Հարթակ

ԿԱԶԶԷԻ ՄԷՋ ՀՐԱԴԱԴԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՏԱԿԱՒԻՆ ՉԷ ԵԿԱԾ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իրադարձութիւնները ցոյց կու տան, որ Կազզէի մէջ հրադադար մը հաստատելու բոլոր փորձերը պիտի շարունակեն տապալիլ։ Այստեղ, անշուշտ, հարկ է հաշուի առնել այն հիմնական փաստը, թէ որեւէ հրադադարի վերջնական համաձայնութիւնը կամ համաձայնութեան գաղտնաբառը կը պատկանի Իսրայէլի հովանաւորին՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն, որուն քաղաքական վերնախաւը կ՚ապրի ներքին անորոշութիւն։

ԵՒ ՍՏԵՂԾՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ…

ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Հայոց պատմութեան մեր առաջին դասը…
Հպարտ հայ ըլլալու մեր առաջին դասը…
Յաղթանակի մեր առաջին դասը…
Բարին չարին յաղթելու մեր առաջին դասը…
Վերջապէս իր անունով մենք կոչուեցանք Հայ եւ մեր երկիրը՝ Հայաստան…

ԱԿՆԱՐԿ - 56 - Ի՞ՆՉ Է ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԸ (ԶԱՐԵՀ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ)

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Նկատի ունենալով որ Մեծ պահքի ճամբորդութեան մէջ ենք տակաւին, այսօրուան մեր սիւնակն ալ պիտի յատկացնենք այդ առիթին: Այսօր, մեր սիրելի ընթերցողներուն պիտի ներկայցնենք լուսահոգի Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի մտածումները ապաշխարութեան մասին, քաղուած իր «Հաւատամքի մեկնութիւն»ը աշխատասիրութենէն:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այս ազգին ամենէն գեղեցիկ ու վսեմ կարգախօսներէն մէկը. անոր հարսանեկան սպիտակ զգեստը: Ի՞նչ պատահեցաւ անոր: Ի՞նչ մնաց անկէ բացի անոր ժանգոտած կոճակները, կախուած թեւերը եւ դատարկ գրպանները:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչ կը նշանակէ Առակագիրին հետեւեալ ըսածը. «Թագաւորին ահը առոյգ առիւծին մռնչիւնին պէս է ու զանիկա բարկացնողը իր անձին վնաս կ՚ընէ» (Առ 20.2):
Պատասխան.
Հայր Թատրոս Եաագուպ Մալթին այսպէս կը բացատրէ այս համարը.
Մեզի վայել է, որ ընդունինք կառավարող մարդոց իշխանութիւնը, մանաւանդ թագաւորին կամ նախագահին, եւ ենթարկուինք իւրաքանչիւր մարդկային կարգաւորութեան՝ Տիրոջ սիրոյն (Հռ 13.1: Ա. Պտ 2.13-14):

«ՅՈՅՍ»Ի ՆՇՈՅԼՆԵՐ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արցախէն բռնի տեղահանուած ընտանիքները կը ջանան նոր ճակատագիր մը կերտել՝ երգիծանքը վերածելով դիմադրութեան գործօն:
Հայաստանի սահմանամերձ գիւղերը հաստատուած գաղթականներու կեանքի պայքարին կ՚աջակցին սփիւռքէն բարերարներ եւ կազմակերպութիւններ:

ԱԿՆԱՐԿ - 55 - ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ՝ ԳԷՈՐԳ Զ. ՉՈՐԵՔՃԵԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷՆ (ՊԱՀՔԻ, ԶՂՋՈՒՄԻ ԵՒ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

• Մեծ պահքի մասին, կը գրէ Հայրապետը.
-
Բարեկենդանի բերկրալից օրերուն Մեծ պահքի լռութեան եւ սուսունքի օրերը կը յաջորդեն: Մարդկային կեանքը՝ զուարճութեան գագաթնակէտին հասնելով՝ եկեղեցւոյ կոչով սթափելու, ներքնապէս ամփոփուելու եւ ինքն իրմէ իր արարքներուն համար հաշիւ պահանջելու կը հրաւիրէ, առաջնորդուելով մեր Փրկիչին, մեր կեանքի Առաջնորդին մեզի տուած սկզբունքով:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ձայն. Բարեւ… Էլիթ սրճարան: Այստեղ Նիւ Եորքն է: Ես արաբ Էյուպը կ՚ուզեմ:
Էյուպ. Կը լսեմ:
Ձայնը. Ես դոկտոր Խավիեր Պերես տէ Կույլարն1 եմ, չճանչցա՞ր զիս:
Էյուպ. Ցաւօք, ո՛չ:

Էջեր