Հարթակ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Ով որ այս ջուրէն խմէ՝ դարձեալ պիտի ծարաւնայ» (Յհ 4.13):
Մեկնութիւն.
Զգալի ջուրը չի յագեցներ ծարաւի պապակը, իսկ հոգեւոր ջուրը՝ կատարելապէս կը յագեցնէ, այդ պատճառով կ՚ըսէ.

 

ՁԻԹԱՊՏՈՒՂԻ ԿՈՐԻԶԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Սեղանը սրբած պահուս հաւաքեցի ձիթապտուղի կորիզը: Տարուան երկրորդ օրն է. քիչ առաջ ճաշեցինք. տօնական ճաշացուցակին գլխաւորներէն՝ միջուկով քէօֆթէներուն վերջինները կերանք մայր ու որդի:

ՏԱՐԵՎԵՐՋԵԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

2019 թուականն ալ իր աւարտին հասաւ: Մարդկութեան դարաւոր պատմութեան էջերէն մէկը եւս կը փակուի այսօր, բացուելու համար նոր էջ մը: Դարեր շարունակ նոյն գործընթացը կատարուած է, դարեր շարունակ մարդիկ հրաժեշտ տուած են հինին՝ դիմաւորելով նորը:

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Զարմանալի զուգադիպութեամբ մը, եւ հայ մամուլին նուիրուած տարուան լրումին հետ կը բարձրաձնեմ նիւթ մը, որ այսօր ալ կը շարունակէ աղերս ունենալ հայկական ընդհանուր օրակարգին մէջ։

ԵՓՐԵՄ ՊԱՊԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

-Այսօր ալ արթնցայ, առտու է նորէն: Է՜հ, ի՞նչ ընել առտուն, ի՞նչ ընել իրիկունը, օրերը, շաբաթները, ամիսները..., ի՞նչ ընել առանձին կեանքը, աս օտար, անշունչ, անմարդ պատերուն մէջ...

31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԵՐԱՄ

Ամէն տարուայ ամէն ամսուայ ամէն օրուայ պէս օր մըն է դեկտեմբեր 31-ը իր համար։
Այս տարի ալ, այդ օրը, կ՚արթննայ սովորականին նման, առանց որեւէ զգացումի, առանց որեւէ կիրքի կամ նպատակի։ 

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ՀԱՇՈՒԵՓԱ՞Կ, ԹԷ՞ ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Մարդկութիւնը հաշուեփակով մը հրաժեշտ տուաւ նախկին «Նոր Տարուան» եւ նոր նախահաշիւով մը կը մեկնարկէ Նոր Տարին։ 2019-ն այլեւս «հին» մականուամբ կը բնորոշուի, իսկ 2020-ը անցաւ պատմութեան գիրկը՝ իրեն հետ տանելով ուրախ ու տխուր, գունեղ եւ գունատ, պայծառ ու մութ օրեր։

Էջեր