Հարթակ

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Է.)

Ուսումնասիրեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ժողովը գումարուած է 720 թուին, Յովհաննէս Գ. Օձնեցի Կաթողիկոսի օրով ու նախագահութեամբ։ Հիմնական երկու նպատակ հետապնդած է.
Նախ վերջնական ձեւ տուած է եւ վաւերացնելով ընդունած է Յովհաննէս Կաթողիկոսի կազմած «Կանոնագիրք»ը։

Ինչո՞ւ Բազմաթիւ Երեւելիներ, Աստղեր Կ՚ուզեն Քաղաքական Ասպարէզ Մտնել

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Քիչ մը դժուար է ըսել,  թէ քաղաքական ասպարէզ մտնելու համար անձի մը ո՛ր յատկանիշները կարեւոր են: Արժէքներու անկումի այս ժամանակաշրջանին բազմաթիւ են անոնք, որոնք տարաբնոյթ պատճառներով քաղաքական ասպարէզ կը նետուին, անշուշտ՝ մեծ խոստումներով:

ՆԱԽԱԲԱ՞Ն, ԹԷ՞ ԳԻՐՔՍ ՏՊԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁ ՄԸ

ՏՔԹ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

Ժամանակակից սփիւռքահայ գրող Վահրամ Մավեան լուրջ խորհրդածութիւններու տեղի տուող ակնարկ-պատմուածք մը ունի, զոր տարիներով որպէս հայերէնի դաս անցած եմ Կիպրոսի Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ) Մելգոնեան կրթական հաստատութեան եւ Գալիֆորնիոյ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի միջին եւ բարձրագոյն դասարաններու մէջ։

ՃՇՄԱՐԻՏ ԵՄ. Կ՚ՈՒԶԵՄ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋ ՀԱՒԱՏԱԼ, ՈՐ ԵՂԱԾԸ «ԹԱՒՇԵԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ» ԷՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անցնող երեք շաբաթները բաւական դժուար օրեր «պարգեւեցին» Հայաստանին: Ճիշդ է, որ հիմա մտած ենք բոլորովին այլ փուլ մը, բայց եւ այնպէս Երեւան ապրողները լաւ կը հասկնան, թէ ինչի մասին է ակնարկումս: 
Խօսքը միայն այն մասին չէ, որ դէպքերը ընթացք առին Նիկոլ Փաշինեանի ղեկավարութեամբ, այլ անոր համար, որ եղածները եւ փողոցին մէջ յեղափոխական իրավիճակ յուշող կացութիւնը տեղի կու տար մեծ հարցադրումներու:

ԼԱՒ Է ՈՒՆԵՆԱԼ ԸՆԿԵՐՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՄԵԶԻ ՆՄԱՆ ՉԵՆ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ընկերներու ուժեղ ցանց մը ունենալը բազմաթիւ առաւելութիւններ ունի՝ նեղ օրերուն հասնելէն, մինչեւ ըլլալ խումբի մը մէջ, որուն հետ կարելի է միտքեր փոխանակել: Բայց արդեօք մենք բան մը կը կորսնցնե՞նք, եթէ միայն մեզի նման անձերու հետ յարաբերուինք:

ԱՄԷՆ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ԴՐԱԿԱՆ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՊՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երեք շաբաթ Հայաստանը լարումի մէջ պահած քաղաքական-քաղաքացիական շարժումը ուշադրութեան կեդրոն կը դառնար նաեւ միջազգային լրատուամիջոցներուն:

ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆԵՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Իրարու հարց կու տան սուրիահայ կիները Երեւանի ՀԲԸՄ-ի, Վահէ Կարապետեան շէնքի, Քլոտիա Նազարեան բժշկական կեդրոնէն ներս, երբ ցուցատախտակին վրայ կը տեսնեն Տոքթոր Մերուժին անունը կինեքոլոք մասնագէտի ցանկին մէջ:

«ԼԻԲԱՆԱՆՆ ԵՆՔ ՆԱԵՒ ՄԵ՛ՆՔ»

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Լիբանանցի յայտնի երգահան Էլիաս Ռահպանիին հետ բաւական մօտէն ծանօթութիւն ունեցած եմ եւ անվարան կրնամ վկայել, որ հայասէր մըն է: Հայասէր է նաեւ իր տղան Ղասսան Ռահպանին, փաստ՝ լիբանանահայ համայնքին նուիրուած վերը յիշուած հիանալի երգին մէկ յանկերգը:

ԿԵԱՆՔԸ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Աննպատակ կեանքը ամբողջական կորուստ է։ Բոլոր մարդիկ համաձայն են այս իրականութեան։ Անցեալին, երբ հաճոյասէրները ըսին՝ «ուտենք, խմենք. քանի վաղը պիտի մեռնինք» (Ա.Կր 15.32), բոլոր սերունդները ընդդիմացան անոնց. որովհետեւ, մարդ արարածը միայն մարմին ու զգացում չէ, այլ նաեւ աղօթող հոգի մըն է, մտածող միտք մը, ընկերային յարբերութիւններ մշակող անձ մը, որ իր մէջ ունի սիրելու, տալու եւ պատասխանատուութեան ուրախութիւնը։

Էջեր