Հարթակ

ԿՈՆԴԵՑԻՆ

ԵՐԱՄ

«Դեռ բան չես տեսել», ներսէս ըսեր էր մտքիս մէջ դրոշմուած Կոնդեցին, եւ քաջալերէր, որ աւելի եւս խորանամ դէպի գողտրիկ ծալքերը Կոնդին։
Ցարական ժամանակաշրջանի բնակելի տան շինութիւնը թողելով ետիս, բարձրացայ փոքր զառիվերն ի վեր, որու ծայրէն բոլորովին այլ տիպի եւ գոյնի Կոնդ մըն էր, որ կը կանչէր։ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Բայց անոնցմէ ոչ ոք հարցուց» (Յհ 4.27):
Մեկնութիւն.
Նախ՝ որովհետեւ զՔրիստոս կը պատուէին, երկրորդ՝ որովհետեւ կ՚ամչնային, երրորդ՝ որովհետեւ կը վախնային:

ԹՆՃՈՒԿԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ

Զինուորական մը պուտտաեականի մը հարց կու տայ, թէ ի՞նչ է այս նոր շարժումին խորքը, ուսմունքը. «Չարիք չընել, բարին ընել եւ միտքը մաքրազատել»: Ա՛յս է կ՚ըսէ: «Այս վեց տարեկան տղան ալ գիտէ» կ՚ըլլայ պատասխանը, որուն պուտտաեականը կը պատասխանէ. «Վեց տարեկանը գիտէ, բայց վաթսուն տարեկանն ալ անկարող է իրագործել»:

ՌՈՒՍԱՑ ՓՈՒԹԻՆԸ ԱՌԱՅԺՄ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

15 յունուարին բաւական անսպասելի իրադարձութեամբ մը՝ Ռուսաստանի Դաշնութեան կառավարութիւնը ներկայացուց իր հրաժարականը։ Անսպասելի, որովհետեւ մինչ այդ ռուսաստանեան «պալատական» մամուլի ներկայացուցիչներ ոչ մէկ լուր կամ վերլուծական գրած էին երկրին համար բաւական տարողունակ եւ նոյնքան «իմաստալից» այս յոյժ կարեւոր զարգացումին մասին։

ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻ ԱՐՔԱՅԱԴՈՒՍՏՐԵՐԸ

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Գեղեցկութիւնը բան մըն է, որ իւրաքանչիւր կին կը փափաքի ունենալ. ոմանք, նոյնիսկ, վիրահատութեան կը դիմեն՝ գրաւիչ եւ հմայիչ տեսք ունենալու համար: Գեղեցկութեան չափանիշը տարբեր է տարբեր մարդոց համար:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Դարձեալ վերյիշումներով պիտի երթամ դէպի Սուրիոյ հայահոծ Հալէպ քաղաքը, որու ընկերային կեանքի սովորութիւնները վերաքաղ ընելով պիտի բաղդատեմ զանոնք՝ այժմու լոսանճելըսահայ ընկերային կեանքի սովորութեանց, որոնք դժբախտաբար չափազանցեալ ձեւ եւ նկարագիր առած են։

ՊԱՅՔԱՐԸ ՆԱԵՒ ԺԱՀՐԵՐՈՎ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Գրեթէ տասն օրուան մէջ միլիառաւոր տոլարի վնաս, մտավախութիւններ եւ ամենաէականը խուճապի առաջնորդող ընդհանուր դրութիւն մը։
Չինաստանի մէջ եղած զարգացումները, յառաջիկայ օրերուն սպասուելիք զարգացումները եւ մտահոգութիւնները կարծես թէ պատահական չեն։ 

ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԸ՝ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ, ԵԹԷ…

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ֆէյսպուքը, Ինսթակրամը եւ Թուիթըրը այլեւս մեր առօրեային մաս կը կազմեն եւ արդէն իսկ բազմաթիւ անձերու համար անհրաժեշտութիւն են: Սակայն, ինչպէս ամէն բան, ատոնք եւս երբ կը չափազանցուին, կ՚ունենան ժխտական ազդեցութիւն, անխուսափելի վնասներ, որոնց մասին յաճախ կը նշեն մասնագէտներ:

ՈՐՈՇԻՉԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Քանի որ ապագան անորոշ է, կարգ մը ճարպիկներ ինչ (որ չեն պակսիր) մարդկային ընկերութեան մէջ, կը ստանձնեն ապագան գուշակելու խիզախութիւնը կամ խորամանկաբար զայն մեկնելու առաքելութիւնը աստղերու անունով տալ հանրութեան. մեր հայրերը սօսեաց անտառի շրշիւնով կը մեկնէին. այլ տեղ գաւաթի մէջի ջուրէն երեւոյթներու բացատրութեամբ կամ սկահակի մէջի զարդանման սուրճի մնացորդները լեզու կու տային կարդացողին. իսկ թէ աստղերը ինչ կ՚ըսեն, այդ ալ մասնաւոր գրականութիւնն ունի:

ԴԱՐՈՒՍ (ՆՈՐԱԳՈՅՆ) ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻ՛ՒՆԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Այն, ինչ որ նախագահ Տանըլտ Թրամփ պաղեստինիցիներուն եւ աշխարհին «պարգեւեց» իբրեւ պաղեստինեւիսրայէլեան տագնապին լուծման «լաւագոյն ծրագիր», ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ՝ դարուս նորագոյն անարդարութիւնը:

Էջեր