Հարթակ

ԵՍ ԵՒ «ՄԻՒՍԸ»

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Աշնանացած առաւօտ մըն էր ու չեմ գիտեր ինչպէս յանկարծ ես ու ազգակիցս, երկուքով, սենեակէս ներս, կրկին անգամ իրար հանդիպեցանք:
Մտերիմ բարեկամս էր ան, անբաժան ընկերս ու նաեւ խորհրդակիցս:

ԿԱՐԵԼԻ ԷՐ ԽՈՒՍԱՓԻԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Մենք դիւանագիտական տեսանկիւնէ ուժեղ էինք, երբ խնդիրը կը գնահատուէր Արցախի հայ մեծամասնութեան մարդկային իրաւունքներու առումով եւ տկարացանք, երբ այդ իրաւունքներու համար ջանքերը փոխակերպուեցան մեծ կամ միացեալ Հայաստանի տեսլականի ջատագովութեան»:
Աթանէսեան. «Առաջին հերթին մեծ ընելիքներ ունի հայկական դիւանագիտութիւնը՝ մասնաւորապէս Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի ուղղութեամբ։ Նախապաշարումներէն պիտի կարողանայ վեր կանգնիլ։ Դիւանագիտութիւնը պէտք չէ կաշկանդուած ըլլայ «պատմական թշնամի» կամ «դարաւոր բարեկամ» բարդոյթներով՝ մանաւանդ, որ «թշնամին» եւ «բարեկամ»ը շատ հարցերու մէջ գործընկերներ են»:

ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Յանկարծ սենեակին մէջ տիրեց ճերմակ լռութիւն: Տխուր մինակութիւն մը զգաց: Կրկին անգամ, այդ երեկոյ, իր միտքը կարծես դարձեալ նոր ու տարբեր հոգեդարձ մը կ՚ապրէր: Ճակատը անժամանակ քրտինք թափեց:

451՝ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՐՁԱՔԱՐԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Գեղեցիկ սովորութեան մը համաձայն, նոր տարուան առաջին իսկ օրը, սենեակիս պատէն կախուած հին տարուան հայկական մեր օրացոյցը, երբ նորով կ՚ուզեմ փոխարինել, անպայման, նախ հինը էջ առ էջ աչքէ կ՚անցընեմ եւ ապա հոն տեղ գտած զաւակներուս, թոռներուս եւ մտերիմ բարեկամներուս ու զարմիկներուս ծննդեան կամ ամուսնութեան թուականներուն եւ այլ նօթերուս հետ, «նորին» վրայ կ՚արտագրեմ, ամէն տեսակի մոռացութիւններու եւ թիւրիմացութիւններու առաջքը առնող, իբրեւ շատ օգտաշատ եւ արդարամիտ որդեգրում:

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

«Պահպանակ մը օդապարիկի տեսքով
պաշտպանութիւն
գմբէթ
սաղմ
հաւկիթ
երկրին խեղաթիւրումը
ձուաձեւ շրջագիծ
պատմական բողբոջում
աշխարհագրական մաշկի փոփոխութիւն...»

ՍԱ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ Է

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Հետաքրքրութեամբ կարդացինք Յարութ Կիւլիւզեանի անդրադարձը Պէյրութի «Բագին» հանդէսին մէջ լոյս տեսած՝ Ռուբէն Խաժակ ստորագրութեամբ բանաստեղծութեան մը  («Ժամանակ», 8 Փետրուար, 2021) (*)։ Գնահատելի է, որ հեղինակը իր լուսարձակը ուղղած ըլլայ գրական հարցի մը։

Էջեր