Հարթակ

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Մարդկային, անհատական եւ հաւաքական կեանքին մէջ տեւականօրէն ձգտում եղած է հասնելու աւելի բարձր աստիճանի յարգանքի: Այդ յարգանքը պայմանաւորուած է երկու կողմերով՝ մէկը յարգանք ցուցաբերողն է, իսկ միւսը՝ յարգանքի արժանացողն է:

ՅԱՐԳԵԼ… ՈՍԿԻ ԿԱՆՈՆԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հարաւային Կովկասի մէջ Ռուսաստանի ազդեցութիւնը որքան ալ նուազի կամ թուլանայ՝ միշտ պիտի մնայ տիրական:
Կարելի է զգացականօրէն սիրել կամ չսիրել որեւէ երկիր, սակայն անկարելի է հաշուի չառնել անոր ուժն ու աշխարհաքաղաքական կշիռը:
 

ԻՄ ԱՆՈՒՆՍ ԱՆՈՒՇ ՀԱՐՆԸԹ ՃԱԲԱՆ Է…

ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Ա՜խ մեր անունները երբ օտարները, բայց մանաւանդ արաբները արտասանեն… Շուրջդ կը նայիս, կը փնտռես, արդեօք ո՞վ է այս այլմոլորակային անուն ունեցողը, անուն մը, որ կեանքիդ մէջ չես լսած եւ ազգութիւնն ալ չես գիտեր…

ԱԿՆԱՐԿ - 73 - ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՁԱԽՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այս եւ յաջորդող մեր «Ակնարկ»ներով, վեր պիտի հանենք այնպիսի երեւոյթներ, որոնք անմիջականօրէն կապուած են մեր առօրեային հետ: Մեր այս շարքին աղբիւր եւ հիմք պիտի ծառայէ, Մուշեղ Եպիսկոպոս Սերոբեանին «Վաղուան հոգին» գիրքը, որ լոյս տեսած է Աղեքսանդրիոյ մէջ, 1910-ին:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ո՛չ ոքի համար գաղտնիք է այլեւս, թէ արաբական աշխարհի խոհանոցներու ճնշող մեծամասնութենէն ներս շոգեկաթսաներուն լռութիւնը եւ հրաժարիլը սուլելէն ներկայ ժամանակին, ուրիշ բան չէ եթէ ոչ յարգանքի տեսակ մը տարածաշրջանէն ներս ամենէն մեծ շոգեկաթսայի սուլոցին եւ անոր թնդանօթներէն ու մօտիկ եղող բարձրախօսներէն բարձրացող շոգիին:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչ կը կոչուի հպարտութեամբ եւ բարկութեամբ վարուող մարդը:
Պատասխան.
Առակագիրը այսպէս կը կոչէ այդպիսին. «Հպարտութեամբ եւ բարկութեամբ վարուող մարդը, որ հպարտ եւ յանդուգն է՝ ծաղրող կը կոչուի» (Առ 21.24):

ՔԱՂԱՔՆԵՐ ԵՒ ԱՆՈՆՑ ՈՒԺԸ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Ներկայ ժամանակներուն քաղաքները նոր ու բազմակողմանի յատկութիւններ, դերեր եւ առաքելութիւններ ստացան: Բայց, արդի եւ այսպէս ըսած՝ գովազդուող աշխարհին մէջ վարուած պետական ու մասնաւոր քաղաքական նպատակներու կողքին կարեւոր դիրք ստացաւ ինքնին մշակութային ոլորտը՝ նոր, հասանելի, ընբոշխնելի եւ մանաւանդ դիւրամատչելի ու հաճոյաշատ գործակատարումներով:

ՊԱՂԵՍՏԻՆԸ ԻՆՉՈ՞Ւ ՃԱՆՉՆԱԼ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԸ ՄՕՏԵՆԱՅ ԱՐԱԲ-ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՈՒՂԵԾԻՐԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պատահական չէր, անշուշտ, Հայաստանի պաշտօնապէս ճանչցաւ Պաղեստին պետութիւնը։ Արիւնալի պատերազմը, դառն իրադարձութիւնները կերպով մը դարձան խթան ի շարս այլ երկիրներու, նաեւ փոքրիկ Հայաստանին ճանչնալու Պաղեստին պետութեան գոյութիւնը։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՈՒՐՋ ՄԵԾ ԱՂՄՈՒԿ. ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՄՕ՞Տ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երբեք պատահական չէ վերջերս Քուէյթի պատկան մարմիններուն կողմէ հնչած յորդորը՝ արագօրէն լքելու Լիբանանի տարածքը։ Այլ հարց, թէ ցարդ ինչո՞ւ միայն Քուէյթը նման կոչով մը հանդէս եկաւ՝ զգուշացնելով իր քաղաքացիները հեռու մնալ Լիբանան ճամբորդելէ։

Էջեր