Հարթակ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԹՕԹԱՓՈՒԻԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ռոպերթ Քոչարեանի բանբեր Վիկտոր Սողոմոնեանի բացառիկ յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Ռուսաստանի հետ համագործակցութեան մակարդակը բաւարար չէ այս տարածքաշրջանէն ներս Հայաստանի անվտանգութիւնը
ապահովելու համար։ Բոլորին ակնյայտ է, որ մենք պէտք է մտածենք յարաբերութիւններու աւելի սերտ աստիճանի մը մասին»:

ԾԻԾԱՂԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆ ՉԻ ՃԱՆՉՆԱՐ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Հայաստանի իշխանութիւններուն ծիծաղելիութիւնը (դուք կրնաք ըսել նաեւ անմտութիւնը, անհեթեթութիւնը կամ այլ) սահման չի ճանչնար եւ իւրաքանչիւր օրուան հետ նոր ողբերգութեամբ մը «կը հարստանցնէ» մեր նորագոյն պատմութիւնը:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ եւ ուրիշ կերպով կը մեկնաբանուի խօսքը. «Ես Ինծի համար փառք չեմ փնտռեր», այսինքն՝ հիմա չե՛մ ուզեր բարձրանալ, որովհետեւ չարչարանքներէն առաջ անարգութիւն կը փնտռէր եւ ո՛չ՝ բարձրութիւն:

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ Տ. ԴԱՆԻԷԼ ԵՊՍԿ. ՖԸՆՏԸՔԵԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Եսայեայ մարգարէի այս յուսադրող խօսքերը աշխարհին բերելիք Աստուծոյ խոստումն է, որ կը յայտարարուի։ Փրկութիւն մը՝ որ ոչ թէ վերացական է, այլ՝ տեսանելի ու շօշափելի «Մխիթարանք-փրկութիւն» եւ «Փառք»։

... ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

6 Յունուար եւ հայկական Սուրբ Ծնունդ: Տօն մը, որ աշխարհի չափ հին ալ է: Անկեղծօրէն եւ համեստ, ըսեմ, որ այս անգամ տողերս անգաղտնապահ բաներ ունին իրենց ետին, ու պիտի փորձեմ բարոյախօսութեան սահմաններէն դուրս գալով, անմեղ յուշերէս մէկն ալ ներկայացնել:

ՔԻՉ ՄԸ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Երեք տարի առաջ, երբ տակաւին Հայկազեան համալսարանի Հայագիտական բաժանմունքի ուսանող էի, իմ դասախօսներէս դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը, որուն օգնականն էի այն ատեն, ինծի յանձնեց պատճէնը Բենիամին Նուրիկեանի ձեռագիր նամակներուն, թիւով 9 հատ, ուղղուած Սիլվա Կապուտիկեանի, Անդրանիկ Ծառուկեանի, Յակոբ Ասատուրեանի, Համաստեղի ու վերջինիս դուստրերուն՝ Լորիկին ու Արմինէին, յանձնարարելով զանոնք մեքենագրել ու ծանօթագրել, որպէսզի տպուին «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»ին մէջ:

Էջեր