Հարթակ

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այժմ տես­նենք, թէ Ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան հայ­րե­րը ինչ­պէս բա­ցատ­րած են այս նա­խա­դա­սու­թիւ­նը:
Ս. Կիւ­րեղ Ե­րու­սա­ղէ­մա­ցին կ՚ը­սէ. «Ա­պա, ա­ղօթ­քի ա­ւար­տին, կ՚ը­սես. «Ա­մէն»:

ՆԱՐԻՆԷ ՔԷՉԷՃԵԱՆ. «ՊԱՐԸ ԻՆԾԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵԱՆՔԻ ԱՍՊԱՐԷԶ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նեան «Քա­րա­քալ­լա» հռչա­կա­ւոր պա­րա­խում­բի մե­նա­կա­տար­նե­րէն՝ Նա­րի­նէ Քէ­չէ­ճեան կը պա­տաս­խա­նէ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի հար­ցում­նե­րուն։ 

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

«Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրէնութեան տուած՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան կը ծառայէիք, այնպէս ալ հիմա սրբութեան տուէք ձեր մարմինները եւ արդարութեան ծառայեցէք» (Հռ 6.19)։
Գերագոյն բաղձանքը, զոր իւրաքանչիւր հաւատացող եւ մանաւանդ խորունկ հաւատացող անհատ կ՚ունենայ, այն է՝ տիրանալ սրտի սրբութեան եւ արդարութեան հաստատման։ 

«ՀԱԼԷՊԻ ԴԷՄՔԵՐՆ ՈՒ ՀԻՆ ԹԱՂԵՐԸ ՄԻՇՏ ՆԵՐԿԱՅ՝ ՆԿԱՐՆԵՐՈՒՍ ՄԷՋ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Գէորգ Մուրատի անունը լսած պիտի չըլլայի, եթէ «Ազատութիւն» ռատիոկայանի մշակութային բաժինը կարճ նիւթ մը պատրաստած չըլլար արմատներով գամիշլիցի եւ Հալէպ ծնած հայ տաղանդաւոր նկարիչին մասին։ Գէորգն ու իր երաժիշտ գործընկերը՝ Քինան Ազմին նպատակ ունենալով օգնել սուրիացի փախստականներուն՝ «Տուները մեր մէջ» խորագրով նախագիծի մը ձեռնարկած էին։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Բամբասողը եթէ Աստուծոյ տեսութենէն կ՚ուզէ չզրկուիլ, պարտաւոր է ջերմեռանդ զղջումով Աստուծոյ ողորմածութեան դիմել Յիսուսի անունով, ճշմարիտը խոստովանիլ այն մարդոց առջեւ, որոնք խաբուելով՝ անոր ստախօսութիւններուն եւ բամբասանքներուն հաւատք ընծայած են, մերժել անմիտ հպարտութիւնը եւ խոնարհիլ ստուգութիւնը վկայելու, որ երբեք անպատուութիւն չէ մարդուն համար, այլ՝ մեծ ամօթը ստախօսութիւնն ու բամբասանքն է, որ այլ կերպով հնարաւոր չէ, որ բնաջինջ ըլլայ, եթէ ոչ ստութեան փոխարէն՝ ճշմարտութիւնը հրապարակաւ խոստովանելով, ինչպէս քրիստոնէութեան առաջին դարերուն մէջ ապաշխարողը կը կանգնէր եկեղեցւոյ մէջ եւ ժողովուրդին առջեւ բարձր ձայնով իր մեղքը կը զղջար. այս հնաւանդ սովորութիւնը կամ հրապարակական զղջումը պահպանուած է մեր Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ, որ է՝ մեղայն:

ՊԷՅՐՈՒԹԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ Կ՚ՈՒԶԵՆ ԵՐԵՒԱՆ ԳԱՂԹԵԼ. Ի՞ՆՉ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Բազմաթիւ հարթակներու վրայ վերջին ամիսներուն ընթացք առաւ խօսակցութիւն մը, որուն հիմամբ մեծ թիւով լիբանանահայեր մտադիր են լքել իրենց ծննդավայրը եւ հաստատուիլ հայրենիք՝ Հայաստան։
Այս նիւթի վերաբերեալ խօսակցութիւնները մեծ աշխուժութիւն կ՚արձանագրէին յատկապէս Երեւանի մէջ տեղի ունեցած «Թաւշեայ յեղափոխութեան» զուգահեռ։

ՄԵԽԸ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստան կը պատրաստուի արտահերթ ընտրութիւններու: Անցնող օրերուն եւ մէկէ աւելի հարթակներու վրայ երկրի քաղաքական գլխաւոր ուժերը դրսեւորումներ ունեցան, կապուած ոչ միայն ներքին քաղաքական օրակարգի, տնտեսական մօտեցումներու կամ ընկերային ոլորտին մէջ իրենց ունեցած տեսակէտներուն, այլեւ՝ յատկապէս երկրի արտաքին քաղաքական մօտեցումներուն վերաբերեալ:

ԱԿԱՆՋ-ՔԻՄՔ-ՄԱՏՆԱՅԻՆ (ԱՔՄ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Համախտանիշ (syndrome)՝ կը նշանակէ մէկէ աւելի ախտանշաններու համակցութիւն-զուգակցութիւն. այլ խօսքով, մէկէ աւելի ախտանշաններ կը յայտնուին որպէս մէկ ամբողջութիւն կամ հիւանդագին վիճակ: Բժշկութեան մէջ գոյութիւն ունին հազարաւոր համախտանիշեր: Այս համախտանիշերէն մէկն է Auto-Palato-Digital (OPD) Syndrome-ը:

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Ա­ղիւ­սա­գործ­նե­րի փո­ղո­ցը գի­տէ՞ք,- կը հարց­նէ հայ­րե­նա­դար­ձը վա­րոր­դին:
-Աղ­ջիկ ճան, էն փո­ղո­ցի ա­նուն չեմ ի­մա­նում, գու­ցէ մի ո­րոշ կենտ­րո­նի ա­նուն տաք, որ գնամ,- կը պա­տաս­խա­նէ վա­րոր­դը:

Էջեր