Հարթակ

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աշխատութիւնը եւ գործունէութիւնը մեր կեանքին շատ օգտաւէտ է:
ա) Մարմինի աշխատանքը եւ հոգիի գործունէութիւնը շատ կ՚օգնեն կամ աւելի ճիշդ՝ շատ կարեւոր են մարմինի եւ հոգիի առողջութեանը եւ կը նպաստեն մեզի կատարելագործուելու:

2018 ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ԹՐԱՄՓԻՆ «ԱՐԱՐՔՆԵՐԸ»

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփին քաղաքականութիւնը կը շարունակէ համաշխարհային հանրութիւնը ցնցել: Այս տեսանկիւնէն, Թրամփի նախագահութեան երկրորդ տարին բաւական «արգասաբեր» էր:

ԿՐԱԿԵ՛Լ ԱՆՈՐ ՎՐԱՅ. ԱՆՈՒՆԸ՝ «ՅԵՏՏՕՆԱԿԱՆ ՍԹՐԷՍ» Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այս եօթ­ներ­րորդ տա­րին է, որ Նոր տա­րին կը դի­մա­ւո­րեմ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ 
Անց­նող տա­րի­նե­րուն մի­ջեւ շատ մեծ տար­բե­րու­թիւն­ներ չկան, բա­ցի ան­կէ, որ Ա­մա­նո­րի գի­շե­րը ըն­թացք ա­ռած նա­խա­տօ­նա­կան սթրէ­սը, նոյն կեր­պով իր թե­ւե­րը պի­տի եր­կա­րէ եւ տա­րա­ծուի նոր տա­րուան ա­ռա­ջին օ­րե­րուն վրայ։

ՖՐԱՆՍԱՅԻ «ԴԵՂԻՆ ԲԱՃԿՈՆՆԵՐ»ՈՒ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԷՆ ՄԻՆ ՆԱԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԽՆԴԻՐ Է

Յ. ՊԱ­ԼԵԱՆ

Խորագիրը կրնայ զարմանք պատճառել: Սնապարծութեան որոնում չէ:
Ֆրանսայի «դեղին բաճկոններ»ու շարժման պատճառներէն մին ուշադրութեան չարժանացաւ, քանի որ պատկերները այլապէս հետաքրքրական էին եւ տեղ չէին ձգեր խորքային հարցեր տեսնելու եւ քննելու:

 

2018 ՏԱՐԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔ

ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ

Որպէս ուղեւորները 2019 տարւոյն, մեր ճամբուն վրայ, թող բոլորս միասնաբար մտնենք պարտէզները մեր կեանքին մնացորդաց, պարտէզները մեր երկրին գեղեցիկ, մրգաստանները մեր անմահ սիրոյ, բայց չկոտրենք ոչ մէկ սիրտ, չճզմենք ոչ մէկ երազ, չմարենք ոչ մէկ կրակ:

ՋՈՒՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Եկեղեցու համար ի՛նչ էլ հարկաւոր լինի անպայման կ՚ասէք, սիրով կ՚անեմ:
Ըսած էր բարերարը տարիներ առաջ ու ընթացքին, ամէն մանրամասնութենէ տեղեակ, ան քար առ քար հետեւած էր եկեղեցւոյ կառուցման:

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հին տարուան վերջին օրերուն արեւմտեան աշխարհը առաւելաբար, իսկ նոր տարուան առաջին օրերուն արեւելեան աշխարհը առաւելաբար նշեցին մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան յիշատակը: Յիշատակում մը, որ տարբեր է բոլոր տեսակի յիշատակումներէն:

ԸՍՏ ԱՐԱԲ ԼՐԱԳՐՈՂԻՆ՝ ՀԱԼԷՊԻ ՆՇԱՆԱՒՈՐ «ՀՈԹԷԼ ՊԱՐՈՆ»Ը ՊԻՏԻ ՎԱՃԱՌՈՒԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Օրին իմացած էի, որ Հալէպի հանրայայտ «Հոթէլ Պարոն»ի ժառանգորդը՝ Մազլումեանները մեկնած են Միացեալ Նահանգներ։ Այդ օրերուն «ամէն տեղէ» պաշարուած էր Հալէպը,  որուն վրայ ահաբեկիչ զինեալներ անխնայ կերպով կրակ կը տեղացնէին, որուն հետեւանքով ալ կ՚արձանագրուէին տասնեակ զոհեր։

«ՇԱՏ ՄԻ՛ ՊՐՊՏԵՐ. ՀՐԱՆԴԸ ՅԻՇԷ՛»

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Օ­գոս­տոս 2014. նոր հա­սած էի Պո­լիս։
Կորսնց­նե­լու ժա­մա­նակ չու­նէի, պէտք էր ան­մի­ջա­պէս նե­տուիլ հե­տա­զօ­տա­կան դաշտ, որ­պէս­զի 28 օ­րուայ ըն­թաց­քին հա­ւա­քէի այն­քան մը տե­ղե­կու­թիւն, ինչ­քան պէտք էր պոլ­սա­հա­յոց մա­սին հա­մալ­սա­րա­նա­կան աշ­խա­տու­թիւնս հիմ­նա­ւո­րե­լու հա­մար։

Էջեր