաեւ կան, տեղակայուած են ամերիկեան ու ֆրանսական զօրքեր։

ՂԵ­ԿԱ­ՎԱՐ­ՆԵՐ՝ Ա­ՌԱՆՑ Ա­ՐԵՒՄ­ՏԱ­ՀԱ­ՅԵ­ՐԷ­ՆԻ

Հայապահպանո՞ւմ: Սփիւռքի մէջ ամէն օր, ամէն տեղ կարելի է լսել այս բառը: Զայն բացառապէս կ՚արտասանեն նոյն ինքն հայապահպանները՝ ինքնակամօրէն ստանձնելով բառի վերարտադրութեան պարտականութիւնը:

ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՒՈՐ ԱՄ­ՊԵՐ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԵՐԿ­ՆԱ­ԿԱ­ՄԱ­ՐԻՆ

Հայաստանն ու Արցախը քաղաքական փոխկապակցութեան մէջ են եւ, մէկուն կամ միւսին կեանքին մէջ յառաջացած ալեկոծումները ուղղակի կերպով անդրադարձ կ՚ունենան միւսին վրայ: Երբ Հայաստանի մէջ ծայր տուաւ թաւշեայ յեղափոխութեան շարժումը, անխուսափելիօրէն ան իր անդրադարձը պիտի ունենար նաեւ Արցախի վրայ:

ԵՈԿԻԱՔԱՐԹԱՅԻ ՍՈՒԼԹԱՆԸ. ԿԱՆԱՑԻ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՄԷՋ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Եոկիաքարթայի սուլթանը քաղաքական եւ հոգեւոր հզօր դիրք ունի Ինտոնեզիոյ Ճաուա կղզիին մէջ: Ան կը խուսանաւէ, որպէսզի աւագ դուստրը իր ժառանգը դառնայ՝ հրահրելով  դառն դժգոհութիւններ:

ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ. ՀԱՅՈՒ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՀԱՆՃԱՐԻՆ ՆԱՀԱՊԵՏՆ ԼԻ ԳԱԳԱԹԸ

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

127 տարի առաջ, յունիս 8-ին, Պոլսոյ մէջ մահացաւ մեծ մարդու եւ նոյնքան մեծ հայու պայծառագոյն դէմքերէն մէկը՝ անմահն Յակոբ Պարոնեան:
Ապաժամ եւ դժբախտ վախճան մը ունեցաւ Յակոբ Պարոնեան (1843-1891): 

«ՄԱՄՈՒԼ» ԵՒ ՄԵՆՔ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

«Մամուլ» եւ մենք՝ ծերացած մոլորակի բնակիչներ՝ բոլոր միջօրէականներու եւ զուգահեռականներու, կարեւորներ եւ շարքայիններ, ղեկավարներ եւ մի ոմն lamda քաղաքացիներ:
Ամէն օր, որ կ՚անցնի, կը շեշտուին լայն առումով «մամուլ»ի դերը եւ ազդեցութիւնը ընկերային-քաղաքական կեանքի բոլոր ոլորտներուն մէջ, լրատուամիջոցը ըլլայ՝ դասական տպագիր, ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ, ելեկտրոնային-համացանցային:

ԼԻԲԱՆԱՆԷՆ ԵՒՐՈՊԱ «ԽՈՅՍ ՏՈՒՈՂ» ԶԻՆԵԱԼՆԵՐՈՒ ՀԱՐՑ. ՀԻՆ ՏԱԳՆԱՊ ՄԸ՝ ՆՈՐ «ԵՐԱՆԳՆԵՐ»ՈՎ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Փրոֆ. Թա­նէր Աք­չա­մի հայ­կա­կան հար­ցի վե­րա­բե­րեալ Ե­րե­ւա­նի վեր­ջին խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շուրջ մեր գրի ա­ռած շար­քը այ­սօր կ­­՚եզ­րա­փա­կենք։ Իր մատ­նան­շած բա­նա­լի­նե­րու լոյ­սին տակ հայ­կա­կան կող­մի դիր­քո­րո­շումն ալ ու­շագ­րաւ ե­րե­ւոյթ մը կը պար­զէ։
Ա­յո՛, ա­ռա­ջին հա­յեաց­քով Աք­չա­մի մօ­տե­ցու­մը կը հա­մընկ­նի հայ­կա­կան կող­մի վե­րա­բեր­մուն­քին հետ։ 

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԱ.)

Աշխատասիրեց՝ 
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

- «Որ­դի Աս­տու­ծոյ» հո­գեգ­րաւ շա­րա­կա­նի ըն­թաց­քին քա­հա­նան ի՞նչ կը կա­տա­րէ։
- Սար­կա­ւա­գը կը հրա­ւի­րէ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը Աս­տու­ծոյ երկր­պա­գե­լու, որ­մէ ետք դպիր­նե­րը կ՚եր­գեն

Էջեր