Հարթակ

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ՓՆՏՌՏՈՒՔՈՎ…

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այսօրուան ընկերութեան մէջ արժէքներու, սկզբունքներու ու գաղափարներու մասին խօսիլը՝ հոգեւոր, ազգային, մշակութային, երկրոդական ու ոչ-կարեւոր դարձած է, եւ ընդհանրապէս՝ անցնող տասնամեակներու «արժէքներ» կը համարուին։

ԼԱՒ ՖՈՒԹՊՈԼԻՍՏ ՄԸ ՊԷՏՔ Է ԼԱՒ ԴԻՏԷ ԳՆԴԱԿԸ

Գրեց՝ ՌԷՅՄՈՆ ԿՐԱԹԸՐՕ

Ֆրանսայի եւ ամբողջ Եւրոպայի մեծագոյն մարզական օրաթերթին՝ «լ՚Էքիփ»ին մէջ Ռէյման Կրաթըրօ գրի առած է հետեւեալ յօդուածը, որ շատ շահեկան է եւ վստահ ենք, որ հետաքրքրութեամբ պիտի կարդացուի։ Յօդուածագիրը ուսուցիչ է Փարիզի «Էքոլ Նորմալ Սիւփէրիէօր տ՚Էտիւքասիոն Ֆիզիք է Սփորթիւէն»ի մէջ։

ԱՅՑ ՄԸ՝ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ (*)

ՀՐԱՆԴ ՆՈՐՇԷՆ

2007-ին Փարիզի 12-րդ թաղամասին մէջ կը բացուէր Գաղթականութեան պատմութեան ազգային ոստանը։ 1931-ին կառուցուած շէնքը նախապէս կը կոչուէր «Գաղութներու թանգարան»։ Հոն կը ցուցադրուին Ֆրանսայի պատմութեան մէջ շուրջ երկու հարիւր տարուան գաղթականութեան վերաբերող զանազան նիւթեր՝ «աշխատանք», «մշակոյթ», «ապրելու վայր», «կրօնք», «նոր կեանք», «մարմնամարզութիւն» եւ այլն։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՀԱՐԻՐԻ «ՀԱՆԳԻՍՏ» ՉԷ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի Ներքին գործոց նախարար Նուհատ էլ Մաշնուք, որ անցեալ Երկուշաբթի օր մամլոյ ասուլիս մը տալով ամփոփեց ընտրութիւններուն արդիւնքները՝ յայտարարեց, որ անոնք տեղի ունեցան ապահով եւ անվտանգ մթնոլորտի մը մէջ:

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Միշտ ողջունելի է, երբ յատկապէս արաբական պահպանողական երկիրներու մէջ բարեփոխումներ տեղի կ՚ունենան, եւ մանաւանդ երբ այդ բարեփոխումներէն կիներն ալ կ՚օգտուին: Անշուշտ փափաքելի է, որ ատոնք միայն ժամանցի եւ զուարճանքի բնոյթ չունենան եւ ընդգրկեն բոլոր ասպարէզները:

13 ԱՊՐԻԼԷՆ ԵՏՔ. ՍՈՒՐԻԱՆ ՄՏԱԾ Է «ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԱՀԵԼ»ՈՒ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին սկիզ­բէն ե­ւեթ տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ խօ­սակ­ցու­թիւն­ներ ե­ղան այն մա­սին, թէ «Ա­րեւմ­տեան պլոք»ը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու, պի­տի հա­ր-ւա­ծէ Սու­րիան: 
Ռու­սաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րուն ու յատ­կա­պէս օ­դու­ժին կող­մէ ձեռ­նար­կը-ւած քայ­լե­րուն շնոր­հիւ Սու­րիան կը մտնէր նոր փուլ:

ԵՕԹ ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Պատշ­գա­միս թա­ղա­րի վար­դա­տուն­կին վրայ այ­սօր բա­ցո­ւե­ցաւ գի­նե­գոյն թաւ­շեայ վարդս, քա­ղե­ցի զայն որ­պէս ա­ռա­ջի­նը այ­սօ­րո­ւան մտադ­րու­թեանս: 
Զգլխիչ է կլի­ման, ոչ տաք, ոչ պաղ: 

ԳՈՎԵՍՏ՝ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ

Գրաբարէն աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ 

Մայիս ամիսը քրիստոնեայ աշխարհին համար յատկանշական է անով, որ այս ամիսը ան նուիրած է Ս. Մարիամ Աստուածածինին: Սխալ կարծիք կայ այն մասին, թէ Կաթոլիկ Եկեղեցին շատ աւելի մեծ կերպով յարգանք կը տածէ Մայրիկ Աստուածածինին նկատմամբ, քան միւս եկեղեցիները:

Էջեր