Հարթակ

ՔՈՐԷԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ՅՈՒՍԱԼԻ՞, ԹԷ ԱՆՆԱԽԱՏԵՍԵԼԻ

Յունիս 12-ին Սինկափուրի մէջ կայացաւ պատմական հանդիպումը Ամերիկայի նախագահ Տանըլտ Թրամփի եւ Հիւսիսային Քորէայի ղեկավար Քիմ Եանկ Ունի միջեւ եւ աշխարհ պահ մը շունչ քաշեց, որ հակամարտ ուժերը հեռացած էին հիւլէական բախումի մը վտանգէն: Սակայն, տարի մը առաջ սպառնալիքներ կը փոխանակուէին երկու կողմերու միջեւ եւ նախագահ Թրամփ կը սպառնար քարտէսի երեսէն ջնջել Հիւսիսային Քորէան:

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ 
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Երկու բան կայ, որ հոգին միշտ կը լեցնեն նոր զարմացումով եւ յարգանքով, այն է՝ մեզմէ վեր եղող աստեղազարդ երկինքը եւ խղճմտանքին ձայնը մեր սիրտերուն մէջ» (Էմմանուէլ Կանտ)

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Գաղտնիք մը չէ, որ Նիւ Եորք քաղաքը ապրիլը գրեթէ անհնարին է, սղութեան պատճառաւ։ Ուրեմն Նիւ Եորք աշխատող պաշտօնեաներուն եւ գործաւորներուն մեծամասնութիւնը կը բնակին Նիւ Ճըրզի, որովհետեւ հոն տուներու գիներն ու վարձքերը աւելի նպաստաւոր են։ Իսկ Նիւ Եորքը Նիւ Ճըրզիէն կը բաժնէ Հատսըն գետը։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ Կ՚ՈՒՇԱՆԱՅ. ՊԱՏՃԱՌՆԵ՞ՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն հետզհետէ աւելի թէժ քննարկումներու նիւթ սկսաւ դառնալ Լիբանանի նոր կառավարութեան կազմութեան հարցը։ Խնդիրը այն է, որ մէկ ամիս առաջ երկրի վարչապետ նշանակուած Սաատ Հարիրին ձգձգումներու կ՚ենթարկէ կառավարութիւնը կազմելու այդքան կարեւոր որոշումը։

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԴՊՐՈՑ

Չորեքշաբթի, 27 յունիս 2018-ին, Հայկազեան համալսարանի «Heritage» պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ Հայկազեան համալսարանի եւ Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկի Հայկական համայնքներու բաժանմունքի համատեղ գործակցութեամբ կազմակերպուած «Լիբանանահայ վարժարաններու ուսուցիչներու մասնագիտական մշակումի ծրագիր»ի փակման պաշտօնական հանդիսութիւնը:

ՄԱՐԴԻԿ ԻՆՉՈ՞Ւ ԻՐԵՆՑ ՄԻՏՔԸ ԿԸ ՓՈԽԵՆ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մենք սովորաբար կը հաւատանք, որ մեր կարծիքները բացարձակ ճշմարտութիւններ են եւ՝ հաստատ: Սակայն նոր ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու տան, որ մեր տեսակէտները, նոյնիսկ՝ քաղաքականութեան վերաբերեալ, միշտ կը փոխուին, պարզապէս ոչ թէ ձեր ակնկալած պատճառներուն համար:

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ ՔԱՅԼ ՄԸ ԱՆԴԻՆ

 ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին շա­բաթ­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զար­գա­ցում­նե­րը քաղա­քա­կան նոր փու­լի մը նա­խաս­կիզբն են։ 
Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան, որ հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր ցու­ցա­րար­նե­րու առ­ջեւ կանգ­նե­լով կը յայ­տա­րա­րէր, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ «Վեն­տե­թա» պի­տի չըլ­լայ, այ­սօր բո­լո­րո­վին նոր դրու­թեան մը առ­ջեւ է։ 

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (ԺԵ.)

Աշխատասիրեց՝ 
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

- «Լցաք ի բարութեանց» երգէն ետք սարկաւագը ի՞նչ կը կատարէ, իսկ դպիրներ ի՞նչ կ՚երգեն։
- «Լցաք ի բարութեանց» երգէն ետք սարկաւագը կը հրաւիրէ ժողովուրդը Տիրոջմէ խաղաղութիւն խնդրելու։ Դպիրներն ու ժողովուրդը կ՚եղանակեն՝ «Տէ՜ր, ողորմեա»։ 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Սփիւռքահայ զոյգ մը զբօսաշրջիկներ, հայրենասիրական գաղափարներով ոգեւորուած, անպայման կը փափաքին այցելել Զօրավար Անդրանիկի տուն-թանգարանը: Հեղձուցիչ տաքը կը քամէ կարծես անոնց մարմիններուն ջուրը, հակառակ անոր, որ անոնք մի քանի քայլ միայն կը քալեն թաքսիէն մինչեւ թանգարանին մուտքը, ուր հանգիստ շունչ մը կը քաշեն ի տես այնտեղ զետեղուած պաստառին, որ կը յուշէ, թէ թանգարանը բաց է 12:00-17:00:

«ԽԱՉԻՆ ՎՐԱՅԷՆ ԱՐՏԱՍԱՆԱԾ ՏԻՐՈՋ ԵՕԹԸ ԽՕՍՔԵՐԸ» (ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Երկու օր առաջ ստացայ Ղպտի եկեղեցւոյ նախկին հայրապետ, վախճանեալ Շնուտա Գ.-ի գրիչին պատկանող «Խաչին վրայէն արտասանած Տիրոջ եօթը խօսքերը» գրքոյկը, որ տպուած է Ամերիկայի մէջ: Գիրքը թարգմանած է Բրշ. Աւօ Սրկ. Մարգարեան: Վարձքդ կատար Բրշ. Տիրացու:

Էջեր