Հարթակ

ՅԻՇԵԼՈՎ ՌԱՖՖԻ ՀԵՐՄՈՆ ԱՐԱՔՍԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2 սեպ­տեմ­բե­րը Ռաֆ­ֆի Հ. Ա­րաք­սի ծննդեան օրն է, ան պի­տի դառ­նար 64 տա­րե­կան։
Հա­րուստ նա­խա­ճա­շի սե­ղան, աղմ­կոտ սրճա­րան եւ իմ աչ­քե­րուս վրայ նոր բա­ցուող ամ­բողջ Քուր­թու­լուշ պո­ղո­տան։

ԾԱՂԻԿ ԵՒ ՊԱՏՈՒԱՍՏ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1904)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մինչեւ հիմա մենք ծաղիկին բնական ընթացքը կը նկարագրէինք եւ այն ձեւը, որ ամենէն շատ կը պատահի, բայց այս հիւանդութիւնը զանազան ձեւեր կ՚ընդունի:
Նախ եւ առաջ պէտք է գիտնալ, որ հիւանդութիւնը երբեմն ուղղակի սկիզբը կանգ կ՚առնէ, այնպէս որ ժամանակէն առաջ, մինչեւ իսկական ծաղկացանին դուրս տալը, կը վերջանայ:

ՊԱՅՔԱՐԻՆՔ ՊԱՏՈՒԷՐՈՎ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ոչ, պատուէրով պիտի չգրենք։ Հակառակը, պիտի խարազանենք բոլոր անոնց, որոնք պատուէրով գրել կը փորձեն։
Գիտէք պատուէրով գրելը կը նմանի մէկու մը, որ բեմ կ՚ելլէ եւ առանց համոզուած ըլլալու, կամ նոյնիսկ իմանալով ու նախազգալով, որ իր ներկայացուցած թեզը սխալ եւ թերի է, սակայն կը շարունակէ նոյն լարով «չալել»։ Իսկ բեմին շուրջ հաւաքուածներէն շատեր, որոնք հոն հասած են նոր խօսք լսելու պարզապէս սրահը չլքելու համար կը շարունակեն բեմբասացի ըսածները հալած իւղի պէս կլլել

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչ պիտի ըլլայ չարագործներուն աւարտը:
Պատասխան.
Չարագործը իր անօրէնութիւններովը պիտի բռնուի ու անիկա իր մեղքին չուաններովը պիտի կապուի:

ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ԵՒ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Պատարագիչ քահանան Սուրբ Հաղորդութիւն տալէ ետք ոտքի կը կանգնի, դէմքը դէպի ժողովուրդը, սկիհը բարձրաձնելով բարձրաձայն կ՚ըսէ.
- Ո՜վ Տէր, ապրեցո՛ւր ժողովուրդ եւ օրհնէ՛ ժառանգութիւնդ. հովուէ՛ եւ բարձրացո՛ւր ասոնց մինչեւ յաւիտեան:

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԵՒ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Բնականաբար, բոլոր ազգերն ու ժողովուրդները իրենք զիրենք կը համարեն քաղաքակրթութիւններու կերտիչ, միաժամանակ տարբեր ժողովուրդներու միջեւ եղած բնածին մրցակցութիւնները կը մղեն՝ զանոնք ըլլալու ստեղծագործ ու յառաջադէմ, թէեւ տարբեր ժամանակներու մէջ, տարբեր միջոցներով օգտագործուած է ստեղծարար ըլլալու հասկացողութիւնն ալ:

ԽԱՉԸ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆՅ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Հայ Եկեղեցւոյ հինգերորդ տաղաւա՛ր տօնն է Խաչվերացը։ Տարւոյ այս վերջին տաղաւարը նուիրուած է խաչին՝ կոչելով «Խաչվերաց»։
Եւ ինչպէս միւս տաղաւարներու, ասոր հիմքին մէջ կայ պատմական եղելութիւն մը։ 613 թուականին պարսիկներու Խոսրով շահը մեծ բանակով մը կը յարձակի Բիւզանդիոնի վրայ։

ԾԱՂԻԿ ԵՒ ՊԱՏՈՒԱՍՏ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1904)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Սկիզբը քիթին, բերանին շուրջը եւ ճակատին վրայ կարմիր բծիկներ կ՚երեւին: Եթէ մատով սեղմենք այս կարմրած տեղերը, բծիկները վայրկեանի մը համար կը կորսուին եւ դարձեալ կը նորոգուին:

Էջեր