Հարթակ

Ի՞ՆՉ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ Կ՚ՈՒԶԵՆ ՈՒՍԱՆԻԼ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ. ԶՐՈՅՑ՝ ԱՆՈՅՇ ԹԱՍԼԱՔԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին տարիներուն բազմաթիւ ամպիոններէ լսելի դարձաւ այն, որ սփիւռքահայ երիտասարդներու Հայաստան գալ-ապրելու երեւոյթը սկսած է նոր թափ ստանալ։ Եթէ հաշուի առնենք յատկապէս Միջին Արեւելեքի հայագաղութները, ապա յստակօրէն պիտի նշմարենք, որ այդ գաղութներուն մէջ միայն ապահովական կամ Մերձաւոր Արեւելքէն «հեռանալու» գաղափարը չէ, որ կը մղէ մեր երիտասարդները Հայաստան տեղափոխուիլ։

 

ՀԱՅ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԴԵՐԸ ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ

Հայաստանի եւ հայութեան փոխներգործութիւնը Մետաքսի ճամբուն հետ ունի աւելի քան 2000 տարուան պատմութիւն: Այս յօդուածով կ՚ուզեմ լուսարձակի տակ առնել երկու փուլեր, նախ Մեծն Տիգրանի փուլը եւ ապա հետազօտութեամբ 15-18-րդ դարերու Նոր Ջուղայի հայ վաճառականներու դերը՝ վերականգնելու Մետաքսի ճամբու գործունէութիւնը Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ:

ՔԱՂԱՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԿԵԱՒՈՒՐԸ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Քանի որ անցեալ շաբաթ արդէն իսկ հեռացած էինք Պոլիսէն, եկէ՛ք ատեն մը եւս մնանք Արեւելքի մէջ ու, յիշողութեանս թնճուկները քակելով, այցելենք տեղւոյն հայ բնակիչներուն։
Մալաթիան յիշած էի անցեալ անգամ՝ գերեզմանը, քրիստոնեայ Օսմանը եւ Մեհմէտը, անցանկալի մատուռը, եւ այլն։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Շռայլութիւնը փափկասիրութիւնը, մարմնապաշտութիւնը եւ հպարտութիւնը կը զօրացնէ: Ան մեզի առիթ կու տայ չափազանց հոգալու մեր մարմինին համար եւ փափկասիրութեան մէջ ընկղմիլ, որմէ ազատիլը խիստ դժուար կ՚ըլլայ, երբ կամենանք ուղղուիլ:

ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՃԱՇԱՐԱՆԸ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Մանուկ Մարզոյեանը՝ Մանուկ պէյ, Օսմանեան կայսրութեան օրերուն եղած էր մեծահարուստ գործարար: Անոր կը պատկանէին, շատ մը այլ հաստատութիւններու կողքին, նաեւ այս մեծ հողատարածքին վրայ 1808 թուականին կառուցուած կեդրոնը Պուքրէշի մէջ, Ռումանիա, որ այդ օրերուն եղած է վաճառականական մեծ կեդրոն:

ԵՐԿՈՒ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍԱՆ ԿԻՒՄՐԻԻ ԱՆՕԹԵՒԱՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չեմ գիտեր, դեռ որքան ժամանակ Հայաստանը կարիք պիտի ունենայ աշխարահատարած իր որդիներու նիւթական օժանդակութեան։ Անկեղծ եւ ճիշդ տուեալները ցոյց կու տան, որ յատկապէս մեր աչքերուն, որպէս «Աղէտի գօտի» ներկայացող շրջանները այսօր եւս կարիքն ունին մեր բոլորին անմիջական օժանդակութեան։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑՈՎ՝ «ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ»

Արցախեան հիմնախնդրի շուրջ բանակցութիւնները կը շարունակուին, բանաձեւերը կը փոխուին, սակայն իրականութեան մէջ կացութիւնը կը մնայ նոյնը:
«Ժողովուրդները խաղաղութեան պատրաստելու» դիւանագիտական բանաձեւումը փաստօրէն ժողովուրդները զիջումի առաջնորդելու քօղարկուած ձեւ մըն է:

Էջեր