Հարթակ

«ՔՐՏԱԿԱՆ ԵՐԱԶ»Ը ՍԿՍԱԾ Է ՄԱՐԻԼ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն ինչ որ կը կա­տա­րուի Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին շրջան­նե­րուն մէջ, բազ­մա­թիւ հար­ցադ­րում­նե­րու դուռ կը բա­նայ: 
Խօս­քը բնկա­նա­բար այդ շրջան­նե­րուն մէջ գոր­ծող քրտա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րուն մա­սին է, ո­րոնք այ­սօր կանգ­նած են բա­ւա­կան բարդ փու­լի մը առ­ջեւ: 

Ազ­գա­յին Հե­րո­սը Ան­բաղ­ձա­լի…

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Պատմութեան մէջ անշուշտ նորութիւն չէ երկրի մը ազգային հերոսին հեղինակազրկումը, նոյնիսկ՝ վարկաբեկումը: Դէպքերու արագընթաց այս ժամանակաշրջանին մէջ, երբ արժէքներու տապալումի ականատես կ՚ըլլանք, որեւէ սրբութիւն երկվայրկեանի մը մէջ կարելի է նսեմացնել:

Չեմ Սի­րեր Երբ…

ՌՈՒ­ԲԻ­ՆԱ ՄԱՀ­ՏԵ­ՍԻ Օ­ՀԱ­ՆԵԱՆ

Ի՞նչ­պէս կ՚ըն­կա­լենք մեր շրջա­պատն ու մեր ան­ձը: Ի՞նչ­պէս կ՚ըն­կա­լենք աշ­խար­հը: Մե՞ր աչ­քե­րով: Իսկ ի՞նչ կը նշա­նա­կէ ը­սել «մեր աչ­քե­րով»:
Մար­դու մօ­տե­ցում­նե­րու, ըն­կա­լում­նե­րու եւ աշ­խար­հա­հա­յեաց­քի ձե­ւա­ւոր­ման մէջ դե­րա­կա­տար են բազ­մա­թիւ գոր­ծօն­ներ:

ԶՐՈՅՑ՝ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքահայ խումբ մը երիտասարդներ կը համախմբուին հայրենիքի մէջ: Տարիներէ ի վեր անոնք ընտանիքներով կու գան ու հայրենիքի մէջ կ՚անցընեն իրենց ամառնային արձակուրդները: Այսպէս հասակ առած են անոնք, այսպէս եղած է տարիներու վարժութիւնը անոնց, որ մտերմութեամբ մը համակած է բոլորը, եւ մղած զանոնք փնտռելու այս պահերը ու միասին հինէն ու նորէն զրուցելու:

ԿԱՐ ՈՒ ՉԿԱՐ՝ ԿԱՐԷՆ ՄԸ ԿԱՐ

ՅԱԿՈԲ ՆԱԼՊԱՆՏ

Կար ու չկար՝  այս ան­ծայ­րա­ծիր տիե­զեր­քին կող­մէ ան­տե­սուած «աշ­խարհ» ա­նու­նով հի­ւան­դա­գին մո­լո­րակ մը կար:
Այս մո­լո­րա­կին սրտին մէջ՝ աշ­խար­հի ոճ­րա­գործ տէ­րե­րուն ան­յագ ա­խոր­ժա­կին պատ­ճա­ռով ած­խա­ցած եր­կիր մը կար՝ հէ­քեա­թա­յին Սու­րիա ա­նու­նով եւ այդ ած­խա­ցած երկ­րին սիր­տը կազ­մող, փլա­տա­կի վե­րա­ծուած պատ­մա­կան չքնաղ քա­ղաք մը կար՝ իմ ծննդա­վայր Հա­լէ­պը, սգա­ւոր եւ խրոխտ Հա­լէ­պը:

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ՀՆՈՒԹԻՒՆ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

Շատերու վերլուծումով աւանդութիւնը հնատիպ նմոյշ մըն է ապրելակերպի՝ ժամանակի շրջագիծին մէջ ձեւակերպուած։ Ուրիշներու դատողութեամբ աւանդութիւնը պատմական որոշ արժէք ներկայացնող եւ հաւաքական յիշողութիւնը թարմացնող ազդակ մըն է։

ԼԻԲԱՆԱՆ ԴԻՄԱՒՈՐԵՑ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ ՆՈՐ ՈՐԱԿՆԵՐՈՎ ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻ ՄԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

22 Նոյեմբերը բոլորովին ուրիշ տեսակի տօն էր Լիբանանի համար: Ընթերցողներուս յիշեցնեմ, որ Նոյեմբերի 22-ը Լիբանանի անկախութեան տօնն է եւ այս տարի կը լրանար «մայրիներու երկիր»ին ֆրանսական տիրապետութենէն անկախանալուն 74-րդ տարեդարձը:

ԷՆՏԻ ՍԵՐԳԻՍ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Էնտրու Քլեմենթ Սերգիս՝ հայկական արմատներով, անգլիացի դերասան, բեմադրիչ եւ գրող։ Ծնած է 20 Ապրիլ 1964 թուականին Անգլիոյ Ուեսթ Լոնտոն թաղամասին մէջ։

ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ

ԶԵՆՈԲ ՔՀՆՅ. ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

Մարդկային ուղեղը այնպէս կազմուած է, որ որոշ մարդիկ յարատեւ պահանջքը կը զգան զանազան հրամաններու, առաջարկներու, թելադրութիւններու, որպէսզի անմիջապէս գործի լծուին եւ զանոնք կատարեն կոյր հնազանդութեամբ եւ ամենայն խղճմտութեամբ։

Էջեր