Հարթակ

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Անօրէն մարդը իր վերցուցած կաշառքով ի՞նչ կ՚ընէ:
Պատասխան.
Առակագիրը շատ հետաքրքրական նկարագրութիւն մը կու տայ կաշառք վերցնողի մասին, երբ կը գրէ. «Անօրէն մարդը ուրիշին ծոցէն կաշառք կ՚առնէ, որպէսզի արդարութեան ճամբան ծռէ» (Առ 17.23):

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Սուրիահայութիւնը ներկայիս կը դիմագրաւէ բազում դժուարութիւններ։ Սուրիահայ եկեղեցական ու քաղաքական կառոյցներու պաշտօնական դիրքորոշումը պատմականօրէն եւ Սուրիոյ տարածքին խլրտումներուն, քաղաքական ալեկոծումներուն եւ ամենածանր քաղաքաքացիական պատերազմներու հաւանականութիւններուն կամ նոյնիսկ բռնկման դէպքերու ընթացքին անփոփոխ եղած է:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՄԵԾ ԹՂԹԱԾՐԱՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Արցախի իրադարձութիւնները ներքին նշանակութենէն անդին՝ ուղիղ համեմատութեան մէջ են Հարաւային Կովկասի առկայ բարդ հաւասարակշռութիւններուն հետ:
Թէեւ տակաւին յստակ պատասխաններ չկան, սակայն տեսանելի ապագայի իրադարձութիւնները ճակատագրական ըլլալ պիտի շարունակեն՝ մահաբեր պաշարումի օղակէն դուրս գալու ճանապարհին:

«ԵՐԷՑ ԵՂԲԱՅՐ» ԵՒ... «ԽՈՐԹ ՀԱՅՐ». ՍՈՒՐԻԱՆ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Յաճախ անդրադարձ կը կատարուի Սուրիոյ օրհասական պատերազմին մասին։ Քաղաքներ գետնի հաւասար դարձան, շէներ կրակի տրուեցան եւ վերջին առնուազն յիսուն տարիներու ընթացքին այդ պատերազմը համարուեցաւ ամենասաստիկն ու ամենաարիւնալին։

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ (ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄ)

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1901)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ֆիզիքական ու բարոյական ժառանգականութիւն: Առհաւութիւն (Atavism): Առաջգնաց ու յառաջընթաց եւ յետընթաց ժառանգականութիւն: Ծնողներուն համանման եւ հակասական յատկանիշներուն փոխանցումը սերունդներուն:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Ի՞նչ է արձակուրդը. յաճախ հարց տուած են ինծի շուրջիններս՝ անմեղօրէն։ Արդեօք առօրեայէն փախո՞ւստ մըն է, թէ ոչ իսկապէ՛ս կազդուրուելու եւ վերանորոգուելու փորձ մը։

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ֆրանսա, ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդ եւ Ռուսաստան. պաշարեալ Արցախի տեսանելի ապագան հաւանաբար բիւրեղանայ այս առանցքներուն շուրջ:
Համաշխարհային դերակատարները չեն կրնար նոր իրավիճակ մը ստեղծել առանց Մոսկուայի, որ կը նահանջէ Հարաւային Կովկասէ ներս եւ իր ներուժը կը ծառայեցնէ շատ աւելի ճակատագրական խնդիրներու լուծման:
Միջազգային հանրութիւնը ակնյայտ չկամութիւն կը դրսեւորէ Պաքուն պատժելու համար դրութիւններ մշակելու ուղղութեամբ՝ մինչ հարցականի տակ է նաեւ, թէ Մաքրոն ի վիճակի՞ է լուրջ ճնշում մը բանեցնելու Աւիեւի վրայ: Ատրպէյճանի հաւանական քայլերու պարագային պէտք է հաշուարկել ամենայոռետես վարկածները՝ քանի ան հետամուտ է լաւագոյնս օգտագործելու իր աստեղային պահը:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Առակաց 17.14-ին մէջ կը կարդանք. «Կռիւին սկզբնաւորութիւնը ջուրին արձակմանը կը նմանի, ուրեմն վէճը չբռնկած ետ քաշուէ»: Ինչպէ՞ս հասկնալ այս համարը:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Ներկայիս Սուրիոյ ապրած պատերազմական վիճակին հետեւանքով սուրիահայութիւնը, նաեւ երկրի բնակչութեան բոլոր շերտերը, ունեցան շատ մեծ կորուստներ եւ կրեցին մեծ վնասներ՝ ըլլան անոնք անհատական կամ հաւաքական մակարդակներով:

Էջեր