Հարթակ

ԷԼԻ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ. «ԵՐԳԵԼԸ ՄԻԱՅՆ ԱՊՐԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ ՉԷ, ԱՅԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շատերուն համար զարմանալի պիտի թուի, որ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը շատ մը պարագաներու ունեցաւ իր դրական դերակատարութիւնը։
Խօսքը մանաւանդ լիբանանահայ գաղութի ապրած զարթօնքին մասին է, որուն դրական ոգին ցարդ կը շարունակէ թեւածել ամերիկեան ծայրամասերու վրայ։ 

ՊԷՅՐՈՒԹԷՆ ԹՈՒՐՔԻԱ (Ա.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Այս սիւնակով, ցայսօր, արդէն բաւական գրեցի ուսումնական հետազօտութենէս քաղուած նիւթերու եւ խնդիրներու մասին։ Յիշեցման կարգով, կամ շարքիս ուշ միացած ընթերցողներուն պարագային՝ իրազեկման կարգով, ըսեմ, որ ուսումանսիրութիւնս դաշտային կոչուող տեսակին կը պատկանէր. այլ խօսքով, գրեթէ բոլոր այն տուեալները, այն վերլուծութիւններն ու խոհերը, որոնք շաբաթական յաճախակիութեամբ ի յայտ եկան այս սիւնակի ընդմէջէն, հիմնուած են նոյն Թուրքիոյ մէջ կատարուած անմիջական պրպտումներու վրայ։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ինչո՞ւ համար չարչարուիլ չ՚ըսեր, այլ՝ բարձրանալ:
Պատասխան.
Վարդապետները կ՚ըսեն չորս պատճառով. նախ՝ որովհետեւ Քրիստոս խաչով բարձրացաւ, ըստ այնմ. «Որ խաչը Իր փառքը կոչեց»: Երկրորդ, որովհետեւ Քրիստոս խաչով օդ բարձրացաւ եւ թշնամին հալածեց:

ԻՆՉՈ՛Ւ ԵՒ ԻՆՉՊԷ՛Ս ԱՐԺԵՒՈՐԵԼ ԿԵԱՆՔԸ. ԿԱՄ ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻ ԱՒՕ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ՊԱՅՔԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կեանքի թաւալումներուն եւ ամէնօրեայ հեւքին հետ, մեզմէ շատ-շատեր կը մոռնան կեանքին արժէքը։ Հեռու մնալով կրօնափիլիսոփայական «բարձր ոճ»ի մտորումներէն ու հաստատելով ամենէն կարեւոր կէտը մարդկային էութեան, բոլորս ալ տեղ մը պիտի համաձայնինք կեանքի անցողիկութեան շուրջ, սակայն ատով հանդերձ, դարձեալ ու դարձեալ պիտի գովերգենք ու փառաբանենք մեզի ի վերուստ տրուած կեանքը ապրելու ոսկեայ առիթն ու կեանքի ջուրերուն միջով անցնելու եւ մաքառելու դրուածքը։

«ՖԱՐԵՆՀԱՅԹ 451»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ամերիկացի յայտնի գրող Ռէյ Պրետպիւրի 1951 թուականին գրի առաւ «Ֆարենհայթ 451» վէպը, որ կը համարուի հեղինակի ամենանշանաւոր ստեղծագործութիւնը։ Համաշխարհային գրականութեան յայտնի հակաիւթոփիական վէպերէն մին դարձած է գիրքը իր արտասովոր պատմութեամբ։ 

ՏՔԹ. ՄԵՍՐՈՊ ԹԱՍԼԱՔԵԱՆ. «ԵԹԷ «ՀԻԶՊՈՒԼԼԱՀ» ԾԱՅՐԱՅԵՂԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐՈՒ ԴԻՄԷ, ԱՊԱ ԼԻԲԱՆԱՆ ԿՐՆԱՅ ԵՐԹԱԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Կը շարունակենք հետեւիլ Լիբանանի զարգացումներուն։ Այս առումով բնականաբար հայութեան համար կիզակէտային սկսած է դառնալ ընթացող զարգացումներուն առընթեր լիբանանահայութեան ընդհանուր վիճակն ու պատմական համարուած հայկական գաղութին վերապահուած ճակատագիրն ու ապագան։

ՆԵՐԳԱՂԹԵԱԼՆԵՐՈՒ ԶԱՒԱԿՆԵՐԸ` ԱՌԱՋԻՆ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդիկ, ընտանիքներ, երբ կը ներգաղթեն իրենց համար բոլորովին անծանօթ երկիր մը, որուն ո՛չ մշակոյթին, ո՛չ լեզուին եւ ոչ ալ օրէնքներուն ծանօթ են, բնականաբար բաւական մեծ դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն: Այսպիսի պարագաներու, օգնութիւնը աւելի ուշ կու գայ ընտանիքներու երեխաներէն, որոնք աւելի շուտ կը համարկուին նոր միջավայրին եւ աւելի արագ կը սորվին լեզուն:

ԴԷՊԻ ՇՈՒԿԱՅ

ԵՐԱՄ

Լոյսը չբացուած, Գաւառի իրենց տան կողքի հաւնոցէն հինգ հատ ձու բերելու ելաւ տատիկը, ինչպէս ամէն շաբաթ եւ կիրակի։
Օդերը փոխուեր էին արդէն, դուռը բանալուն պէս՝ պաղը, Սեւանայ լիճէն եկած իր թացով, հպաւ ձեռքերուն, դէմքին, մտաւ ռունգերէն ներս։ 

Էջեր