Հարթակ

ԵՐԱԶԻ ԵՒ ԼՈՅՍԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Նորութիւն մը չէ: Սփիւռքեան մեր գրականութիւնը սկսած է ամայանալ, կամ կամաց-կամաց կ՚ամայանայ։ Մեր մօտ գրական երեւակայութեամբ զբաղողներն ալ կարծես լուռ են եւ նոյնիսկ շատեր կը հեռանան։ Միւս կողմէ արդուկը գացած հարցեր մեզ արդէն կլանած են։

Ի՞ՆՉ ԿԸ ԿԱՏԱՐՈՒԻ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ԿԱՄ ԿԱԶԶԷԷՆ ԱՆԴԻՆ...

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պէյրութը օրերս դարձեալ բողոքի նոր ալիքի մը ականատեսը դարձաւ։
Հազարաւոր լիբանանցիներ (որոնց մեծ մասը երկրի բանակի նախկին սպաներ ու զինուորներ են՝ պաշտօնաւարտ կամ հանգստեան կոչուած) յաջողեցան առնուազն երկու ժամուան համար պաշարել երկրի վարչապետարանը, ուր վարչապետ Նաժիպ Միքաթին (հրաժարեալ եւ պաշտօնակատար) նախարարաց խորհուրդի նիստ հրաւիրած էր։

ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ՎԵՐԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Ռուսաստան թէեւ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները կ՚որակէր՝ որպէս ռազմավարական դաշինք, սակայն նոյն շրջանին սկսած էին իր շահերը թեքիլ դէպի Ատրպէյճան»:
Պետրոսեան. «Երեւան օրինակ պէտք է առնէ Անգարա-Մոսկուա համագործակցութենէն, որովհետեւ բազմաոլորտ կապերու պարագային անկարելի է առանձին դիտարկումներով եզրակացութիւններու յանգիլ:

ՀԱՊԱ ՅԱՋՈ՞ՐԴ ՕՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Նեթանիյահուի կառավարութեան սենեակներուն մէջ ուրուական. «Կազզէն ճահիճ դարձաւ Իսրայէլի համար»:
Մինչ լրատուամիջոցները կ՚անդրադառնան լուծման հաւանական ծրագրերու, կողմերու միջեւ ատելութիւնը խորացած է մեծապէս:

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ…

ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ

Գիտութեան մեզի շնորհած մեծագոյն պարգեւներէն մէկը այն է, որ գոյութիւն ունի «տարի» հասկացողութիւնը։ Կամայ թէ ակամայ տարին կը վերջանայ, նոր տարի մը կը սկսի ու ի՜նչ ալ պատահի կը շարունակուի։ Հին տարիներուն նոյն օրերն ու նոյն թուականները կը կրկնուին, բարի թէ չար նոր բաներ կը պատահին անկասկած նոյն այդ թուականներուն, բայց մեզի կը մնայ յիշել։

ԱԿՆԱՐԿ - 53 - ԵԹԷ ԼՌԵԼ ԳԻՏՆԱՅԻՆՔ…

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այսօր մեր հայկական իրականութիւնը կ՚ապրի ո՛չ նախանձելի իրավիճակի մը մէջ: Ամէն կողմէ ձայն կը լսուի, ամէն կողմէ պոռչտուք, ամէն կողմէ անհանդուրժողութիւն, ամէն կողմէ կծու եւ ո՛չ կառուցողական քննադատութիւն, ամէն կողմէ վիրաւորանք, ամէն կողմէ հայհոյանք, ամէն կողմէ ատելութիւն:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Արաբ քաղաքացիին եւ արաբական լրատուական գործակալութիւններուն միջեւ փոխադարձ վստահութեան երեսուն տարիներէն ետք, գիտենք թէ երբ այս գործակալութիւնները յանկարծ հարցի մը վրայ կեդրոնանան ու ու իրենց բոլոր ուշադրութեամբ աջակցին այդ հարցին՝ թերթերով, պարբերականներով, ճառերով, հանդէսներով, երգիչներով ու երգչուհիներով, այդ կը նշանակէ, թէ շուտով ողորմի պէտք է կարդանք այդ հարցին վրայ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչ կու տայ Տիրոջ երկիւղը մարդուն:
Պատասխան.
Առակագիրը կը գրէ. «Տիրոջ երկիւղը կեանքի պատճառ է, եւ զանիկա ունեցողը կուշտ կը պառկի ու ձախորդութեան չի հանդիպիր» (Առ 19.23):

ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ-ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ (Գ.)

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Անկախ միջազգային քաղաքական համակարգի բնոյթէն կամ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու վարած միջազգային քաղաքականութենէն, իսկապէս եւ յայտնապէս ժողովրդավարութիւնը ամէն բնագաւառներու մէջ եւ բոլոր կողմերու (անհատ կամ պետութիւն, ժողովուրդ-ազգ կամ հաւաքականութիւններ) տեսակէտէ ուրանալի եւ անյարգալից արժէք չի կրնար համարուիլ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԴԻՏԱՆԿԻՒՆԷՆ «ՓՈՔՐ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԱԿՈՒՄԲԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անշուշտ, տխուր է՝ քաղաքական կեանքին մէջ միշտ չէ, որ կը յարգուին այն մարդիկ, որոնք ո՛չ միայն կառավարելու առումով տաղանդաշատ են, այլեւ միջազգային հարթակի վրայ կարեւոր ու խորքային յարաբերութիւններ ունին։

Էջեր