Հարթակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԻՏԻ ՍՊԱՍԵՆՔ 2019-Ի ՅՈՒՆՈՒԱՐԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մայիսի «սխալ»ը պիտի սրբագրուի դեկտեմբերին…
Հինգշաբթի յետմիջօրէին, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան կարճ ելոյթ մը կ՚ունենար եւ կը յայտարարէր, որ իրաւական բոլոր հիմքերը ապահովուած են արդէն, որպէսզի 2017 թուականի ապրիլին ընտրուած Ազգային ժողովը լուծարուի։

ՄԱՐԴԸ Կ՚ԵՐԹԱՅ, ԳՈՐԾԸ ԿԸ ՄՆԱՅ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Նախորդող օրը կէսօրէ ետք ժամը 3-ն էր: Ակադեմական աշխատանքէս նոր արձակուած ու ինքնաշարժիս մէջ նստած, սովորութեանս համաձայն, վայրկեան մը աչքերս գոց կը հանգչէի ֆիզիքապէս ու հոգեպէս նախապատրաստուելու միւս գործիս, որ խմբագրական աշխատանքն է, որուն համար պէտք է շուտով ուղղուէի խմբագրատուն:

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքահայ միջին տարիքի կին մը Երեւանի կեդրոնական պողոտաներէն  հանրակառք մը կը բարձրանայ, պատուհանին կողքը ազատ տեղ մը նշմարելով կը նստի ու կը դիտէ փողոցը: Հանրակառքը մերթ կը սուրայ, մերթ դանդաղօրէն կը յառաջանայ անցնելով լայն պողոտաներէն՝ Մաշտոցէն, Աբովեանէն, ուրկէ կը սկսի բարձրանալ դէպի Ազատութեան պողոտան տանող ոլորապտոյտ ճամբան, բարձրանալուն զուգահեռ կամաց-կամաց կ՚երեւին Մասիսին զոյգ գագաթները:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՊԵՆԴԻԱՐԵԱՆ. ՀԱՅ ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾԱՏԱՂԱՆԴ ԴՐՕՇԱԿԻՐԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նոյեմբեր 1-ին կը նշենք ծննդեան տարեդարձը հայ դասական երաժշտութեան մեծատաղանդ վարպետին՝ Ալեքսանդր Սպենդիարեանի (1871-1928)։

ԿՐՕՆՔԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ ՀԱՒԱՏՔԸ (Բ .)

Աշ­խա­տա­սի­րեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Հին հայոց հաւատալիքները, կրօնը, պաշտամունքն ու դիցարանը կը կազմեն բարդ ու տարաբնոյթ համակարգ, զոր հայ էթնոսի ձեւաւորման եւ պատմական զարգացման տարբեր փուլերու արգասիքն է: 

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ, 
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Սպանութիւն մի՛ ըներ» (Ելք 20.13 )    
Վրժէխնդրութիւնը Աստուծոյ կողմէ բացարձակապէս արգիլուած է: Վրէժխնդրութիւնը պէտք չէ շփոթել անձի արդար պաշտպանութեան հետ: 

 

ՈՉ ԹԷ ԾՈՅԼ, ԱՅԼ՝ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ

ՇԱՂԻԿ ԿՈԿՈՆԵԱՆ-ՉԱՄԻՉԵԱՆ

Կրթական վերամուտը ընթացք առաւ եւ դպրոցական տարեշրջանը գտաւ իր սովորական ընթացքը: Հանդիպեցանք ժպտուն դէմքերով աշակերտներու եւ ծնողներու գեղեցիկ նկարներու:

ՄԱՌՆԻ ԻՆՃԷՅԵԱՆ. «ՇԷՆՔԵՐԸ ԿԱՄ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐԸ ՉԷ ՈՐ ԿԸ ՓՆՏՌԷԻ, ԱՅԼ՝ ՀԱՐԱԶԱՏ ՄԱՐԴԻԿԸ…»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Յաճախ կ՚ըսուի, որ առողջ լրագրութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ փաստերու վրայ։ Այսօր հայ մամուլը որքանո՞վ կը յարգէ այս մօտեցումը։

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ ՊԷՅՐՈՒԹ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՅՑԸ. ՔԱՆԻ ՄԸ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ճիշդ մէկ շաբաթ առաջ, Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան այցելութիւն մը կու տար Լիբանան։ Պէյրութ տուած անոր այցելութիւնը, որ միայն պետական մակարդակի չէր, կու գար ամրագրելու այն մօտեցումը, թէ ցայսօր ալ Պէյրութը կը շարունակէ մնալ Միջին Արեւելքի հայութեան կարեւորագոյն, չըսելու համար ամենէն կարեւոր կեդրոնը։

Էջեր