Հարթակ

ՎԵՐԱՊԱՏՈՒԵԼԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ. «ՄԵՐ ԲՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԲԱՐԻ ԼՈՒՐԸ ՏԱՐԱԾԵԼՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ անդամ շուրջ հարիւր երիտասարդներ եւ ծառայողներ, օգոստոսի մէջ, ժամանեցին Հայաստան, մասնակցելու համար աննախընթաց համագումարի մը՝ աջակցութեամբ եւ նիւթական օժանդակութեամբ Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ)։

«Այն Ինչ(ի)՞ է Որ Կը Հա­ւա­տանք…

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

Մի քանի տարիներ առաջ ձեռնարկեցի ուսումնասիրութիւն մը Տուպայիի-Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ՝ Աստուածաշունչի եւ անոր պատգամին ընկալումի ու յանձնառութեանը մէջ։ Ուսումնասիրութիւնը կատարեցի հնդիկ բանուորներու հետ՝ արական եւ իգական սեռրէ, որոնք տարբեր տեսակի աշխատանքներու մէջ են իրենց արտասահմանեան աշխատանքային կեանքերու մէջ։

ԱՇՈՒՂԻՆ ԱՆՅԱԳ ՍԷՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Աշնանային մեղմանուշ զեփիւռը կը տարածուի ամէնուր: Ծառերը ամէն օր նոր երանգներով կը գունաւորուին դիտողին հմայք մը, շլացում մը պարգեւելով: Անոնք մերթ դեղնաւուն են, մերթ՝ կարմրաւուն, մերթ՝ մուգ սրճագոյն, մերթ՝ նարնջագոյն...:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Թող կատարուի Քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ»:
Նախորդ երկու գրութիւններով փորձեցինք բացատրել մեր Տիրոջ մեզի սորվեցուցած խնդրանքին իմաստը՝ Աստուածաշունչի լոյսին տակ, այժմ տեսնենք Ընդհանրական եւ Հայ Եկեղեցւոյ սրբազան հայրերը ինչպէս մեկնած են այս խնդրանքը:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահ կրնայ ըլլալ այն անձը, որ ծնած է Միացեալ Նահանգներ եւ թեւակոխած 35 տարիքը։ Նահանգներն ալ իրենց կարգին ունին պայմաններ, զորս լրացնելէ ետք միայն կրնայ անձ մը դիմել այդ նահանգի կառավարիչի պաշտօնին։

ՂՈՒԿԱՍՈՒ Ա­ՒԵ­ՏԱ­ՐԱ­Ն (Բ .)

Աշ­խա­տա­սի­րեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Ղուկասի աւետարանի գրութեան թուականը ճշդելու համար, զանազան տարակարծութիւններ կան։ Կան ոմանք, որոնք կ՚ուզեն հեռացնել ու անջատել անոր գրութիւնը իր բուն հեղինակէն՝ Ղուկասէն, եւ կը դնեն զայն 80 եւ 90 թուականներուն միջեւ, ուրիշներ՝ 75 եւ 85 թուականներուն, իսկ ոմանք ալ՝ 70 թուականէն առաջ։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մենք պար­տա­ւոր ենք աշ­խա­տե­լու մեր ըն­կեր­նե­րու սրբու­թեան եւ փրկու­թեան հա­մար, եւ այս մէ­կը կրնանք ը­նել.
ա) Ու­սու­ցա­նե­լով ա­նոնց պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ պէտք ե­ղած ժա­մա­նակ հա­ւատ­քի ճշմար­տու­թիւն­նե­րը, խրա­տե­լով, որ Սուրբ Գիրք կար­դան՝ մեր ան­ձը օ­րի­նակ տա­լով.

Հպարտ ըլ­լանք եւ ան­սա­կար­կե­լի

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿԵԱՆ

Դարաշրջանի եւ ժամանակակից հասարակութեան մէջ, ընկերային համակարգը, շնորհիւ գիտաշխարհին տուած՝ ընձեռած բարիքներուն, առաւելութիւններուն, դիւրութիւններուն, բազմապատկած է հասկացողութիւն, արժէք, նուիրում, անշուշտ աւելի անհատական մակարդակով՝ եսասիրական քան՝ ազգային, որուն դիմաց բնականաբար տուժած է եւ կը շարունակէ տուժել ազգայինը, մշակութայինը:

ՍՈՉԻԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԻՏԼԻՊԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ օրակարգին մէջ կարեւորագոյն տեղ զբաղեցուցած հարցը կը վերաբերի Իտլիպ նահանգին։ Վերջին երեք շաբաթներուն ընթացքին տեղի ունեցած խմորումներէն ետք Սուրիոյ կառավարութեան ու անոր մօտիկ դաշնակիցներուն համար խնդիր դրուած էր ռազմական ամէն տեսակի միջոցներու դիմել՝ նպատակ ունենալով Իտլիպը ազատագրել այդ շրջանին մէջ եղող արմատական տարրերէ, որոնց մէկ տոկոսը կը համարուի Անգարայի համար կարեւոր հատուած մը։

ԱՌԱՆՑ ԱՂԲԻ ԱՊՐՈՂ ՇՈՂԵՐ ԱՂԱԲԷԿԵԱՆ

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Հայաստանի նման երկիրներու մէջ, ուր աղբի վերամշակում գրեթէ չկայ, դժուար է բնապահպանօրէն ճիշդ ապրիլ… սակայն անհնարին չէ։ Հնարը գտած է նաեւ Շողեր Աղաբէկեան։ Անոր ընտանիքին մէջ աղբը հնարաւորինս քիչ տունէն դուրս կը հանեն։

Էջեր